=VanDeZijkant==

“een goede voorzet en jouw kans om te scoren”

“Voor wie innoveer je?”

Een situatieschets.

Een bedrijf ontwikkelt een oplossing voor een probleem. En een aantal klanten kopen die oplossing. Dan zie je vaak dat een een deel van dat innovatiebedrijf contact heeft met een deel van de klant.

Beiden maken elkaar deelgenoot van hun vragen en mogelijkheden en de innovatievraag (functionaliteit) zet zich door. (voor een uitgebreid verslag van mijn laatste meeting op dit terrein, klik door op blogisch)
Men gaat elkaar “binden”, door opleidingen, vernieuwingen, gebruikersverenigingen, migraties, versies, landelijke bijeenkomsten en ….consultants.

Uiteraard is dat van grote toegevoegde waarde, denk aan Triple A. Vooral op het theoretische vlak en inzicht heeft dit veel meerwaarde. Het kent echter een overwaardering voor de beschrijving van processen (tweede dimensie). Maar de eerste dimensie, – personen, gebruikers, “de menselijke maat”-, is voor mij doorslaggevend.

Overzicht:

eerste dimensie; personen
tweede dimensie; processen
derde dimensie: platvorm

De vraag is dus of dit oplossing-scenario voldoet?

Na een periode hebben nog slechts experts & specialisten contact met elkaar en de innovatie (wens) schrijdt verder voort (en de kosten dus ook!). Het wordt steeds ingewikkelder.

Om toch in te kunnen spelen op de (expert)klant (en de winstmarge) ontstaan er zo “doorlopende” en vooral extra en ondersteunende innovaties (mashups). (meer van hetzelfde!)

“Het Belgische huis (bloemkolen) vindt zijn vorm”

Het kan ook anders. Richt je als bedrijf op de “niet tevreden, kleine klanten”, die wat eenvoudiger, simpeler oplossingen willen (beter met minder!). Je begrijpt dat meestal niet het oorspronkelijke innovatie bedrijf dat zal zijn, nee die heeft het te druk met de al bestaande aanpak en “zijn” inmiddels”embedded” klanten. (De tv is echt niet ontwikkeld door een radiobedrijf!)

Daarnaast is het nieuwe innovatiebedrijf vaak kleinschalig (kleinere winstmarge) en richt zich op een “nische” in de al bestaande markt. Het enige wat zo’n bedrijf vooral kan doen is zich vooral richten op de vraag van de “echte” klant – lees gebruiker-. Bij ons zijn dat vooral de studenten en docenten.

Sterker nog hoe groter de afstand is tot de “echte” klant hoe minder een (voor)bedachte “dure” oplossing zal werken en geaccepteerd wordt.

Scenario
Ontwikkel een simpeler vorm van de “grote” oplossingen” (afgeleid), ga vooral niet “zitten” boven de vraag van de “echte” klant en ontwikkel organisch mee en door.Nog sterker laat de klant zich zelf ontwikkelen en leren (eigen logistiek)(zie de het mierennest verhaal van Jef)..

Resultaat; een goedkopere, simpeler en dus eenvoudiger oplossing die zelf gebruikt en geïmplementeerd kan worden en vooral geaccepteerd is. Voeg daar een eenvoudige workflow aan toe (=logistiek) en laat mensen hun eigen succes ervaren en uitleggen.

De dino’s zijn niet voor niks uitgestorven.

Kom op bedrijven! en Roc’s, ­čÖé

bron:Christensen disruptive

Advertenties

16/02/2009 Posted by | bekostiging, innovatie, onderwijscalculator, parel | 1 reactie

"Ontwrichting"

Bij de meeste bijeenkomsten op het gebied van CGO – Onderwijs – Logistiek kom ik in een “spanningsveld” terecht. (zie voor verslag de weblog van blogisch

De voorbeelden zijn prachtig, de meningen en visies zijn duidelijk en doordacht. Vaak is er geen speld tussen te krijgen en toch……..?

“Wat is dat toch?”. Het gevoel dat het rationeel klopt maar gevoelsmatig niet bij mij “binnenkomt”.Ik zal proberen dit gevoel te onderbouwen en ter inzicht (en discussie) neer te leggen. Ik begin maar met mijn beeld over Technologische Software Innovatie.

Eind jaren 1999 kozen veel Roc’s voor Erp achtige oplossingen. (Noise, Peopleosoft, Icarus).

Ik kreeg het cadeautje zelf vele projecten op dit laatste terrein(Peoplesoft) te mogen implementeren. Hier hadden wij in Drenthe drie jaar voor nodig. Financi├źn, Hrm en Studenten Administratie in 1 toepassing. Andere Roc’s kozen voor een breed gedragen Noise gebruikersvereniging (samen met een bedrijf Stoas), of een eigen ontwikkeld pakket (Icarus).

Bij het afsluiten van dit eerste implementatie traject zeiden wij in Drenthe. “Dit is het, dit gaan we stabiliseren en nu komt de “echte” klant aan de beurt”, docenten, studenten, het onderwijs zelf dus.

Dit bleek echter niet voldoende te werken, dus vele opleidingen kozen toch voor een eigen simpele, zelfgekozen leeromgevingen en zij gingen vaak zelf met de aanbieders door met het ontwikkelen.

In 2006 was het gevolg duidelijk, “zware” kernregistratie omgevingen en daarboven op veel veranderende en wisselende leeromgevingen. (N@tschool, Trajectplanner, It’s learning, Fronter etc.) Uiteindelijk “opgeteld” zeer kostbaar en slecht te integreren.

Opnieuw hebben we toen zelf in het DC de discussie gestart.

“Is dit wel de juiste weg”.

Het “oude traject” was niet onderhoudbaar en kende vele integratie problemen. Het is te duur met ook nog uitdijende functionele en ict_achtige afdelingen etc. Deze aanpak “implodeerde”.

Samenvatting;
– te duur
– te ingewikkeld
– niet gebruikersvriendelijk
– te divers
– niet adaptable voor de kern “users”.
– niet voldoende ontwikkelbaar

Op meerdere plekken heb ik toen deze bezorgdheid geuit. Tot in de stuurgroep Peopelsoft landelijk aan toe. Uiteraard werd dat (toen) niet bevestigd en ondersteund. Je ging toch niet afwijken van de al lang ingeslagen weg.

Nu vijf jaar later, zijn we in Drenthe – al twee jaar- vol “de andere weg” ingeslagen. Als ik dat ergens vertel word ik een beetje meewarig aangekeken. Het gesprek gaat dan al snel over het landelijk samenwerken, sterk gestructureerde beleidsorganen, landelijk experts bijeenkomsten, integreerbare samen gekozen en ontwikkelde oplossingen en …….. iedereen is het met elkaar eens. “Dit is de aanpak”, eindelijk werken we samen.

Nu deze aanpak zal ik uiteraard volgen en willen begrijpen en toch wil ik je toch een andere benadering voorleggen.

Want wij doen niet zo maar wat in Drenthe. Al kun je de vraag stellen of iedereen daar zelf reflecteert op de ingeslagen weg. Misschien na het lezen van dit stuk wel wat meer.

In het volgende blog zal ik je iets vertellen over “ontwrichtende innovaties”. Met de “echte ” gebruiker als uitgangspunt.

Ik zal je wel eerst een model laten zien, die weergeeft dat de weg van experts en softwarebedrijven vaak snel hun eigen weg (belang) volgen en zo afstand nemen van de echte users en dus de “onderwijs” werkelijkheid.

En … uiteindelijk zit je zo weer op de weg van “Vendor-locking” en de jaren 1999-2004.

“Maar je gaat toch niet afwijken waar -het lijkt- iedereen het over eens is, nee……?

Daarnaast kan het dus goedkoper, veel simpeler, veel nuttigere en in mijn “denken” veel “innovatiever”. Ook zal de gebruiker zelf de expert zijn en worden en dat is in mijn logica en vooral mijn “voelen” essentieel. Maar dat zei ik al in het begin van deze blog.

15/02/2009 Posted by | disruptive, erp, icarus, innovatie, noise, ontwrichting, peoplesoft | Plaats een reactie

Getronics de musical

Een hulde aan ons FRW implementator ook voor deze introductie

innovatie

17/10/2008 Posted by | frw, getronics, innovatie | Plaats een reactie