=VanDeZijkant==

“een goede voorzet en jouw kans om te scoren”

Cgo Logistiek Platform

Digitale agenda Q1 2010
1) Bijeenkomst herontwerpschool DC Assen-28 januari 2009 ; De onderwijscatalogus
2) Bijeenkomst saMBO~ICT 11-2-2010 ; DC & zijn logistiek (het 4luik)
3) Cvi conferentie 14 en 15 april 2010: “De Bermudaddriehoek” sessie 125

8baan is beschikbaar ivm conferentie Veldhoven cvi2010 informatie naar hurenkamp@gmail.com (continue onder construction). Zie onderaan weblog de Bermudadriehoek

Een integrale aanpak
In het cgo lemniscaat model is geprobeerd reductie toe te passen op de benodigde systemen. Daarnaast is het mogelijk door emergentie (1+1 = 3) meerwaarde te scheppen. Het vinden van nieuwe mogelijkheden is vaak een kwestie van zoeken en vooral vinden (toeval) serenpenditeit. Een encyclopedie (TA) wordt alleen nog gebruikt om iets op te zoeken, in voorkomende gevallen.

Uiteindelijk zal er een doorlopende “spoorlijntje” ontstaan, waarin de verschillende onderdelen integraal “samenkomen” en zich als vanzelf kunnen optimaliseren. Hart van de systematiek vindt plaats bij het individuele studieplan (pap). Zie dit als het station Utrecht in het Nederlandse spoorstelsel.

In deze prezi is een voorbeeld opgenomen van een nieuw modern rooster en planningsengine. Ik weet dat er -inmiddels- meerdere sellers met deze nieuwe aanpak een concept aan het ontwikkelen zijn. Uitgangspunt zal zijn of het studieplan – als vanzelf- het centrum wordt van een onderwijsketen en …. uiteraard geintegreerd. Uiteindelijk zal de 8lus als vanzelf gaan draaien.

In de prezi is ook aangegeven dat de realisatie uit de planning en roosteringlogistiek automatisch moet kunnen laten zien (op termijn), “wat verbruikt is en hoeveel dat dan zou kosten”. Hiervoor is de link naar de nieuwe energiemanagement tool powerplayer als referentie aangegeven.

Overbodig is te zeggen dat activiteiten, denk aan cijfers, voortgang, keuze etc. , vooral worden geregistreerd door de eindgebruikers zelf (studenten en docenten) en de administratieve last en hiermee dus de bureaucratie sterk zal kunnen verminderen en ook nog veel meer real time (intime) gemonitoord kunnen worden. Het frame work moet dan wel slim ondersteund worden/ zijn met een any ict framework.

Nu nog alle gebruikers een laptop, liever een Ipad of een nexus android en alles wireless. De kosten worden inzichtelijk en let op groepen gaan vollopen.

Pas dan -is mijn overtuiging_ wordt veel meer inzichterlijk wat iets kost en of proces al dan niet “betaalbaar” is (de onderwijscalculator / artefaction ). Het logistieke proces wordt realtime “euro” inzichtelijk. Tot op dit moment zie ik 2 sellers deze aanpak benaderen. Eindhoven (filmpje) en Educator Putten.

Mijn verwachting is dat augustus 2010-2012 dit concept zal kunnen functioneren in een prototype (keten) context. De “betaalbare” cgotrein” (en elk ander onderwijsmodel trouwens) zal dan echt gaan rijden. Realtime en organiseerbaar! Laat dan “de nieuwe cgo student” maar komen, wij zijn er dan echt klaar voor! “Studenten stap maar in en kies je eigen deeltraject”, het cgo reisschema is duidelijk en wij zien wat het werkelijk kost.

Wel zal dit lemniscaat alleen kunnen draaien als het curriculum verwerkt is in de onderwijscatalogus en van hieruit gewerkt kan worden met het Persoonlijke Activiteiten Plan van de student (=studieplan). Niet de catalogus staat dus alleen centraal maar vooral ook het studieplan (of PAP) zelf. Daarnaast zal vooral het logistieke proces van Planning(onderwijs-, student-,ruimte-,personeels- en de financiele-) zich sterk moeten professionaliseren en standaardiseren en vooral top agendapunt moet zijn op de bestuursagenda. (lees in deze vooral dit onderzoek “Onderzoeksrapport Knelpunten in de plannings- en roosteringsprocessen van de hogescholen – Peter van ’t Riet – 2009”

“Overal en altijd mobiel en dus digitaal kunnen leren en werken”. (zie dus wilfredrubens)

Enne………………, wij krijgen veel meer tevreden klanten, die steeds meer zelf kunnen kiezen (eindgebruikers), šŸ˜€

Commentaar; gebruik de “klaagmuur
Achtergrond Verhaal 2008 Vierluik;

Educator presentatie herontwerpschool op DC
Weblogs

Jef
Wilfred

Presentatie Bermudadriehoek Cvi2010 Veldhoven

cvi2010 sessie 125

Advertenties

22/12/2009 Posted by | cgo, Uncategorized | 1 reactie

Gliffy – logistiek

Gliffy – logistiek.

Vanaf de zomer “twitter” ik alleen nog maar.
Daarnaast gebruik ik ook linkedin om je op de hoogte te houden van mijn “leermomenten” en “inzichten”.

Wil je dit volgen ,nodig me dan uit via linkedin en/of twitter.

adressen: (gewoon aanklikken)

twitter
linkedin

Af en toe zal ik een “beeld” neerzetten van mijn laatste ervaringen/ werkzaamheden.

gliffy /logistiek vergroting , klik op plaatje

Voor specs, die dienen als ondezoeksvragen voor met name de verbinding tussen het digitale leerlingvolgsysteem en de rooster engine, zie (bron xedule)

referentieonderzoek

ZIe ook mijn laatste prezi over het digitale leerlingvolgsysteem binnen het dc
Tot “twitteren”

25/11/2009 Posted by | cgo | Plaats een reactie

Paradigma switch naar “Cgo en vraaggericht kunnen kiezen”

Het -voor mij- belangrijkste moment in de Simac Syllabus bijeenkomst was gisteren de zaaldiscussie in zake “wat is vraaggericht en of aanbod gestuurd”.

Hierna ontstond een gesprek met een bezoeker of adviseur (voormalig Cvb lid, ik heb dat niet echt kunnen “ontdekken?”) over wat nu echt vraaggericht kiezen is. We werden het uiteindelijk wel eens, de rest van de aanwezigen, hadden echter al afgehaakt.

Essentie was het voorbeeld dat bij gaming ontwikkeling de jeugd steeds meer hun eigen spelregels willen opstellen /maken en dit zelf zien als een noodzakelijk onderdeel van die spelontwikkeling,spelbeleving en speltevredenheid. Ze willen dat gewoon zelf kunnen doen!

De games worden zo open dat de spelers (wereldwijd) vaak met eigen leveling, “nieuwe wegen willen vinden” als noodzakelijke optie in de game. De makers hebben die opties vaak niet eens doordacht.Op de een of andere manier is er dus een “ruimte” waarin keuzes opnieuw afgesproken kunnen/moeten worden. Het is dus niet zo dat de makers / opstellers de “looping” en aanpak bepalen. De spelers kiezen vaker “anders” uit steeds meer beschikbare en verschillende korte Verhaallijnen.

Houdt dit beeld vast in relatie tot het vraaggericht kunnen werken en leren binnen een compleet OnderwijsCatalogus (inclusief examinering), Studie voortgang/begeleiding, Planning en roostering, met operationele management informatie -voor de docent en student- en…. volledig iteratief gecombineerd en afgestemd (workflow).

Terug dus naar het vraaggericht werken en leren. Ik heb al vaker aangegeven dat een aanbod waaruit een student individueel kan kiezen -zo wie zo – de logische weg wordt in kader van zijn eigen regie. Maar het blijft aanbod gestuurd.

Daarnaast is vraaggericht ook voor mij veel meer het kunnen kiezen uit -naast een onderwijs aanbod / programma(delen)- vooral ook het kunnen kiezen uit meerdere verschillende didactische leerwegen. Dezelfde onderwijs leereenheden maar met meer of minder beroepsgericht/ praktisch, meer of minder theoretisch gericht, of anders / meer zelf ontwikkelend, meer/minder praktisch , meer of minder virtueel, oftewel op veel meer verschillende manieren te kunnen volgen, in te richten en door te kunnen ontwikkelen (denk aan Colb en leerstijlen). De student wil kunnen kiezen uit steeds meer korte verschillende Leerlijnen.

Resultaat

Een optie,leerlijn die in de praktijk -al ervarend- wordt ontdekt en zeer veel vragers kent zal dan ook veel meer aangeboden moeten worden. Een optie, die daarentegen nauwelijks wordt gekozen “verdwijnt” als het ware vanzelf. Daarnaast zullen vooral ook de keuzes “overstijgend” gemaakt moeten kunnen worden (bol, bbl, deeltijd, klas overstijgend, groepoverstijgen ROC overstijgend??).

De inhoud van de leerweg wordt minder belangrijk (kristalliseert zich wel uit) maar de “optelling” van de vraag combinaties (leerlijnen) met andere didactische mogelijkheden wordt veel gedifferentieerder. De populaire didactische / leertrajecten zullen vaker gekozen worden en zijn waarschijnlijk dan ook meer succesvol, zeker als dat weinig “uitvallers” kent (belang van monitoring). Dit kun je dan weer op grond van “slim” onderzoek en analyse gebruiken en inzetten als mogelijke informatiebron voor de kiezers / studenten. “De meeste studenten van dat programma onderdeel kiezen vaak ook dat onderdeel uit dat programma, en hebben gekozen voor die aanpak ” (de Amazon) optie en hebben die Verhaal Leerlijn (% praktisch, % theoretisch,% zelfsturend) gekozen.

Zijn zij het niet eens met jouw interpretatie dan merk je dat snel genoeg. Dat merken wij nu al als studenten hun beoordelingen vragen in ons Onderwijslogistiek (volgsysteem) (Educator) aan hun docenten. De communicatie wordt steeds directer en sneller.

Dit wil ik graag ingebouwd zien in de tools met een nieuwe student vraag generator, met een veel slimmere engine en met de mogelijkheid gerealiseerde werkbelasting en inzet mogelijkheden van medewerkers te kunnen “handelen”. Dan moet het systeem ook nog slimmer kunnen kiezen(algoritme) en “automatisch” kunnen roosteren”, op grond van historische student keuzes , want ik wil gewoon meer kwaliteit ĆÆn minder roostertijd”. En …………..het moet ook allemaal veel sneller. De tijd die we nu kwijt zijn aan plannen en roosteren wil ik graag kunnen inzetten voor dat monitoren en eventueel aanpassen van de “framing” en ontwikkeling en bijstellen van de leerlijn. Het beeld van een bijgestelde Diensten regeling (NS) komt weer naar boven.

Historie Rooster, Plan en Inzet systemen
1) Zoek je nu een systeem dat is ontstaan vanuit het individuele en meer en meer groepsgericht kan gaan clusteren en roosteren (Syllabus+).
2) Of werk je vanuit een groepsgericht systeem waarin je ook nog individueel kiezen wil toevoegen (untis).

De meeste Roc’s komen en of zitten in de tweede optie (Untis), de universiteiten beginnen aan de individuele kant (Syllabus). Dit is een fundamenteel verschil en beiden krijgen /of hebben al problemen! Volgens mij moet er een nieuwe derde optie komen met de “gaming”metafoor, met de verschillende te kiezen verhaallijnen als leidraad.

Het wordt wel duidelijk dat de keuze voor “waar doe ik wat” (functionaliteit) en waarmee (de tool/software) belangrijk is, maar vooral hoe en vanuit welk paradigma het vertrekpunt wordt gekozen is voor mij dus veel interessanter. Zou het niet zo zijn dat met name de verbinding (workflow) en simpelheid moet zitten in de combinatie OnderwijsCatalogus – Voortgang – en slim Inzetten, Plannen en roosteren en vooral iteratief moet kunnen werken (loops). Daarom oriĆ«nteer ik me nog steeds op al deze ontwikkelingen.

Leer Logistiek is voor mij dus de totale workflow Onderwijscatalogus, voortgang, Plannen en Roosteren. Ik raak er steeds meer van overtuigd dat zo’n combinatie in 1 moet zitten en het hele domein van de Onderwijslogistiek moet dekken!

Dit is als het ware een short list waarop ik de ontwikkelingen wil volgen.
A- 1 van deze opties niet als mogelijkheid in je aanbod (en niet een combinatie van meerdere leveranciers bijeengebracht in een sessie,)
B- of je hebt nog veel meer mogelijkheden (kernregistratie) dan val je bij mij al af van de lijst. (kort door de bocht he)

Neem hier ook in mee dat zo’n domein toebedeeld kan worden (eigenaar) aan het team Onderwijs zelf en zij dan ook verantwoordelijk kunnen zijn , worden voor de inrichting , implementatie, uitrol, gebruik en dus voor hun eigen succes .

Dit is dus ook de aanpak op dit moment in ons ROC!. Daarom kunnen we ook meerdere implementaties tegelijk uitvoeren (exact, magister, educator, onderwijscalculator, biztalk) Iedereen heeft zijn eigen terrein en zijn eigen belang en verantwoordelijkheid voor het succes.

Terug naar de Rooster Engine

1) Een lastige vraag; ” kun je je voorstellen dat een ontwikkeling van een gesloten systeem (van voor 2000) al rekening heeft gehouden met deze nieuwe “game benadering”. Ik geloof er niets van, sterker nog dit is gewoon onzin! Je kunt niet iets zomaar ombouwen naar een ander paradigma. Dat wordt een “Belgisch huis”. Het moet andersom, eerst een ander paradigma denken en dan gaan ontwikkelen. En we zoeken simpele slimmere en nieuwe (technisch) tools in een nieuwe combinatie (disruptive innovation innovatie).

2) Nog een uitsmijter. Kun je met “experts” (uit het oude paradigma) een functioneel ontwerp vastleggen en dit “door dwingen” naar de “bouwers”, door al je wensen “in te vriezen”. De bouwers krijgen dan een gesloten vraag en komen met een gesloten antwoord (en het mag ook niet teveel kosten?) Anders zijn ze veel teveel juridisch en financieel “aanspreekbaar”. Volgens mij moet je “de spelers / gamers / bouwers” een open opdracht geven.

Ford (auto) “Als ik gedaan had wat de klant vroeg, had ik een sneller paard gebouwd”.

Dus ontwerpers / bouwers hier een paradigma switch en wees een echte ondernemer, ontwikkel en leg je “uitvinding en concept” vast. Of moet die nog ontwikkeld worden ?
(“Ik ben inmiddels al gebeld!)

Advies aan de Bouwers

Kies het momentum-de ontwikkeling hoeft nog niet helemaal af te zijn- om vooral je klanten aan de ROC kant uit te leggen en vooral te laten zien dat een nieuwe paradigma ook om een nieuwe combinatie workflowtool vraagt, gekoppeld aan de volgende aspecten; Onderwijscatalogus , Voortgang/begeleiding, Examinering, Planning en Inzet, ieder aspect integraal verbonden met Operationele Management Informatie (OMI). Dit totaal noem ik nu de Cgo Onderwijs / Leer Logistiek Workflow.

Een prachtig artikel op dit terrein; OnderwijsvanOvermorgen En even -VandeZijkant-; “een Sharepointoplossing als mogelijkheid is echt iets anders hoor”.

24/04/2009 Posted by | cgo, educator, logistiek, planning, robotica, rooster, roosteren, roostering, roosterrobot, roostersoftware, vraaggericht | | 1 reactie

Onderwijs calculator “Manage it, stupid simpel” (Kiss”t & don’t Miss’t)

“Iets eenvoudigs goed doen” is het moeilijkste wat er is.

Toen ik -tussen mijn 12e en 16jarige leeftijd – het geluk had elke dag te mogen trainen (op de Vetkampstraat Deventer, voetbalschool Go Ahead ) werd ons dat ieder moment weer”ingewreven”, 7 x 24 uur.

Voetbal toch simpel, alleen partijtjes doen, elke dag weer, geen ingewikkelde oefeningen en gewoon, gewoon blijven oefenen. Als je een pass over dertig meter probeerde te geven werd het spel onderbroken door Dr. FrantiŔek Fadrhonc (mijn voetbalvader, later bondscoach Nederlands elftal Duitsland 74)
(ps Leo Beenhakker mocht hem toen alleen ondersteunen).

Sterker nog hij maakte het speelveld dan gewoon nog kleiner. De “lange bal” ging dan gewoon “uit”.

“Gewoon simpel spelen, niet over dertig meter passen maar gebruik slechts de drie meter, opnieuw”.

De theorie was verbijsterend, want als je een pass over 30 meter redelijk in de”buurt” speelde van je ploeggenoten, vond je jezelf een goede voetballer.Iets afwijken had dan toch een excuus (dertig meter), bijna goed ….

Maar trainer Fardonc vond dat niet. Als je op drie meter 30 centimer “ernaast” zat, legde hij het spel stil en vroeg; “is dat nu zo moeilijk, Hans?”. Je begrijpt mijn verwarring, denk ik.

Waarom nu dit verhaal. De achtergrond van deze blog ==VandeZijkant is topsport vergelijken met (onderwijs) vernieuwingen, veranderingen, innovaties (klinkt wat duurder).

Hier moet je herkennen wat vaak mijn enthousiasme opwekt. (zie ook “Voor wie innoveer je?”)


Simpele eenvoudige innovaties, die (gaan) werken(zie ook disruptive innovation). En ja hoor we hebben er weer een. De Onderwijscalculator” van Artefaction.

De activiteiten van een ROC opleiding(cgo) simpel in kaart brengen en doorrekenen met behulp van een “online tool”. Vanuit de onderwijs activiteiten een overzicht krijgen (rapportage) op je inzet, geld en gebruik van resources, prachtig.

En dan……………….

Na een logisch basismodel inrichten kun je het vooral gebruiken om verder te kunnen improviseren op de gemaakte keuzes.

– Meer praktijk en minder theorie.
– wissel in groepsgroottes
– Andere medewerkers voor verschillende activiteiten.
– Kosten van huisvesting en ict meenemen, integraal
– Scenario’s, voorzichtig uitwerken.

Maar ……… begin gewoon en laat mensen (opleidingen) zelf “trainen” en doen.

Bekostiging, budgetteren, begrotingsprocessen lijken vaak ingewikkeld. Maar de basis is eenvoudig. Dat zei Dr Fadrhonc al en de onderwijscalculator bewijst dat maar weer. Gebruik het….. simpel.

Informatie

Achtergrond Onderwijscalculator

MBO2010

ps Te zijner tijd zal ik ons plan van aanpak beschikbaar stellen. Eerst intern afbakenen. Tevens onderwijscalculator@gmail aangemaakt, hier kun je met de inlogcode “onze dc inspanningen volgen”; denk aan berekeningen in google docs, de interne wiki en alle ontwikkelingen op Onderwijscalculator gebied. Code gewoon aanvragen! / stuur een mail.

zie ook Blogisch

18/03/2009 Posted by | artefaction, bekostiging, cgo, onderwijscalculator, topsport | Plaats een reactie

CGO Logistiek strip


Versie 2

Klik op het plaatje!, klik rechter muisknop en bewaar als….

25/02/2009 Posted by | cgo, cosmic, gimmick, strip | Plaats een reactie

Het "Huishoudboekje" en "Elephant en de Blind men story""

Bij de verdeling van de inkomsten en uitgaven binnen een ROC spelen vele factoren een rol. Meestal start je met aan de ene kant de (verwachte)inkomsten / omzet en aan de andere kant breng je in kaart wat nodig is om een goede kwaliteit, rendement en tevredenheid te kunnen genereren.

Vanuit een begroting (exploitatie) in combinatie met een beleidsplan (meerjarig) worden de gelden verdeeld.

Het DC werkt hiervoor met het D(deelnemer) A (allocatie) M(model). Dit wordt in oktober van enig jaar gevuld met basis getallen als aantal studenten, behaald resultaat (diploma waarden) en doelgroep bijdragen (voa). Daarnaast worden de te verwachten derde geldstroom ingeschat. Uiteraard liggen hier onderbouwde en wettelijke brieven onder.

In overleg ontstaat dan een begroting en een exploitatie – verdeling (per cluster en per dienst).

De volgende opgave is deze exploitatie te verdelen binnen teams. Je zet het bijvoorbeeld om in Fte en materiƫle uitgaven.

De “werkelijke” vraag is eigenlijk “wat heb ik echt nodig om “goed” CGO onderwijs te kunnen organiseren?”.

Hiervoor is nu het “huishoudboekje” opgesteld.

Hoe kom ik vanuit een Oer naar een opzet voor een Onderwijs Aanbod en “wat kost dat dan?”.

“Kan het uit of niet?” en dit op een Madurodam formaat. Dit model geef je inzicht in de verbinding van Onderwijs Aanbod / dienst en de factor geld.

Dit is wat ik noem echter 1 dimensionaal. Het gaat niet verder dan het “kleine” huisje van je team en voor een paar (les) groepen. In eerdere berichten heb ik al weergegeven dat “overstijgend organiseren” het toverwoord wordt voor innovatie.

Aanbod overstijgend aanbieden, overstijgend organiseren, groepen, reizen “vol” laten lopen, uitwisselen wat het ene cluster heeft ontwikkeld en ter beschikking stellen voor andere studenten (uit andere) richtingen, etc.

Nu wil je echter dit “overstijgende” ook financieel kunnen visualiseren en “doorrekenen”. Deze tool is er nu ook. “De Onderwijs calculator- (Artefaction)” De komende weken zullen wij hier ons -in Drenthe- vol op richten. Daarover later meer. Inmiddels zijn er al mooie berichten van collega’s. Hier de links.
Jef & Blogisch

De “Elephant en de blind men” story wordt ingevuld. In een eerder bericht heb ik dit beeld al uitgewerkt.

Nieuwe ontwikkelingen binnen bedrijven gaan veel te weinig uit van te delen kennis (is mijn opvatting). De organisaties worden groter, ingewikkelder en functies, taken en personen wisselen meer dan regelmatig. Basiskennis wordt dan vaak te weinig gedeeld en besproken, laat staan “vernieuwd”. Zo ontstaat het beeld van de “Elephant en de blind men”.

11/02/2009 Posted by | artefaction, bekostiging, cgo, huishoudboekje, onderwijscalculator, sprookje | Plaats een reactie

Gullivers reizen & en het Cgo

De laatste weken word ik “getrikkerd” door dit sprookje. Bij “de wereld draait door” zag ik een prachtige vertelling met een associatie naar de ict ontwikkelingen van dit moment.

Elk touwtje waarmee Gulliver wordt vastgezet, wordt vergeleken met een database gegeven. Elk “touwtje is een informatielijntje in een of ander bestand. Als je steeds meer lijntjes – touwtjes- vastlegt, dan ontstaat er a.h.w. een net van gegevens. De “losse” touwtjes worden een netwerk. Letterlijk en figuurlijk. Er ontstaat een “scherm van gegevens. Uitwisseling van gegevens met een centraal “Postkantoor” bv. bizztalk (microsoft, esb) zorgt voor de uitwisseling en het overzicht.

Negatief; gegevens kunnen steeds mens – onafhankelijker uitgewisseld en vergeleken (privancy) worden en positief; ” we knopen de benodigde en gevraagde gegevens meer aan elkaar vast en “gebruiken het als 1 databron voor informatie en kennis. Ik ben van het positieve, zeker binnen een organisatie.

Wat gaan we binnenkort koppelen in Drenthe (DC)

1. CGO frontoffice (crm).(prospects en allumni)
2. CGO midoffice (educator) (onderwijs magazijn,pop, pap, portfolio en workflow)
3. CGO backoffice (magister)(bron, dossier, aan+afwezigheid)
4. CGO bekostiging (allocatiemodel & onderwijscalculator)(Artefaction)

De vier werelden komen bij elkaar.

Voor de associatie hier het filmpje op youtube(niet zoveel geduld, zet de balk op 7 minuten!). De website met alle afleveringen zie gulliver

10/02/2009 Posted by | biztalk, cgo, gulliver, integratie, sprookje | Plaats een reactie

"Vol laten lopen

Op tal van weblogs wordt gesproken over “long tail”, het wordt nu echt interessant.

Aan het eind van dit bericht geef ik je de rss feeds…………;

“en mag ik nog even je aandacht?”.

“Los van alle theorieĆ«n zal een oplossing voor “Cgo betaalbaar” komen uit innovatie op het gebied van het organiseren van een vraaggestuurd slim onderwijs/ leer aanbod.”

Hiervoor zal een vraaggestuurd onderwijsmagazijn de optie worden.

Overstijgende georganiseerde, aangeboden en “gevraagd” onderwijs/ leer eenheden zullen vol moeten gaan lopen. (zie “vierluik en cgo betaalbaar”)

-Overstijgend in de vorm van;

– teamoverstijgend
– cluster (eenheid) overstijgend
– regio overstijgend
– roc overstijgend (regionaal)
– opleidings overstijgend
– crebo overstijgend (CGO)
– beroep overstijgend
– geografisch overstijgend
– financieel overstijgend
– “ruimte” overstijgend (virtueel šŸ™‚ en

“Wat kan nog meer overstijgend?”

Ik denk vooral het “denken”, een ander perspectief een ander paradigma, een andere manier van organiseren.

Resultaat:

– minder te organiseren /aan te bieden ondewijs leer-eenheden
– “dichtere” bezetting (verdichting)
– heterogene samenstelling van groepen bij een leer eenheid
– een continue wisselende groep-samenstelling
– dekking van alle vaste en variabele kosten
– maatwerk d.m.v. gekozen leer eenheden / trajecten door studenten
– veel meer samenhang en “clustering” van je aanbod en vooral “samenstel/ arrangement” van de (studenten) vraag.

Nu nog slim de metadatering in het onderwijsmagazijn inrichten en aanzetten, de exploitatiebegroting en verdeling (cluster/onderwijs en diensten) beter verdelen, de bezettingsgraad van je georganiseerde leer activiteiten monitoren en een robotica op je vraag aanbod ontwikkelen.

Ik las domotica ipv robotica.

Ja, dat is het woord!

ROC_Rooster_Domotica

Even de ROC rekentafel
Business case

Als je nu weet dat in een voorbeeld ROC (bv. 7100 tijd studenten x 850 klokuren onderwijstijd) = 6.000.000 activiteiten (uitgaande van 1 student en 1 activiteit, de kleinste eenheid is) georganiseerd wordt, die ongeveer 6 euro per activiteit per student kost (artefaction), laat ik graag aan je over uit te rekenen waar de kostprijs grens ligt voor een te organiseren leer activiteit.(break even point) (DC, 24-25 studenten op een georganiseerde leer activiteit)

Onderwijsvraag
850 (x6 euro) aan te bieden en te volgen leer eenheden (onderwijstijd) maakt een loopbaan van +- 5000 euro op jaar basis.

Heeft het cgo onderwijs 36 miljoen nodig (6.000.000 activiteiten x 6 euro) om het een en ander “slim” te kunnen organiseren maakt de verhouding (60%-40%)(primair – diensten) het rekenkundig duidelijk dat een exploitatie omzet van 60. miljoen euro (36/60%x 100%) dan noodzakelijk is.

Verhouding onderwijs/leren t.o.v. ondersteuning (diensten) (60% – 40%) = (36 – 24 miljn. euro)is een benchmarkgegeven uit de jaren 2003 -2007.

We komen steeds dichter bij een te berekenen “betaalbare” CGO logistiek theorie oplossing.

“Nu de praktijk nog,…….of niet?” of “Is het onderwijs systeem (en zijn “oude logistiek benadering)van nu (gisteren)-broken-?”

zie Paulo Moekotte

Nu begrijp je hopelijk, waarom ik vooral het ontwikkelen van een onderwijs leer magazijn -met zijn workflow logistiek- (zie filmpje) zo fundamenteel vind.

Dit zal een andere logistieke denktrant neerzetten. Een Poc (proof of concept) neemt mensen mee in de ontwikkeling van hun redenering. Een “demo” car zal gaan visualiseren wat het een en ander betekent (educator).
Simulatie maakt aantoonbaar waar we het hier over hebben. Ik vind het prachtig dat “anderen” (zie links) in staat zijn de theorieĆ«n neer te zetten. Ik ben meer een “doener” en een “(be)denker” en blijf door zoeken naar onderbouwing en toepassingen.

Meld je aan voor deze dag en laat je verder inspireren? (ga vooral naar Jef)

Links

blogisch
wikipedia
edugram
trendmatcher
onderwijsvanovermorgen

19/01/2009 Posted by | bekostiging, betaalbaar, cgo, domotica, logistiek, longtail, rooster | Plaats een reactie

wiki "cgo betaalbaar"

In een Vierluik heb ik in de afgelopen maand uiteengezet dat een

” effectief financieel, onderwijskundig samenhangend en efficiĆ«nt georganiseerd aanbod “

het succes van de invoering CGO sterk zal beĆÆnvloeden (cgo onderwijs, zie filmpje).

In dat kader hiervan heb ik aangegeven een concept te willen opstellen om dit verder inzichtelijk te maken.

Uiteindelijk gaat het om een evenwicht tussen betaalbaarheid en organiseerbaarheid. Uiteraard
zullen de georganiseerde onderwijs/leer/bpv activiteiten leiden tot rendement en tevredenheid.
Dan hebben we het over kwaliteit en kwantiteit.

Vanuit de onderwijs cgo benadering spelen factoren als Oer, onderwijsaanbod, onderwijsmagazijn, plannen van inzet, jaartaakbeleid een rol en hebben we het over de organiseerbare didaktische onderwijs eenheden; de onderwijsvraag.

Al deze activiteiten moeten gepland, georganiseerd, geroosterd en gevolgd kunnen worden. Daarvoor heb ik in mijn weblog geschreven over de ABC matrix

Aan de nadere kant -in boekhoudkundig oogpunt- hebben we het over geld, exploitatie, begroting, budget, personele lasten, materiĆ«le lasten, gpl en fte over euro’s dus en aantallen, over de betaalbaarheid van de didaktische leereenheden.
Voor dit laatste hebben wij een rekenkundige benadering gekozen in de beginjaren 2000

op grond van een berekeningsengine en een vragenlijst kunnen budgetten per eenheid worden berekend en toegewezen. Binnen dit model zijn de kengetallen te veranderen en interactief worden bedragen bijgesteld en doorgerekend. Hieronder een voorbeeld.


Zo ontstond in 2004 in het DC een basis bekostigingsmodel ( het DAM;deelnemer allocatie model) waarin op grond van beleid en begroting en rekenregels de exploitatie verdeeld wordt. Daarin word een onderscheid gemaakt tussen de Bedrijfsvoering en Onderwijs clusters.

Inmiddels heb ik dit verhaal in een aparte wiki gehangen “CGO betaalbaar”.
Op grond van je inlogrechten kun je deze benaderen. (ols2008@gmail.com)

Voor extra achtergrond informatie Artefaction

12/01/2009 Posted by | ABC model, bekostiging, cgo, dammodel, film, onderwijscalculator, vierluik | Plaats een reactie

Het CAM model ("ABC" doorgerekend) deel 3

ABC is activity based costing.

Als start geef ik je nog even mee dat de echte rekenvoorbeelden uiteraard een organisatie eigen redenering en berekening kent.

In mijn gedeeltelijk gesloten wiki (na toestemming inlogmogelijkheden) werk ik deze rekenvoorbeelden echt uit. (zie met name de rekenvoorbeelden)
wiki

Wel is het zo als je enig kennis hebt op budgettering en CGO onderwijs organisatie je in staat bent het een en ander mee te rekenen en vooral de logica te begrijpen en daar gaat het toch om.

Daarnaast werk ik enerzijds vanuit ervaring en vaste kennis en ervaring maar ben vooral gericht op open einden en nieuwe (denk) mogelijkheden.

Oud en nieuw denken komen bij elkaar , ik heb dat ook wel genoemd het Hybride denken. Daarnaast ontkom ook uiteraard ik niet aan de situatie lang niet alles van deze “blinde” olifant te kunnen doorgronden.

The Blind Men and the Elephant

Neem het beeld van vier blinde /geblinddoekte personen die voor het eerst op deze manier een voor hun nieuw object aftasten.


De een neemt de slurf en praat over een slang, een ander voelt bij de poten en denkt van doen te hebben met een pilaar van een gebouw. De derde hoort en tast de oren en denkt aan de zeilen van een zeil boot en de vierde mag je zelf bedenken.

Ieder voor zich vertelt aan de ander wat hij denkt dat het is en legt vooral uit wat hij voelt en ervaart. Het stappen in een ander zijn referentiekader is een hele lastige en zeker nog meer het aanvaarden van de kennis uit dat andere perspectief is vaak moeilijk.

Dit geldt zeker voor complexe situaties en neem van mij aan dit is complex, vandaar deze mijmeringen en gedachten.

Elke versimpeling elke vereenvoudiging is een beperking van de werkelijkheid.

Maar ……. het is wel de enige mogelijkheid om het te doorgronden vandaar mijn pogingen. Het begint bij kennis (deling) en inzicht, de oplossingen komen dan wel (hoop ik).
Dus onderwijs, bedrijfsvoering en boekhouding/financieel, luister naar elkaar en probeer de ander inzicht te geven in je kennis ej je “weten” maar vooral ook… probeer de verbinding te maken tussen beide perspectieven (de wisselzones /estafette).

Zoek een gemeenschappelijk kader /kengetallen /spelregels en vooral taal.

Nu weer terug

Voor uitgebreide informatie verwijs ik je nogmaals naar de wiki, (en vraag eventueel toestemming voor inlog)

Het cgo abc model gaat uit van verschillende soorten doe’s (leeractiviteiten). Deze activiteiten worden zowel per week als dus per jaar georganiseerd. Het totale aanbod moet boven de 850 klokuren liggen. Daarnaast moeten de totale activiteiten per week liggen binnen de facilitaire mogelijkheden van de organisatie. Een verdeling o.a. in zowel;

– soorten activiteiten
– verschillende groepsgrootte
– verschillende faciliteiten (groot, klein beamer, werkruimte etc)
– verschillende graad van begeleiding (1op1, grote groepen, buiten het roc_gebouw / Bpv) etc.
– verschillend didactische randvoorwaarden

Hoe je dit ook organiseert; uiteindelijk is het een combinatie van 1 activiteit 1 facilitaire ruimte (ook virtueel), 1 kostprijs, 1 periode (tijd) en 1 groep van klanten/deelnemers /studenten.

Achteraf is dit uitstekend te monitoren en vooraf dus ook te simuleren.

In de loop van de dag / week zal ik (uit excel) een voorbeeld laten zien wat dat betekent. Ik zal starten met de virtuele groepsgrootte (ons Piketpaaltje) en de “gedraaide” cgo piket groepsgrootte.


In de grafiek zie je de gerealiseerde groepsgrootte. De lespiket is 24.

Op dit weblog zal ik het plaatje laten en in mijn wiki de echte spreadsheet. Het zou mooi zijn als je deze ook nog echt kunnen gebruiken/ toepassen.

Ik overweeg daar dus een verbinding te leggen met google docs en zal het CGO ABC Model dus gaan vertalen naar google docs.

(wordt lastig met de macro’s , maar ja…ook dat moet dus simpeler)

08/01/2009 Posted by | ABC model, bekostiging, berekeningen, cabmodel, cgo, dammodel, elephant | Plaats een reactie