=VanDeZijkant==

“een goede voorzet en jouw kans om te scoren”

Gebruiker 3.0 (lifehacking.nl)

Hier alleen de bron

Ga het gebruiken!

Bron;lifehacking.nl/kantoor-tips

Advertenties

02/03/2009 Posted by | cloud, gebruiker, profiel | Plaats een reactie

PGO (Persoonlijk Gericht Onderwijsmodel)

In alle bijeenkomsten de afgelopen weken hebben we het vaak over procesbeschrijvingen, te kiezen oplossingen en verwachtingspatronen.

Wordt het niet eens tijd om te praten over een Persoonlijk Gebruikers Onderwijsmodel (PGO) als bedrijfsmodel?

Achtergrond
Ik heb het al eerder gehad over de voor mij drie belangrijke dimensies:

1 Persoon
2.Proces
3.Platform

In de ontwikkelingen van de laatste tien jaar moet het accent vooral worden verschoven van dimensie drie (ict) naar -wat mij betreft- dimensie 1 (gebruikers). We discussiĆ«ren nu echter te vaak over dimensie 2 niveau (proces – experts).

Een gemiste kans?
Laten we het eens hebben over Gebruikers 2.0 t/m Gebruikers 4.0.Ik deel de studenten van nu in als Gebruikers 3.0 en 4.0.Zij hebben geen hulp nodig, alleen een platform. De meeste medewerkers van een ROC positioneer ik als gebruiker 2.0.

“Waar zit jezelf?”
Deze vraag is natuurlijk veel te globaal, want “wat zijn kenmerken van 2.0 of bijvoorbeeld 3.0?”. Ik probeer hieronder even het dagelijks gebruik van je internet- en telefoongebruik te reflecteren.

Dagelijks en wekelijks

A. Gebruik je je mobiele telefoon ook voor internetgebruik?
B. Stuur je steeds minder emails (< 5 per dag).
C. Gebruik/lees je sms’s.
D. (Video)Chat je regelmatig met meerdere personen (tegelijk)?
E. Gebruik/ schrijf je zelf een wiki (kennisdeling en samenwerking)?
D. Schrijf je (reageer) op een weblog?
F. Gebruik/ volg je Twitter (mobiel)?
H. Gebruik je I-Google en google docs?

8 vragen met 8 antwoorden.

6 antwoorden met ja = gebruiker 4.0
4 antwoorden met ja = gebruiker 3.0
2 antwoorden met ja – gebruiker 2.0

“Is dit onderzoekje representatief?”, nee natuurlijk niet. “Wat heeft het dan te maken met de titel?”

Een Persoonlijk bedrijfsmodel heeft voor mij de uitdaging om dimensie 1 als leidraad te kiezen. Het gaat om Personen

Alle personen hebben voor mij kenmerk 2.0 t/m 4.0. En de vraag is op welke personen (profiel)(gebruikers) richt je je bedrijfsmodel.

In eerste instantie zal iedereen (denk ik) de studenten als uitgangspunt kiezen. In theorie ben ik het daar wel mee eens, maar in de praktijk lijkt me dat niet zo handig. Ik wil me liever “focussen” op de “risicogroep” voor een succesvol implementatie”.
Risico in dit voorbeeld betekent niet een onderwaardering. Nee, in tegendeel. Ik zie het veel meer als een richt/ ankerpunt.

Wil je een Persoonlijk gericht bedrijfsmodel uitrollen, neem dan de gebruikersgroep 2.0 als leidraad (dimensie 1). En implementeer een platvorm (dimensie drie, zie FRW concept)) waarop de processen simpel draaien en ondersteund worden(dimensie 2).

Houdt de gebruikers 3 en 4 (voorlopig) buiten de discussie (en ook oplossingen voor die groep). Maak het niet te complex en kies voor een methodiek die synchroon loopt met de onderwijservaring van de groep 2.0. De basis hiervoor ligt in de jaren 70 – 90 van de vorige eeuw.(ontwrichtende innovatie)

Ontwerp het platvorm zo, dat duidelijk de (proces) werkzaamheden sterk gescheiden zijn.;

Blauw -Markt (voor de student),
Rood -Administratie (over de student) en
Groen -Leren & onderwijzen (van de Student)

Flowgram: Schilderdoos

En dan is het ook makkelijker en goedkooper! de ondersteunende services te kiezen. Uitwiseling & integratie kun je dan event gedreven afhandelen en regel niet de volledige complexiteit in een centraal Postkantoor(bizztalk) . Kies wel een paar duidelijke in- en output wisselzones(knooppunten). Laat de afstemming binnen de processen – voor als nog- regelen binnen de services zelf.

Je zult zien dat in de komende jaren de vendors vanzelf hun applicaties zullen opdelen, ontwikkelen en ontwerpen in 1 gedivergeerde omgeving (o.a. silverlight). De informatie functies (die ontstaat) zal wel moeten kunnen “praten” met alle diverse kanalen en nog te ontwikkelen devices.

Integratie, proces afstemming en usercases zijn verder voor (proces) experts. (het beschrijven hoe ik benzine kan tanken voor mijn auto,lijkt me niet zo interessant). De klanten (docenten en studenten) moet je hier niet mee lastig vallen. Docenten zijn wat mij betreft hier het ankerpunt en ze zijn te verdelen in 2.0 en 3.0 (1.0 gebruikers trekken we niet meer bij”).

Ondersteun ze op hun kerntaken (wat zit er in hun schooltas). Denk vooral in digitaal -agendabeheer studenten en docenten, cijferboekje, aan- en afwezigheid online, cgo opdrachten-workflow, vraaggerichte teamroostering, digitale leeromgeving-, en geef ze vooral operationele informatie (welke lokaal kan ik het volgend uur gebruiken)?

Techniek regel je af achter de schermen en outsours je applicaties en services (processen). Beheer alleen je platvorm.(scheelt de helft van je Ict afdeling). Stel je netwerk en platvorm gratis beschikbaar voor je regionale collega instellingen (VO) en maak zo “echt” contact met je prospects. En geef ze zo al toegang tot jouw platvorm.

Gebruik de verschillende kanalen (anydevice, internet, mobiele telefoon) interactief en faciliteer veel (anyhow, wireless, laptop voor je medewerkers netboooks), implementeer mobiel internet en stel je platvorm open (ook voor thuis/werkgebruik,anyplace).

Laat gebruikers 2.0 het vooral zelf doen en laat ze hun hulpvraag vooral aan hun eigen kinderen stellen (is je beste helpdesk) en laat ze kijken hoe deze peergroup hun werk (digitaal) regelen en organiseren.

Onze opdracht;

Zo’n Bedrijfsmodel toepassen -tegen redelijke kosten- lijkt me nu evident. Gebruikskosten Erp van > dan 50 euro per student zijn niet meer van deze tijd, dat implodeert, maar dat hadden we twee geleden al voorzien.

Het Persoonlijk Gebruikers Onderwijsmodel (PGO) wordt uitgangspunt, de gebruiker 2.0 en 3.0. -de mens- als verbindende factor. Het basismodel verschuift van binnen naar buiten. “Daar zitten je (toekomstige) klanten?”

ps. om geen misverstanden te krijgen , ik heb de checklist zelf verzonnen en heb inmiddels de vragenlijst bijgesteld.
Heb je wel relevante vragen in deze mail me even!
Bron: My Sprout

21/02/2009 Posted by | gebruiker, pgo, profiel | 2 reacties

Ben jij 2.0?

Game “Hoe slim werk jij?”

Bron:Het nieuwe werken

05/12/2008 Posted by | gebruiker, profiel | Plaats een reactie

Google 2.0 gebruiken

Tot mijn verbazing zijn vele kenniswerkers niet op de hoogte van de mogelijkheden van google web 2.0. Daarom dit verhaal letterlijk overgenomen van

http://www.walhak.com/professionalisering/googledocs/index.html-

De getoonde filmpjes laten precies zien wat en hoe je het kunt gebruiken, probeer het dus uit!!!!!
——————————————————–

Google heeft diverse online toepassingen zoals office producten.

U heeft slechts een internetbrowser en aansluiting nodig om te kunnen werken.

De mogelijkheden zijn zeer uitgebreid:

* Tekstverwerking

* Spreadsheets

* Presentaties

* Agenda’s delen

Het is mogelijk om er gelijktijdig online in te werken.

Dit laatste is zeer geschikt voor samenwerkingsopdrachten op school.
——————————————————–
Dit bovenstaande heb ik gebruikt via de site van Antoine van Dinter Het orgineel staat op walhak

22/10/2008 Posted by | gebruiker, google 2.0, google docs, online werken, profiel | Plaats een reactie

Gebruik je I-Google?

Get the ==VanDeZijkant== widget and many other great free widgets at Widgetbox!

i-google

10/08/2008 Posted by | any, cloud, profiel | Plaats een reactie