=VanDeZijkant==

“een goede voorzet en jouw kans om te scoren”

Onderwijscalculator en de groepsgenerator

Uit een vorig weblog;
———————
De elementen; Catalogus/logistiek – Kern Administratie en “betaalbaarheid / bekostiging” vraagt om een integratie in denken en aanpak en ik benoem deze combinatie dan ook als de “Bermudadriehoek“.

Een logistieke combinatie van vraag, aanbod en bekostiging.

“Hoe komen we nu “slim” verder?”

Per slot van rekening;
1) vragen studenten om informatie, melden zich aan en schrijven zich in op het domein van hun keuze (OWO). (Crm/Magister)
2) Student gegevens/ data wordt verwerkt in de administratietool (BRON). (Magister)
3) Studenten worden geplaatst en kiezen hun eigen opleiding traject uit de catalogus/ magazijn. (Educator)
4) Ze volgen de (geregistreerde) activiteiten, die ze didactisch het meest wenselijk vinden. (Masterplan, Untis, Magister A&A)
5) En maken gebruik van de cgo methodiek/ didactiek/catalogus /logistiek (pop, pap etc.). (Educator)
6) Schrijven zich in op hun examendossier, doen hun examen, hun summatief resultaat wordt ingeschreven in het KernRegistratieSysteem (Magister) worden gediplomeerd en schrijven zich uit (alumni Crm).

Uiteindelijk hebben al deze keuzes impact op de betaalbaarheid en wijze van organiseren en uitvoeren (Onderwijscalculator) (zie ook de weblog ABC matrix.)
———————

Inmiddels zijn we 12 workshops “onderwijscalculator” verder en hebben meer dan 40 collega’s kennisgemaakt en gewerkt met dit instrument. Inzet van de workshops was vooral kennisdeling en “ervaren” of de onderwijscalculator een instrument kan zijn om inzicht en kennis te krijgen met betrekking tot de betaalbaarheid van een onderwijsprogramma.

De eerste indrukken en reacties waren positief. Om dit echt te kunnen onderbouwen heb ik inmiddels een enquete opgesteld met behulp van de rocspiegel. Op 22 juni organiseer ik een nog “Laatste Kans” mogelijkheid voor de pilot en dan wordt de vragenlijst definitief rondgestuurd. Hieraan voorafgaand hebben wij als DC nog een gesprek met de “ontwikkelaars” van “Artefaction“.

Even terug naar de Bermuda

In de onderwijscatalogus, die wij in het Dc gebruiken, wordt de inrichting van een CGO programma ingevoerd en neergezet. Het wordt ingericht op basis van periodeplannen van 9 weken, binnen een jaarprogramma van 36 weken. Naast de inhoud van o.a. de Doe’s (Didactische Onderwijs Eenheden) wordt ook in de metadatering, groepsgrootte en andere belangrijke didactische “elementen” meegenomen. Deze basis invoer kun je volledig gebruiken bij het gebruik van de onderwijscalculator.

Bij de invoer van de activiteiten (programma) in de onderwijscalculator kan bij ons gebruikt gemaakt van basisgegevens als;
A) het TopOer,
B) Inzet gegevens planners
C) de invoergegevens in Educator en of
D) overige Programma overzichten (bv opzet contractactiviteien).

Daarna kan – uiteraard na invoer van basis parameters (uurprijs docent etc) – berekend worden hoeveel een (cgo) programma kost.
Klik op het plaatje voor de vergroting! (op backspace voor terug naar weblog)

Onderwijs calculator referentie

Onderwijs calculator referentie


Door dan te gaan “spelen” met o.a. groepsgroottes kun je de resultaten in geld direct terug zien in de bijgeleverde rapportages. De workshop deelnemers (managers, beleidsmedewerkers, planners) waren hier zeer enthousiast over. Het gaf direct inzicht en overzicht, discussie en …….verwarring!.

” Zijn die wekelijkse Slb gesprekken echt zo duur?”

Twee hoeken van de Bermuda hebben we nu dus ontmoet.Nu de derde nog. Bij het gebruik van ons Student Administratiepakket wordt daar ook een link gelegd met ons plannings- en roostersysteem (Untis en Masterplan / Magister). Hierin worden met name ook de activiteiten gekoppeld aan docenten, ruimtes, uren, tijdstippen en vooral ook aan groepen. Met name de groepsgrootte speelt een grote rol. 32 Studenten in 1 groep of toch maar splitsten!!!

Uiteraard worden er bij ons afgesproken waar groep- piket paaltjes liggen. Hoeveel studenten moeten er in 1 groep georganiseerd worden. De vraag is echter wat de gemiddelde groepsgrootte uiteindelijk is geworden. En die gegevens blijken niet duidelijk voorhanden te liggen. Doordat wij echter per dag in Magister (ons SA systeem) kunnen zien wat de uiteindelijke gerealiseerde groepsgrootte echt is, geeft dit veel stof tot discussie.

Deelnemer allocatie model

Deelnemer allocatie model

In ons Allocatiemodel (hoeveel geld krijg je per student om je onderwijs te kunnen organiseren) bepaalt de kosten van een programma (zie ook het weblog CAB model en het uiteindelijke aantal studenten wat van zo’n activiteit/les gebruikt maakt of het een of ander “geplande en uitgevoerde” wel of niet “uit kan”. Hier liggen natuurlijk de “nodige” fricties. Dat werd wel duidelijk in de workshops.

Cgo betekent niet alleen andere leerlijnen, andere content, andere didactische elementen maar vooral ook andere logistieke keuzes (ook door de student!!). Verpleegkunde kun je op vele manieren didactisch organiseren (theorie, zelfstudie, workshop, praktijk leren etc). De ene weg zal dan ook meer of minder gekozen moeten kunnen (gaan) worden. Ik weet nog uit mijn eigen ALO studietijd(’71-’75) dat ik theorielessen gewoon oversloeg, hospiteren verdubbelde en in de praktische lessen vaak ook als onderwijs assistent optrad. Uiteindelijk was ik veel meer dan 30 klokuren bezig met mijn opleiding, en ………ik koos mij eigen (didactische) weg, mijn eigen “verhaallijn“.

Terug naar de onderwijscalculator en de G-Generator. (groep)
De onderwijscalculator is vooral interessant om de didactische variatie te verwerken en om te zien wat dat dan “oplevert”. De inhoud van een activiteit zal natuurlijk kunnen variëren per domein, crebo, of leerweg. Maar vooral de didactische variëteit (met wisselende aantallen) is veelzeggend. Door Bpv en begeleidingsgesprekken structureel te “individualiseren” zul je ergens anders je “aantallen” moeten halen.
Lang werd gedacht dat door meer bpv in te roosteren in een programmalijn de extra kosten van de cgo benadering veel meer “betaalbaar worden”. Bij het inrichten van de calculator bleek echter dat “financiële” ruimte direct werd gebruikt door met name de individuele begeleidingsgesprekken. Sterker nog de “kosten” waren meer gestegen. Met name dit overzicht leidt tot inzicht.
Ik heb deze kosten meegenomen in de groepsgrootte discussie. Een gesprek van 15 minuten per student betekent een groepsgrootte van 4 studenten op 1 docentuur. De prijs van zo’n gesprek is dus vele malen hoger dan een theorieles voor die student . De basis groepsgrootte van 24 daalt dus door met name deze SLB gesprekken, tutor bijeenkomsten en BPV begeleiding.

“Waar leg je dan de grens in de onderwijscalculator bij groepsgrootte splitsing?”.

groepsgemiddelde

groepsgemiddelde


Hiervoor heb ik nu de derde driehoek gebouwd -uiteraard na analyse van de discussies in de workshops-. Deze groepsgenerator laat zien in het Dc wat een programma kost en hoeveel je “nog over hebt” als een aantal stu wel of niet gebruikt maakt van die activiteit.Door het saldo (resultaat inkomsten en uitgaven) in de groepsgrootte van een andere activiteit te “verwerken” zie je direct of het “betaalbaar” blijft. Deze groepsgenerator laat dan ook zien welke groepsgrootte je in de onderwijscalculator kunt invullen om een zelfde resultaat te halen. En uiteraard zo simpel mogelijk.

Voor de “rekenaars” onder jullie. Als je 24 als gmd zet, zal er bij 24 inschrijvingen 1 groep gemaakt worden. ” Maar wat als er zich nu 28 studenten inschrijven?”
Uiteraard stel ik dan ook voor dat er 1 groep wordt georganiseerd. Maar door te variëren in aantal en duur bij workshops, slb gesprek, hoorcollega’s, tutor begeleiding, theorie en projecten kun je bij verschillende doe’s verschillende groepsgroottes plannen en inzetten. Door de generator te gebruiken zul je zien wat uiteindelijk je totale gemiddelde groepsgrootte wordt en het verbaas je niet dat die bij ons uiteindelijk moet liggen tussen de 22 en 24 studentenom de activiteiten “betaalbaar” te houden.

Deze generator is dus een referentie voor de groepsgrootte in de onderwijscalculator.

“Wordt CGO dan echt betaalbaar?” , ik denk het wel.

En dan maar hopen dat in workshop twee deze conclusie ook echt “gehanteerd” en “gedragen” gaat worden.
Nu alleen nog de software logistieke ontwikkeling dat de student zelf zijn didactische leerweg (verhaallijn) kan kiezen en zich hierop ook echt zelf (los van een klas/groep) kan inschrijven (in de allocator?). Onderbouwing van dat vraaggestuurd kunnen kiezen is mijn verbinding tussen de Gaming benadering en de Onderwijs Logistiek Ik werd gesterkt in deze benadering door het lezen van de onderstaande weblog van Erwin.

Bron samenvatting (letterlijk overgenomen)
“Games sluiten aan bij inzichten in leren”
“Hedendaagse inzichten op het gebied van onderwijs en leren sluiten aan bij de intrinsieke kenmerken en mogelijkheden van games. Dat is een van de conclusies van een recent Europees onderzoek door European Schoolnet onder ruim 500 docenten.” Zie voor onderbouwing deze weblog van erno en mijn vorige weblog over dit onderwerp.

Door het zelf kunnen kiezen van je eigen verhalen/leerlijn kunnen de didactische activiteiten meer dan “vollopen” tot misschien wel 22-24 studenten per georganiseerde activiteiten. Iedere student koopt dan zijn eigen kaartje voor zijn groepsreis (dammodel; kostprijs 3010/850 euro). En de CGO reis wordt betaalbaar (als er genoeg studenten zich inschrijven en ook komen). De aan- en afwezigheidsregistratie en de Rooster robot zal dat hopelijk laten zien/bewijzen. De werkelijke operationele onderwijsmanagement informatie laat dat dan hopelijk ook direct zien.
Zie de template voor de generator hieronder.
Enter op plaatje

groep generator

groep generator


google generator

Nu eerst enquête en workshop Onderwijscalculator II en zijn generator organiseren!
Voor een indruk van de workshop; zie mijn prezi presentatie en of de powerpoint op google presentations

Advertenties

11/06/2009 Posted by | onderwijscalculator | | 3 reacties

Onderwijs calculator “Manage it, stupid simpel” (Kiss”t & don’t Miss’t)

“Iets eenvoudigs goed doen” is het moeilijkste wat er is.

Toen ik -tussen mijn 12e en 16jarige leeftijd – het geluk had elke dag te mogen trainen (op de Vetkampstraat Deventer, voetbalschool Go Ahead ) werd ons dat ieder moment weer”ingewreven”, 7 x 24 uur.

Voetbal toch simpel, alleen partijtjes doen, elke dag weer, geen ingewikkelde oefeningen en gewoon, gewoon blijven oefenen. Als je een pass over dertig meter probeerde te geven werd het spel onderbroken door Dr. František Fadrhonc (mijn voetbalvader, later bondscoach Nederlands elftal Duitsland 74)
(ps Leo Beenhakker mocht hem toen alleen ondersteunen).

Sterker nog hij maakte het speelveld dan gewoon nog kleiner. De “lange bal” ging dan gewoon “uit”.

“Gewoon simpel spelen, niet over dertig meter passen maar gebruik slechts de drie meter, opnieuw”.

De theorie was verbijsterend, want als je een pass over 30 meter redelijk in de”buurt” speelde van je ploeggenoten, vond je jezelf een goede voetballer.Iets afwijken had dan toch een excuus (dertig meter), bijna goed ….

Maar trainer Fardonc vond dat niet. Als je op drie meter 30 centimer “ernaast” zat, legde hij het spel stil en vroeg; “is dat nu zo moeilijk, Hans?”. Je begrijpt mijn verwarring, denk ik.

Waarom nu dit verhaal. De achtergrond van deze blog ==VandeZijkant is topsport vergelijken met (onderwijs) vernieuwingen, veranderingen, innovaties (klinkt wat duurder).

Hier moet je herkennen wat vaak mijn enthousiasme opwekt. (zie ook “Voor wie innoveer je?”)


Simpele eenvoudige innovaties, die (gaan) werken(zie ook disruptive innovation). En ja hoor we hebben er weer een. De Onderwijscalculator” van Artefaction.

De activiteiten van een ROC opleiding(cgo) simpel in kaart brengen en doorrekenen met behulp van een “online tool”. Vanuit de onderwijs activiteiten een overzicht krijgen (rapportage) op je inzet, geld en gebruik van resources, prachtig.

En dan……………….

Na een logisch basismodel inrichten kun je het vooral gebruiken om verder te kunnen improviseren op de gemaakte keuzes.

– Meer praktijk en minder theorie.
– wissel in groepsgroottes
– Andere medewerkers voor verschillende activiteiten.
– Kosten van huisvesting en ict meenemen, integraal
– Scenario’s, voorzichtig uitwerken.

Maar ……… begin gewoon en laat mensen (opleidingen) zelf “trainen” en doen.

Bekostiging, budgetteren, begrotingsprocessen lijken vaak ingewikkeld. Maar de basis is eenvoudig. Dat zei Dr Fadrhonc al en de onderwijscalculator bewijst dat maar weer. Gebruik het….. simpel.

Informatie

Achtergrond Onderwijscalculator

MBO2010

ps Te zijner tijd zal ik ons plan van aanpak beschikbaar stellen. Eerst intern afbakenen. Tevens onderwijscalculator@gmail aangemaakt, hier kun je met de inlogcode “onze dc inspanningen volgen”; denk aan berekeningen in google docs, de interne wiki en alle ontwikkelingen op Onderwijscalculator gebied. Code gewoon aanvragen! / stuur een mail.

zie ook Blogisch

18/03/2009 Posted by | artefaction, bekostiging, cgo, onderwijscalculator, topsport | Plaats een reactie

“Voor wie innoveer je?”

Een situatieschets.

Een bedrijf ontwikkelt een oplossing voor een probleem. En een aantal klanten kopen die oplossing. Dan zie je vaak dat een een deel van dat innovatiebedrijf contact heeft met een deel van de klant.

Beiden maken elkaar deelgenoot van hun vragen en mogelijkheden en de innovatievraag (functionaliteit) zet zich door. (voor een uitgebreid verslag van mijn laatste meeting op dit terrein, klik door op blogisch)
Men gaat elkaar “binden”, door opleidingen, vernieuwingen, gebruikersverenigingen, migraties, versies, landelijke bijeenkomsten en ….consultants.

Uiteraard is dat van grote toegevoegde waarde, denk aan Triple A. Vooral op het theoretische vlak en inzicht heeft dit veel meerwaarde. Het kent echter een overwaardering voor de beschrijving van processen (tweede dimensie). Maar de eerste dimensie, – personen, gebruikers, “de menselijke maat”-, is voor mij doorslaggevend.

Overzicht:

eerste dimensie; personen
tweede dimensie; processen
derde dimensie: platvorm

De vraag is dus of dit oplossing-scenario voldoet?

Na een periode hebben nog slechts experts & specialisten contact met elkaar en de innovatie (wens) schrijdt verder voort (en de kosten dus ook!). Het wordt steeds ingewikkelder.

Om toch in te kunnen spelen op de (expert)klant (en de winstmarge) ontstaan er zo “doorlopende” en vooral extra en ondersteunende innovaties (mashups). (meer van hetzelfde!)

“Het Belgische huis (bloemkolen) vindt zijn vorm”

Het kan ook anders. Richt je als bedrijf op de “niet tevreden, kleine klanten”, die wat eenvoudiger, simpeler oplossingen willen (beter met minder!). Je begrijpt dat meestal niet het oorspronkelijke innovatie bedrijf dat zal zijn, nee die heeft het te druk met de al bestaande aanpak en “zijn” inmiddels”embedded” klanten. (De tv is echt niet ontwikkeld door een radiobedrijf!)

Daarnaast is het nieuwe innovatiebedrijf vaak kleinschalig (kleinere winstmarge) en richt zich op een “nische” in de al bestaande markt. Het enige wat zo’n bedrijf vooral kan doen is zich vooral richten op de vraag van de “echte” klant – lees gebruiker-. Bij ons zijn dat vooral de studenten en docenten.

Sterker nog hoe groter de afstand is tot de “echte” klant hoe minder een (voor)bedachte “dure” oplossing zal werken en geaccepteerd wordt.

Scenario
Ontwikkel een simpeler vorm van de “grote” oplossingen” (afgeleid), ga vooral niet “zitten” boven de vraag van de “echte” klant en ontwikkel organisch mee en door.Nog sterker laat de klant zich zelf ontwikkelen en leren (eigen logistiek)(zie de het mierennest verhaal van Jef)..

Resultaat; een goedkopere, simpeler en dus eenvoudiger oplossing die zelf gebruikt en geïmplementeerd kan worden en vooral geaccepteerd is. Voeg daar een eenvoudige workflow aan toe (=logistiek) en laat mensen hun eigen succes ervaren en uitleggen.

De dino’s zijn niet voor niks uitgestorven.

Kom op bedrijven! en Roc’s, 🙂

bron:Christensen disruptive

16/02/2009 Posted by | bekostiging, innovatie, onderwijscalculator, parel | 1 reactie

Het "Huishoudboekje" en "Elephant en de Blind men story""

Bij de verdeling van de inkomsten en uitgaven binnen een ROC spelen vele factoren een rol. Meestal start je met aan de ene kant de (verwachte)inkomsten / omzet en aan de andere kant breng je in kaart wat nodig is om een goede kwaliteit, rendement en tevredenheid te kunnen genereren.

Vanuit een begroting (exploitatie) in combinatie met een beleidsplan (meerjarig) worden de gelden verdeeld.

Het DC werkt hiervoor met het D(deelnemer) A (allocatie) M(model). Dit wordt in oktober van enig jaar gevuld met basis getallen als aantal studenten, behaald resultaat (diploma waarden) en doelgroep bijdragen (voa). Daarnaast worden de te verwachten derde geldstroom ingeschat. Uiteraard liggen hier onderbouwde en wettelijke brieven onder.

In overleg ontstaat dan een begroting en een exploitatie – verdeling (per cluster en per dienst).

De volgende opgave is deze exploitatie te verdelen binnen teams. Je zet het bijvoorbeeld om in Fte en materiële uitgaven.

De “werkelijke” vraag is eigenlijk “wat heb ik echt nodig om “goed” CGO onderwijs te kunnen organiseren?”.

Hiervoor is nu het “huishoudboekje” opgesteld.

Hoe kom ik vanuit een Oer naar een opzet voor een Onderwijs Aanbod en “wat kost dat dan?”.

“Kan het uit of niet?” en dit op een Madurodam formaat. Dit model geef je inzicht in de verbinding van Onderwijs Aanbod / dienst en de factor geld.

Dit is wat ik noem echter 1 dimensionaal. Het gaat niet verder dan het “kleine” huisje van je team en voor een paar (les) groepen. In eerdere berichten heb ik al weergegeven dat “overstijgend organiseren” het toverwoord wordt voor innovatie.

Aanbod overstijgend aanbieden, overstijgend organiseren, groepen, reizen “vol” laten lopen, uitwisselen wat het ene cluster heeft ontwikkeld en ter beschikking stellen voor andere studenten (uit andere) richtingen, etc.

Nu wil je echter dit “overstijgende” ook financieel kunnen visualiseren en “doorrekenen”. Deze tool is er nu ook. “De Onderwijs calculator- (Artefaction)” De komende weken zullen wij hier ons -in Drenthe- vol op richten. Daarover later meer. Inmiddels zijn er al mooie berichten van collega’s. Hier de links.
Jef & Blogisch

De “Elephant en de blind men” story wordt ingevuld. In een eerder bericht heb ik dit beeld al uitgewerkt.

Nieuwe ontwikkelingen binnen bedrijven gaan veel te weinig uit van te delen kennis (is mijn opvatting). De organisaties worden groter, ingewikkelder en functies, taken en personen wisselen meer dan regelmatig. Basiskennis wordt dan vaak te weinig gedeeld en besproken, laat staan “vernieuwd”. Zo ontstaat het beeld van de “Elephant en de blind men”.

11/02/2009 Posted by | artefaction, bekostiging, cgo, huishoudboekje, onderwijscalculator, sprookje | Plaats een reactie

wiki "cgo betaalbaar"

In een Vierluik heb ik in de afgelopen maand uiteengezet dat een

” effectief financieel, onderwijskundig samenhangend en efficiënt georganiseerd aanbod “

het succes van de invoering CGO sterk zal beïnvloeden (cgo onderwijs, zie filmpje).

In dat kader hiervan heb ik aangegeven een concept te willen opstellen om dit verder inzichtelijk te maken.

Uiteindelijk gaat het om een evenwicht tussen betaalbaarheid en organiseerbaarheid. Uiteraard
zullen de georganiseerde onderwijs/leer/bpv activiteiten leiden tot rendement en tevredenheid.
Dan hebben we het over kwaliteit en kwantiteit.

Vanuit de onderwijs cgo benadering spelen factoren als Oer, onderwijsaanbod, onderwijsmagazijn, plannen van inzet, jaartaakbeleid een rol en hebben we het over de organiseerbare didaktische onderwijs eenheden; de onderwijsvraag.

Al deze activiteiten moeten gepland, georganiseerd, geroosterd en gevolgd kunnen worden. Daarvoor heb ik in mijn weblog geschreven over de ABC matrix

Aan de nadere kant -in boekhoudkundig oogpunt- hebben we het over geld, exploitatie, begroting, budget, personele lasten, materiële lasten, gpl en fte over euro’s dus en aantallen, over de betaalbaarheid van de didaktische leereenheden.
Voor dit laatste hebben wij een rekenkundige benadering gekozen in de beginjaren 2000

op grond van een berekeningsengine en een vragenlijst kunnen budgetten per eenheid worden berekend en toegewezen. Binnen dit model zijn de kengetallen te veranderen en interactief worden bedragen bijgesteld en doorgerekend. Hieronder een voorbeeld.


Zo ontstond in 2004 in het DC een basis bekostigingsmodel ( het DAM;deelnemer allocatie model) waarin op grond van beleid en begroting en rekenregels de exploitatie verdeeld wordt. Daarin word een onderscheid gemaakt tussen de Bedrijfsvoering en Onderwijs clusters.

Inmiddels heb ik dit verhaal in een aparte wiki gehangen “CGO betaalbaar”.
Op grond van je inlogrechten kun je deze benaderen. (ols2008@gmail.com)

Voor extra achtergrond informatie Artefaction

12/01/2009 Posted by | ABC model, bekostiging, cgo, dammodel, film, onderwijscalculator, vierluik | Plaats een reactie