=VanDeZijkant==

“een goede voorzet en jouw kans om te scoren”

Onderwijs calculator “Manage it, stupid simpel” (Kiss”t & don’t Miss’t)

“Iets eenvoudigs goed doen” is het moeilijkste wat er is.

Toen ik -tussen mijn 12e en 16jarige leeftijd – het geluk had elke dag te mogen trainen (op de Vetkampstraat Deventer, voetbalschool Go Ahead ) werd ons dat ieder moment weer”ingewreven”, 7 x 24 uur.

Voetbal toch simpel, alleen partijtjes doen, elke dag weer, geen ingewikkelde oefeningen en gewoon, gewoon blijven oefenen. Als je een pass over dertig meter probeerde te geven werd het spel onderbroken door Dr. František Fadrhonc (mijn voetbalvader, later bondscoach Nederlands elftal Duitsland 74)
(ps Leo Beenhakker mocht hem toen alleen ondersteunen).

Sterker nog hij maakte het speelveld dan gewoon nog kleiner. De “lange bal” ging dan gewoon “uit”.

“Gewoon simpel spelen, niet over dertig meter passen maar gebruik slechts de drie meter, opnieuw”.

De theorie was verbijsterend, want als je een pass over 30 meter redelijk in de”buurt” speelde van je ploeggenoten, vond je jezelf een goede voetballer.Iets afwijken had dan toch een excuus (dertig meter), bijna goed ….

Maar trainer Fardonc vond dat niet. Als je op drie meter 30 centimer “ernaast” zat, legde hij het spel stil en vroeg; “is dat nu zo moeilijk, Hans?”. Je begrijpt mijn verwarring, denk ik.

Waarom nu dit verhaal. De achtergrond van deze blog ==VandeZijkant is topsport vergelijken met (onderwijs) vernieuwingen, veranderingen, innovaties (klinkt wat duurder).

Hier moet je herkennen wat vaak mijn enthousiasme opwekt. (zie ook “Voor wie innoveer je?”)


Simpele eenvoudige innovaties, die (gaan) werken(zie ook disruptive innovation). En ja hoor we hebben er weer een. De Onderwijscalculator” van Artefaction.

De activiteiten van een ROC opleiding(cgo) simpel in kaart brengen en doorrekenen met behulp van een “online tool”. Vanuit de onderwijs activiteiten een overzicht krijgen (rapportage) op je inzet, geld en gebruik van resources, prachtig.

En dan……………….

Na een logisch basismodel inrichten kun je het vooral gebruiken om verder te kunnen improviseren op de gemaakte keuzes.

– Meer praktijk en minder theorie.
– wissel in groepsgroottes
– Andere medewerkers voor verschillende activiteiten.
– Kosten van huisvesting en ict meenemen, integraal
– Scenario’s, voorzichtig uitwerken.

Maar ……… begin gewoon en laat mensen (opleidingen) zelf “trainen” en doen.

Bekostiging, budgetteren, begrotingsprocessen lijken vaak ingewikkeld. Maar de basis is eenvoudig. Dat zei Dr Fadrhonc al en de onderwijscalculator bewijst dat maar weer. Gebruik het….. simpel.

Informatie

Achtergrond Onderwijscalculator

MBO2010

ps Te zijner tijd zal ik ons plan van aanpak beschikbaar stellen. Eerst intern afbakenen. Tevens onderwijscalculator@gmail aangemaakt, hier kun je met de inlogcode “onze dc inspanningen volgen”; denk aan berekeningen in google docs, de interne wiki en alle ontwikkelingen op Onderwijscalculator gebied. Code gewoon aanvragen! / stuur een mail.

zie ook Blogisch

Advertenties

18/03/2009 Posted by | artefaction, bekostiging, cgo, onderwijscalculator, topsport | Plaats een reactie

“Voor wie innoveer je?”

Een situatieschets.

Een bedrijf ontwikkelt een oplossing voor een probleem. En een aantal klanten kopen die oplossing. Dan zie je vaak dat een een deel van dat innovatiebedrijf contact heeft met een deel van de klant.

Beiden maken elkaar deelgenoot van hun vragen en mogelijkheden en de innovatievraag (functionaliteit) zet zich door. (voor een uitgebreid verslag van mijn laatste meeting op dit terrein, klik door op blogisch)
Men gaat elkaar “binden”, door opleidingen, vernieuwingen, gebruikersverenigingen, migraties, versies, landelijke bijeenkomsten en ….consultants.

Uiteraard is dat van grote toegevoegde waarde, denk aan Triple A. Vooral op het theoretische vlak en inzicht heeft dit veel meerwaarde. Het kent echter een overwaardering voor de beschrijving van processen (tweede dimensie). Maar de eerste dimensie, – personen, gebruikers, “de menselijke maat”-, is voor mij doorslaggevend.

Overzicht:

eerste dimensie; personen
tweede dimensie; processen
derde dimensie: platvorm

De vraag is dus of dit oplossing-scenario voldoet?

Na een periode hebben nog slechts experts & specialisten contact met elkaar en de innovatie (wens) schrijdt verder voort (en de kosten dus ook!). Het wordt steeds ingewikkelder.

Om toch in te kunnen spelen op de (expert)klant (en de winstmarge) ontstaan er zo “doorlopende” en vooral extra en ondersteunende innovaties (mashups). (meer van hetzelfde!)

“Het Belgische huis (bloemkolen) vindt zijn vorm”

Het kan ook anders. Richt je als bedrijf op de “niet tevreden, kleine klanten”, die wat eenvoudiger, simpeler oplossingen willen (beter met minder!). Je begrijpt dat meestal niet het oorspronkelijke innovatie bedrijf dat zal zijn, nee die heeft het te druk met de al bestaande aanpak en “zijn” inmiddels”embedded” klanten. (De tv is echt niet ontwikkeld door een radiobedrijf!)

Daarnaast is het nieuwe innovatiebedrijf vaak kleinschalig (kleinere winstmarge) en richt zich op een “nische” in de al bestaande markt. Het enige wat zo’n bedrijf vooral kan doen is zich vooral richten op de vraag van de “echte” klant – lees gebruiker-. Bij ons zijn dat vooral de studenten en docenten.

Sterker nog hoe groter de afstand is tot de “echte” klant hoe minder een (voor)bedachte “dure” oplossing zal werken en geaccepteerd wordt.

Scenario
Ontwikkel een simpeler vorm van de “grote” oplossingen” (afgeleid), ga vooral niet “zitten” boven de vraag van de “echte” klant en ontwikkel organisch mee en door.Nog sterker laat de klant zich zelf ontwikkelen en leren (eigen logistiek)(zie de het mierennest verhaal van Jef)..

Resultaat; een goedkopere, simpeler en dus eenvoudiger oplossing die zelf gebruikt en geïmplementeerd kan worden en vooral geaccepteerd is. Voeg daar een eenvoudige workflow aan toe (=logistiek) en laat mensen hun eigen succes ervaren en uitleggen.

De dino’s zijn niet voor niks uitgestorven.

Kom op bedrijven! en Roc’s, 🙂

bron:Christensen disruptive

16/02/2009 Posted by | bekostiging, innovatie, onderwijscalculator, parel | 1 reactie

Het "Huishoudboekje" en "Elephant en de Blind men story""

Bij de verdeling van de inkomsten en uitgaven binnen een ROC spelen vele factoren een rol. Meestal start je met aan de ene kant de (verwachte)inkomsten / omzet en aan de andere kant breng je in kaart wat nodig is om een goede kwaliteit, rendement en tevredenheid te kunnen genereren.

Vanuit een begroting (exploitatie) in combinatie met een beleidsplan (meerjarig) worden de gelden verdeeld.

Het DC werkt hiervoor met het D(deelnemer) A (allocatie) M(model). Dit wordt in oktober van enig jaar gevuld met basis getallen als aantal studenten, behaald resultaat (diploma waarden) en doelgroep bijdragen (voa). Daarnaast worden de te verwachten derde geldstroom ingeschat. Uiteraard liggen hier onderbouwde en wettelijke brieven onder.

In overleg ontstaat dan een begroting en een exploitatie – verdeling (per cluster en per dienst).

De volgende opgave is deze exploitatie te verdelen binnen teams. Je zet het bijvoorbeeld om in Fte en materiële uitgaven.

De “werkelijke” vraag is eigenlijk “wat heb ik echt nodig om “goed” CGO onderwijs te kunnen organiseren?”.

Hiervoor is nu het “huishoudboekje” opgesteld.

Hoe kom ik vanuit een Oer naar een opzet voor een Onderwijs Aanbod en “wat kost dat dan?”.

“Kan het uit of niet?” en dit op een Madurodam formaat. Dit model geef je inzicht in de verbinding van Onderwijs Aanbod / dienst en de factor geld.

Dit is wat ik noem echter 1 dimensionaal. Het gaat niet verder dan het “kleine” huisje van je team en voor een paar (les) groepen. In eerdere berichten heb ik al weergegeven dat “overstijgend organiseren” het toverwoord wordt voor innovatie.

Aanbod overstijgend aanbieden, overstijgend organiseren, groepen, reizen “vol” laten lopen, uitwisselen wat het ene cluster heeft ontwikkeld en ter beschikking stellen voor andere studenten (uit andere) richtingen, etc.

Nu wil je echter dit “overstijgende” ook financieel kunnen visualiseren en “doorrekenen”. Deze tool is er nu ook. “De Onderwijs calculator- (Artefaction)” De komende weken zullen wij hier ons -in Drenthe- vol op richten. Daarover later meer. Inmiddels zijn er al mooie berichten van collega’s. Hier de links.
Jef & Blogisch

De “Elephant en de blind men” story wordt ingevuld. In een eerder bericht heb ik dit beeld al uitgewerkt.

Nieuwe ontwikkelingen binnen bedrijven gaan veel te weinig uit van te delen kennis (is mijn opvatting). De organisaties worden groter, ingewikkelder en functies, taken en personen wisselen meer dan regelmatig. Basiskennis wordt dan vaak te weinig gedeeld en besproken, laat staan “vernieuwd”. Zo ontstaat het beeld van de “Elephant en de blind men”.

11/02/2009 Posted by | artefaction, bekostiging, cgo, huishoudboekje, onderwijscalculator, sprookje | Plaats een reactie

"Vol laten lopen

Op tal van weblogs wordt gesproken over “long tail”, het wordt nu echt interessant.

Aan het eind van dit bericht geef ik je de rss feeds…………;

“en mag ik nog even je aandacht?”.

“Los van alle theorieën zal een oplossing voor “Cgo betaalbaar” komen uit innovatie op het gebied van het organiseren van een vraaggestuurd slim onderwijs/ leer aanbod.”

Hiervoor zal een vraaggestuurd onderwijsmagazijn de optie worden.

Overstijgende georganiseerde, aangeboden en “gevraagd” onderwijs/ leer eenheden zullen vol moeten gaan lopen. (zie “vierluik en cgo betaalbaar”)

-Overstijgend in de vorm van;

– teamoverstijgend
– cluster (eenheid) overstijgend
– regio overstijgend
– roc overstijgend (regionaal)
– opleidings overstijgend
– crebo overstijgend (CGO)
– beroep overstijgend
– geografisch overstijgend
– financieel overstijgend
– “ruimte” overstijgend (virtueel 🙂 en

“Wat kan nog meer overstijgend?”

Ik denk vooral het “denken”, een ander perspectief een ander paradigma, een andere manier van organiseren.

Resultaat:

– minder te organiseren /aan te bieden ondewijs leer-eenheden
– “dichtere” bezetting (verdichting)
– heterogene samenstelling van groepen bij een leer eenheid
– een continue wisselende groep-samenstelling
– dekking van alle vaste en variabele kosten
– maatwerk d.m.v. gekozen leer eenheden / trajecten door studenten
– veel meer samenhang en “clustering” van je aanbod en vooral “samenstel/ arrangement” van de (studenten) vraag.

Nu nog slim de metadatering in het onderwijsmagazijn inrichten en aanzetten, de exploitatiebegroting en verdeling (cluster/onderwijs en diensten) beter verdelen, de bezettingsgraad van je georganiseerde leer activiteiten monitoren en een robotica op je vraag aanbod ontwikkelen.

Ik las domotica ipv robotica.

Ja, dat is het woord!

ROC_Rooster_Domotica

Even de ROC rekentafel
Business case

Als je nu weet dat in een voorbeeld ROC (bv. 7100 tijd studenten x 850 klokuren onderwijstijd) = 6.000.000 activiteiten (uitgaande van 1 student en 1 activiteit, de kleinste eenheid is) georganiseerd wordt, die ongeveer 6 euro per activiteit per student kost (artefaction), laat ik graag aan je over uit te rekenen waar de kostprijs grens ligt voor een te organiseren leer activiteit.(break even point) (DC, 24-25 studenten op een georganiseerde leer activiteit)

Onderwijsvraag
850 (x6 euro) aan te bieden en te volgen leer eenheden (onderwijstijd) maakt een loopbaan van +- 5000 euro op jaar basis.

Heeft het cgo onderwijs 36 miljoen nodig (6.000.000 activiteiten x 6 euro) om het een en ander “slim” te kunnen organiseren maakt de verhouding (60%-40%)(primair – diensten) het rekenkundig duidelijk dat een exploitatie omzet van 60. miljoen euro (36/60%x 100%) dan noodzakelijk is.

Verhouding onderwijs/leren t.o.v. ondersteuning (diensten) (60% – 40%) = (36 – 24 miljn. euro)is een benchmarkgegeven uit de jaren 2003 -2007.

We komen steeds dichter bij een te berekenen “betaalbare” CGO logistiek theorie oplossing.

“Nu de praktijk nog,…….of niet?” of “Is het onderwijs systeem (en zijn “oude logistiek benadering)van nu (gisteren)-broken-?”

zie Paulo Moekotte

Nu begrijp je hopelijk, waarom ik vooral het ontwikkelen van een onderwijs leer magazijn -met zijn workflow logistiek- (zie filmpje) zo fundamenteel vind.

Dit zal een andere logistieke denktrant neerzetten. Een Poc (proof of concept) neemt mensen mee in de ontwikkeling van hun redenering. Een “demo” car zal gaan visualiseren wat het een en ander betekent (educator).
Simulatie maakt aantoonbaar waar we het hier over hebben. Ik vind het prachtig dat “anderen” (zie links) in staat zijn de theorieën neer te zetten. Ik ben meer een “doener” en een “(be)denker” en blijf door zoeken naar onderbouwing en toepassingen.

Meld je aan voor deze dag en laat je verder inspireren? (ga vooral naar Jef)

Links

blogisch
wikipedia
edugram
trendmatcher
onderwijsvanovermorgen

19/01/2009 Posted by | bekostiging, betaalbaar, cgo, domotica, logistiek, longtail, rooster | Plaats een reactie

wiki "cgo betaalbaar"

In een Vierluik heb ik in de afgelopen maand uiteengezet dat een

” effectief financieel, onderwijskundig samenhangend en efficiënt georganiseerd aanbod “

het succes van de invoering CGO sterk zal beïnvloeden (cgo onderwijs, zie filmpje).

In dat kader hiervan heb ik aangegeven een concept te willen opstellen om dit verder inzichtelijk te maken.

Uiteindelijk gaat het om een evenwicht tussen betaalbaarheid en organiseerbaarheid. Uiteraard
zullen de georganiseerde onderwijs/leer/bpv activiteiten leiden tot rendement en tevredenheid.
Dan hebben we het over kwaliteit en kwantiteit.

Vanuit de onderwijs cgo benadering spelen factoren als Oer, onderwijsaanbod, onderwijsmagazijn, plannen van inzet, jaartaakbeleid een rol en hebben we het over de organiseerbare didaktische onderwijs eenheden; de onderwijsvraag.

Al deze activiteiten moeten gepland, georganiseerd, geroosterd en gevolgd kunnen worden. Daarvoor heb ik in mijn weblog geschreven over de ABC matrix

Aan de nadere kant -in boekhoudkundig oogpunt- hebben we het over geld, exploitatie, begroting, budget, personele lasten, materiële lasten, gpl en fte over euro’s dus en aantallen, over de betaalbaarheid van de didaktische leereenheden.
Voor dit laatste hebben wij een rekenkundige benadering gekozen in de beginjaren 2000

op grond van een berekeningsengine en een vragenlijst kunnen budgetten per eenheid worden berekend en toegewezen. Binnen dit model zijn de kengetallen te veranderen en interactief worden bedragen bijgesteld en doorgerekend. Hieronder een voorbeeld.


Zo ontstond in 2004 in het DC een basis bekostigingsmodel ( het DAM;deelnemer allocatie model) waarin op grond van beleid en begroting en rekenregels de exploitatie verdeeld wordt. Daarin word een onderscheid gemaakt tussen de Bedrijfsvoering en Onderwijs clusters.

Inmiddels heb ik dit verhaal in een aparte wiki gehangen “CGO betaalbaar”.
Op grond van je inlogrechten kun je deze benaderen. (ols2008@gmail.com)

Voor extra achtergrond informatie Artefaction

12/01/2009 Posted by | ABC model, bekostiging, cgo, dammodel, film, onderwijscalculator, vierluik | Plaats een reactie

Het CAM model ("ABC" doorgerekend) deel 3

ABC is activity based costing.

Als start geef ik je nog even mee dat de echte rekenvoorbeelden uiteraard een organisatie eigen redenering en berekening kent.

In mijn gedeeltelijk gesloten wiki (na toestemming inlogmogelijkheden) werk ik deze rekenvoorbeelden echt uit. (zie met name de rekenvoorbeelden)
wiki

Wel is het zo als je enig kennis hebt op budgettering en CGO onderwijs organisatie je in staat bent het een en ander mee te rekenen en vooral de logica te begrijpen en daar gaat het toch om.

Daarnaast werk ik enerzijds vanuit ervaring en vaste kennis en ervaring maar ben vooral gericht op open einden en nieuwe (denk) mogelijkheden.

Oud en nieuw denken komen bij elkaar , ik heb dat ook wel genoemd het Hybride denken. Daarnaast ontkom ook uiteraard ik niet aan de situatie lang niet alles van deze “blinde” olifant te kunnen doorgronden.

The Blind Men and the Elephant

Neem het beeld van vier blinde /geblinddoekte personen die voor het eerst op deze manier een voor hun nieuw object aftasten.


De een neemt de slurf en praat over een slang, een ander voelt bij de poten en denkt van doen te hebben met een pilaar van een gebouw. De derde hoort en tast de oren en denkt aan de zeilen van een zeil boot en de vierde mag je zelf bedenken.

Ieder voor zich vertelt aan de ander wat hij denkt dat het is en legt vooral uit wat hij voelt en ervaart. Het stappen in een ander zijn referentiekader is een hele lastige en zeker nog meer het aanvaarden van de kennis uit dat andere perspectief is vaak moeilijk.

Dit geldt zeker voor complexe situaties en neem van mij aan dit is complex, vandaar deze mijmeringen en gedachten.

Elke versimpeling elke vereenvoudiging is een beperking van de werkelijkheid.

Maar ……. het is wel de enige mogelijkheid om het te doorgronden vandaar mijn pogingen. Het begint bij kennis (deling) en inzicht, de oplossingen komen dan wel (hoop ik).
Dus onderwijs, bedrijfsvoering en boekhouding/financieel, luister naar elkaar en probeer de ander inzicht te geven in je kennis ej je “weten” maar vooral ook… probeer de verbinding te maken tussen beide perspectieven (de wisselzones /estafette).

Zoek een gemeenschappelijk kader /kengetallen /spelregels en vooral taal.

Nu weer terug

Voor uitgebreide informatie verwijs ik je nogmaals naar de wiki, (en vraag eventueel toestemming voor inlog)

Het cgo abc model gaat uit van verschillende soorten doe’s (leeractiviteiten). Deze activiteiten worden zowel per week als dus per jaar georganiseerd. Het totale aanbod moet boven de 850 klokuren liggen. Daarnaast moeten de totale activiteiten per week liggen binnen de facilitaire mogelijkheden van de organisatie. Een verdeling o.a. in zowel;

– soorten activiteiten
– verschillende groepsgrootte
– verschillende faciliteiten (groot, klein beamer, werkruimte etc)
– verschillende graad van begeleiding (1op1, grote groepen, buiten het roc_gebouw / Bpv) etc.
– verschillend didactische randvoorwaarden

Hoe je dit ook organiseert; uiteindelijk is het een combinatie van 1 activiteit 1 facilitaire ruimte (ook virtueel), 1 kostprijs, 1 periode (tijd) en 1 groep van klanten/deelnemers /studenten.

Achteraf is dit uitstekend te monitoren en vooraf dus ook te simuleren.

In de loop van de dag / week zal ik (uit excel) een voorbeeld laten zien wat dat betekent. Ik zal starten met de virtuele groepsgrootte (ons Piketpaaltje) en de “gedraaide” cgo piket groepsgrootte.


In de grafiek zie je de gerealiseerde groepsgrootte. De lespiket is 24.

Op dit weblog zal ik het plaatje laten en in mijn wiki de echte spreadsheet. Het zou mooi zijn als je deze ook nog echt kunnen gebruiken/ toepassen.

Ik overweeg daar dus een verbinding te leggen met google docs en zal het CGO ABC Model dus gaan vertalen naar google docs.

(wordt lastig met de macro’s , maar ja…ook dat moet dus simpeler)

08/01/2009 Posted by | ABC model, bekostiging, berekeningen, cabmodel, cgo, dammodel, elephant | Plaats een reactie

De CGO_ABC_Matrix (deel 2)

Ik probeer in dit deel de verbinding Onderwijs parameters & Bekostigings parameters verder uit te werken.

In deze serie wissel ik af tussen de boekhoudkundige kant (instrumenteel) en de onderwijs organisatorische kant.

Wisseling tussen deze twee perspectieven vraagt om een ander referentiekader. Boekhoudkundig is niets anders dan vanuit geld en begrotinglogica via een exploitatie budgettering geld beschikbaar stellen aan clusters en diensten (units, afdelingen etc) (onderwijs en ondersteuning)

Bij ons in Drenthe kennen wij een driedeling . Ook de clusters hebben een “eigen” ondersteuning, denk aan planners, roosteraars administratieve ondersteuning, beleid etc.

Deze onderwijsondersteuning spelen een belangrijke rol tussen het directe onderwijs (studenten en docenten) en de diensten. In mijn eigen perspectief “vertalen” zij onderwijs naar geld en andersom. Dit is natuurlijk een managementtaak.

Door dit overgaan van geld in realiseerbare activiteiten ontstaan vaak “misverstanden”. Daarnaast is praten over geld voor veel mensen interessant. Echter de vertaling is volgens mij veel belangrijker.

Even terug in de historie. In mijn vierluik heb ik geschetst hoe vanaf twintig jaaar geleden planning en roostering zich ontwikkelde. Taken en verantwoordelijkheden lagen vaak dichter tegen het management aan.

Zij hielden zich vooral met de beheerstaken bezig. In 1992 bij mijn start n Drenthe zaten vier adjunctdirecteuren voor het planbord. Vanuit een schoolwerkplan via een plan van inzet werden de roosters en planningen uit gewerkt. Zo’ proces was vrij liniar en verderop in het planningsproces kwamen we er vaak achter dat een bepaalde groep toch maar gesplitst moesten worden op grond van ; kwaliteit rooster, tijdswensen docenten clusterindeling etc.

Deze keuzes werden dan ook gemaakt en zo werd planning en verdeling en dus geld en keuzes bijgesteld, opnieuw beginnen was niet aan de orde.

Bij het ontstaan van Roc’s werd door nieuwe organisatie indelingen en principes taken en verantwoordelijkheden anders ingedeeld en vaak ook gesplitst, zeker op dit terrein.
Het Beleid(financieel), Plannings- en Roosterkunstje werd uit elkaar gehaald.

In ieder geval gebeurde dat ook in Drenthe. Daarnaast zag je ook dat door reorganisaties en andere veranderingen ook mensen wisselen van functie en taak. vaak een goede ontwikkeling. Het resultaat was echter wel dat kennis, vaardigheden en inzicht en ervaring steeds diffuser werd.

Ik heb dit (vanuit mijn “oude” beroep wel eens vergeleken met het lopen van een 400 meter atletiek.

Vroeger deden wij dat als een 400 m loop. Een loper, een baan 1 tijd, 44 seconden eindtijd (is wel echt hard hoor).

Nu is dit traject onderdeel veel meer een 4x 100m estafette.

Nu 100 meter topniveau zet ik op 10 sec., dus 4x 10 sec = 40 sec.

Als nu een ploeg uitstekend is afgestemd en samen hebben getraind met name op de wissels dan is een tijd onder de 40 sec haalbaar (37,1 sec)

Is een ploeg echter niet goed getraind en wordt het stokje a.h.w. “overgegooid” dan wordt de traject tijd minstens 50 sec tot een minuut.

Het proces duurt veel langer en met name bij de wisselzone’s gaat het fout.

Waarom dit voorbeeld?

Ik zie het proces van;

1- Beleid (financieel)/ Aanbod (Oer),
2- Plan van inzet en roostering,
3- Realisatie en Uitvoering
4- Realisatie Check (monitoring op kwaliteit, Onderwijstijd, aanwezigheid, rendement, efficiency) als een lineair en doorlopend proces.

Wil je dit verbeteren, dat moet je iedereen zijn eigen kunstje laten doen en vooral letten op het overdragen van het juiste “stokje” met gebruik van de wisselzones.

A. Het stokje van begroting exploitatie naar aanbod/ oer/ magazijn is het omzetten van een Concern begroting naar een cluster/dienst budgettering/opzet. (DAM model & CAB model)

B. Het stokje van de planning(inzet) en roostering is het inzetten van geld d.m.v. inzet van fte werktijd, competenties, uren, periode planning en jaar-taak/ team verdeling.Bij de overgang van planning naar roostering wordt deze inzet dan vertaald in lokalen, groepen, clusters, stamgroepen, dagen, tijden etc. (jaarplanning en untis)

C. Het uitvoeren en realiseren wordt het arrangeren en uitvoeren van de gereserveerde keuze (loopbaan) van de studenten (educator)

D.Het monitoren van aanwezigheid en participatie van studenten en docenten medewerkers geeft dan aan hoeveel aanbod is gekozen, gereserveerd en uiteindelijk gevolgd en uitgevoerd. (magister)

Het stokje gaat rond, 850 klokuren onderwijstijd wordt gevolgd / afgelegd, meer dan 65% van de studenten hebben hun diploma gehaald (medaille).

Docenten en teams hebben minimaal hun cao-tijd onderwijsinzet gerealiseerd etc en de klanten (studenten en docenten) zijn meer dan voldoende tevreden (3 bij Job).

Waar liggen nu de wisselzones en om welke (reken) eenheden gaat het nu en waar ligt de vertaling van geld naar onderwijs-uitvoering en vooral de vraag van het onderwijs;

“Wat heb ik minimaal nodig” om goed mijn werk te kunnen doen, (binnen de gegeven mogelijkheden)?

Eerst nog even les 2 van de ROC rekentafel.

Bij een berekende fte heb je een piket tussen de 24 en 25 gemiddeld.

(zie voor dit onderdeel de wiki, (vraag eventueel toestemming voor inlog)

Als je nu 36 roc jaarleerweken plant zal per week minimaal 24,31 klokuren onderwijstijd gepland zijn en gevolgd worden. In de oude situatie waren dat 24 klassikale lessen met 24 studenten met 1 fte docent (basischoolmodel). Nu zul je echter veel meer verschillende activiteiten/ soorten gaan gebruiken.

Ik weet dat de logica zit in leerlijnen en ondersteunende activiteiten inclusief begeleiding maar voor het gemak sla ik dat over want uiteindelijk zijn het combinaties van studenten en begeleiders met gebruik maken van facilitaire mogelijkheden (doe’s, didaktische onderwijs eenheden).

Voorbeelden projecten, Slb gesprekken (1op1), hoorcolleges, Tutor activiteiten, Bpv, simulaties etc. Ongetwijfeld zijn er andere benamingen en andere mogelijkheden maar het gaat om het voorbeeld.

De combinatie van activiteit soorten (cluster), tijd per week, aantal studenten en aantal docenten bepaalt en berekend het gemiddelde groeps -piket/ groepsgrootte.
Als je dit “slim” doet met uiteraard voldoende rendement/resultaat, kun je het piketpaaltje (stu per docent) beïnvloeden/”draaien”.

De volgende keer zal ik je een schema laten zien uit het CAB-model waarin je snel doorgerekend zult zien wat keuzes tot gevolg hebben.

Een exploitatie piket van bijv. 24 studenten op 1 fte kun je “draaien” naar bv 24,5 stu gemiddeld/ virtueel per 1 fte inzet.

Mijn stelling is nu dat je op deze wijze CGO onderwijs kunt vergelijken / plannen en roosteren qua financiering met het Crebo onderwijs, het hoeft echt niet duurder te zijn.

Het probleem is echter dat wij vaak nog steeds werken in vaste groepen /klassen / vaste roosters en hebben we weinig zicht op de echt gevolgde en gerapporteerde onderwijstijd. Daarnaast organiseren wij per opleidng/ team vaak extra aanbod om uitval van lessen te composeren. (er moeten 850 uren geven zijn!.En maken we te weinig gebruik van team/opleiding/regio overstijgende en georganiseerde leeractiviteiten.

Als ik in het ROC land de onderwijsactiviteiten doorreken en dit terugbreng naar begeleiding en facilitair (bij ons clusters en diensten)geeft de literatuur een duidelijke prijs per activiteit per student. Door cgo clustering en flexibilisering kan deze kostprijs -denk ik – naar beneden.

Deze daling lijkt niet veel maar reken maar eens door hoeveel activiteiten een ROC op jaarbasis organiseert en aanbiedt. Je kunt zo de oplsidingsprijs van een student vaststellen en als uitgangspunt gebruiken (zie voor de berekening mijn wiki “Maar dan moeten de groepen wel “vol” raken, dus reserveren en laten inschrijven en je aanbod (tijdens de rit bijstellen) denk aan de reiswereld (zie vierluik).

Als je nu je totale gerealiseerde aanbod screent op gevolgde uren en bezettingsgraad ( en de marge) weet je direct of het uiteindelijk uit kan en/of zo georganiseerd moet worden. Forecasting met behulp van historisch data en profielen gaat ontstaan.

Maar daarover de volgende keer meer.

07/01/2009 Posted by | ABC model, bekostiging, cabmodel, cgo, estafette, planning | Plaats een reactie

Hoe bekostig je het CGO Onderwijs?

In de Vierluik heb ik aangegeven dat een effectief financieel, onderwijskundig samenhangend en efficiënt georganiseerd cgo onderwijs aanbod het succes van de invoering CGO sterk zal beïnvloeden.

In het kader hiervan heb ik toen aangegeven een concept te willen opstellen om dit verder inzichtelijk te maken.

De CGO_ABC_Matrix

In het opstellen van een budget voor een ROC is er in 2004 in Drenthe een zogenaamd DAM model ontwikkeld (Deelnemer Allocatie Model), waarin een verbinding gelegd wordt tussen de Onderwijs parameters & Bekostigings parameters.

Aan de onderwijskant spelen daarin de vier D factoren de hoofdrol;

1. Deelnemers/studenten (aantal en gewogen)
2. Diploma’s (waarden)
3. Doelgroep (voa)(gewogen niveau 1 en 2)
4. Derde geldstroom.( contracten, projecten, detacheringen etc)

Dit basismodel genereert aan de ene kant de basisgegevens op grond van begroting en clusterkeuze, maakt gebruik van kengetallen en in tweede instantie kun je dmv vragen en antwoorden je keuzes beïnvloeden.

Hieronder geef ik je de vragenlijst en budgetmodel zonder antwoorden (staan op de wiki) Het geeft je een indicatie van wat belangrijk kan zijn.

Op grond van deze factoren -met uiteraard daaraan gekoppelde geldwaarden- wordt het Onderwijs vooral bekostigd met de Personeelswaarden (fte x gpl) en de materiële uitgaven/ kosten.

De factor Personele last voor een roc is bij de benchmarking gezet op ongeveer 71-73%. ALs je nu de omzet weet van je ROC kun je uitrekenen wat de personele last zou mogen zijn.

In mijn wiki heb ik rekenvoorbeelden uitgewerkt voor een ROC. Daar zal ik ook het DAMmodel en het ABCmodel t.z.t. beschikbaar stellen.

wiki, (vraag eventueel toestemming voor inlog)

Door middel van de behaalde resultaten op grond van instroom (met verrekening van bol en bbl waarden), behaalde diploma – waarden en het aantal niveau 1 en 2 deelnemers kan dus worden berekend hoeveel geld beschikbaar is voor het primaire proces.

In dit DAM model worden rekenregels (de engine) toegepast die eensluidend en gestandaardiseerd zijn voor ons ROC.

Op grond van deze methodiek is snel en eenduidig te berekenen hoeveel inkomsten een cluster per periode gegenereerd. Uiteraard hoe meer diploma’s (minder ongediplomeerde uitval) hoe meer inkomsten er dus toegekend kunnen worden.

Uiteraard zijn deze rekenregels “het kunstje van de smid”. Wel heb ik door middel van benchmarking in die jaren (2000-2005) de logica van de ROC’s in het land als basis en referentiepunt meegenomen.

In 2004 is dit model toegepast voor de unit techniek en heeft volledig gefunctioneerd. In de jaren 2005 – 2008 is dit model DC breed toegepast en doorontwikkeld.

Hoe de unit, clusters, teams het onderling verdeelde en hun inzet realiseerde was meestal aan hun zelf, binnen de gegeven mogelijkheden.

Met de ontwikkelingen van het CGO onderwijs wordt de vraag echter steeds dringender om vooral ook het Onderwijsmodel mee te nemen in de redenering.(voorkant, de cgo gerichte redenering)

Het basis DAM model fungeerde als een bekostigings- generator (achterkant, de boekhoudkundige redenering).

Nu de logistiek van het onderwijs veel meer vraagt om flexibilisering en een “andere” logistiek en organisatorische aanpak -zie Vierluik- ben ik een tweede model aan het opstellen (is nog in concept).

Dit model CGO ABC Matrix genoemd gaat veel meer uit van het ABC model; Het Activity Based Costing model.

De ” gevraagde”activiteiten staan centraal. En op grond van de activiteiten en de kostprijs van de verschillende activiteiten soorten bepaal je vanaf de voorkant wat een Cgo-vraag nodig heeft.

Het DC start binnenkort -met externe ondersteuning- een traject “betaalbaarheid van het CGO”.

Dit matrix concept is voor mij een referentiekader om te toetsen of dit een ondersteuning kan zijn voor het maken en ondersteunen van keuzes in dit traject.

Ik neem je nog even mee naar de “Vierluik” logica.

Ik heb daar voorspeld dat straks niet meer de basis groepsgrootte (bij ons piketpaaltje genoemd) de basis zal zijn voor de organisatie en doorberekening van de lessen tabellen en planning.

In de nieuwe logistiek wisselen leer activiteiten en andere doe- activiteiten (Bpv, projecten, simulatie) elkaar veel meer af, zowel in kwantiteit als in intensiteit. En derhalve varieert de groepsgrootte, de kosten veel meer en uiteindelijk bepaalt de student met zijn “eigen” keuze en reservering of de “geroosterde” activiteiten vol zullen “lopen”. Deze activiteiten zullen dan dan ook een verschillend prijskaartje kennen.

Uiteindelijk bepaalt de totale gevraagde en gereserveerde leer activiteiten (leertraject) wat de grootte van een groep zal worden en derhalve zal zijn en dan achteraf zal blijken of een activiteit echt “uit” kan en of een succes is.

Het dagelijks monitoren van het gebruik wordt dus een belangrijk uit te voeren actie.( het monitoren). Nu kun je dit proces wel simuleren. Dit doet het Matrixmodel!

Ik kan me voorstellen dat je nu het spoor even bijster bent, daarom zal ik je per keer meenemen in de matrix logica. Want zoals zo vaak moet je om uiteindelijk te kunnen (be)rekenen de bekende (ROC) tafels beheerst worden. Hier de eerste basis feiten.

De ROC (reken) Tafels (les 1)

GPl bandbreeedte 60-65000
EWS 72%
Personele last delen door gpl geef je het aantal inzetbare fte. (DC breed)

Voor de volledige rekenmodule uitwerking verwijs ik je naar de wiki.
(zie voor dit onderdeel de wiki, (vraag eventueel toestemming voor inlog)

Zo kun je snel zien of je grootste post “uit” kan. Daarnaast kun direct weten -je als je een geschatte groepsgrootte deelt op bijv een gpl van 63000, wat een deelnemer/student (inclusief diploma) moet “leveren”.
Een gemiddelde groep van 25 betekent 63000 delen door 25 = 2520.
Tel daarbij op de leermiddelen post per fte docent en je hebt een basisbedrag.

Rekening houden met deze leermiddelen en vooral de CAO_CGO index (825/851) kom je ongeveer op 3000 euro.

Nu is het zo dat je niet voor alle activiteiten 25 studenten in een groep organiseer.
Denk bijv aan de studieloopbaanbegeleider, die een gesprek van 1 op 1 wenst en organiseert.

Zo’n gesprek is dan in verhouding veel duurder maar zal ongetwijfeld minder vaak per jaar voorkomen dan een lessenreeks of project. Nu kun je door dit soort activiteiten zowel in aantal als in tijd te variëren invloed uitoefenen op de berekende, virtuele groepsgrootte. Uiteraard moet de totale activiteiten som meer dan 850 klokuren onderwijstijd genereren.

In het volgende deel van de matrix zal ik je meenemen naar de verschillende activiteiten soorten en de verhouding van begeleiding en facilitaire ondersteuning. Want deze twee componenten geven in hun onderlinge verhouding een mogelijkheid om globaal maar precies te “simuleren”, maar daarover de volgende keer meer……….

05/01/2009 Posted by | ABC model, bekostiging, geld, matrix | 1 reactie