=VanDeZijkant==

“een goede voorzet en jouw kans om te scoren”

Paradigma switch naar “Cgo en vraaggericht kunnen kiezen”

Het -voor mij- belangrijkste moment in de Simac Syllabus bijeenkomst was gisteren de zaaldiscussie in zake “wat is vraaggericht en of aanbod gestuurd”.

Hierna ontstond een gesprek met een bezoeker of adviseur (voormalig Cvb lid, ik heb dat niet echt kunnen “ontdekken?”) over wat nu echt vraaggericht kiezen is. We werden het uiteindelijk wel eens, de rest van de aanwezigen, hadden echter al afgehaakt.

Essentie was het voorbeeld dat bij gaming ontwikkeling de jeugd steeds meer hun eigen spelregels willen opstellen /maken en dit zelf zien als een noodzakelijk onderdeel van die spelontwikkeling,spelbeleving en speltevredenheid. Ze willen dat gewoon zelf kunnen doen!

De games worden zo open dat de spelers (wereldwijd) vaak met eigen leveling, “nieuwe wegen willen vinden” als noodzakelijke optie in de game. De makers hebben die opties vaak niet eens doordacht.Op de een of andere manier is er dus een “ruimte” waarin keuzes opnieuw afgesproken kunnen/moeten worden. Het is dus niet zo dat de makers / opstellers de “looping” en aanpak bepalen. De spelers kiezen vaker “anders” uit steeds meer beschikbare en verschillende korte Verhaallijnen.

Houdt dit beeld vast in relatie tot het vraaggericht kunnen werken en leren binnen een compleet OnderwijsCatalogus (inclusief examinering), Studie voortgang/begeleiding, Planning en roostering, met operationele management informatie -voor de docent en student- en…. volledig iteratief gecombineerd en afgestemd (workflow).

Terug dus naar het vraaggericht werken en leren. Ik heb al vaker aangegeven dat een aanbod waaruit een student individueel kan kiezen -zo wie zo – de logische weg wordt in kader van zijn eigen regie. Maar het blijft aanbod gestuurd.

Daarnaast is vraaggericht ook voor mij veel meer het kunnen kiezen uit -naast een onderwijs aanbod / programma(delen)- vooral ook het kunnen kiezen uit meerdere verschillende didactische leerwegen. Dezelfde onderwijs leereenheden maar met meer of minder beroepsgericht/ praktisch, meer of minder theoretisch gericht, of anders / meer zelf ontwikkelend, meer/minder praktisch , meer of minder virtueel, oftewel op veel meer verschillende manieren te kunnen volgen, in te richten en door te kunnen ontwikkelen (denk aan Colb en leerstijlen). De student wil kunnen kiezen uit steeds meer korte verschillende Leerlijnen.

Resultaat

Een optie,leerlijn die in de praktijk -al ervarend- wordt ontdekt en zeer veel vragers kent zal dan ook veel meer aangeboden moeten worden. Een optie, die daarentegen nauwelijks wordt gekozen “verdwijnt” als het ware vanzelf. Daarnaast zullen vooral ook de keuzes “overstijgend” gemaakt moeten kunnen worden (bol, bbl, deeltijd, klas overstijgend, groepoverstijgen ROC overstijgend??).

De inhoud van de leerweg wordt minder belangrijk (kristalliseert zich wel uit) maar de “optelling” van de vraag combinaties (leerlijnen) met andere didactische mogelijkheden wordt veel gedifferentieerder. De populaire didactische / leertrajecten zullen vaker gekozen worden en zijn waarschijnlijk dan ook meer succesvol, zeker als dat weinig “uitvallers” kent (belang van monitoring). Dit kun je dan weer op grond van “slim” onderzoek en analyse gebruiken en inzetten als mogelijke informatiebron voor de kiezers / studenten. “De meeste studenten van dat programma onderdeel kiezen vaak ook dat onderdeel uit dat programma, en hebben gekozen voor die aanpak ” (de Amazon) optie en hebben die Verhaal Leerlijn (% praktisch, % theoretisch,% zelfsturend) gekozen.

Zijn zij het niet eens met jouw interpretatie dan merk je dat snel genoeg. Dat merken wij nu al als studenten hun beoordelingen vragen in ons Onderwijslogistiek (volgsysteem) (Educator) aan hun docenten. De communicatie wordt steeds directer en sneller.

Dit wil ik graag ingebouwd zien in de tools met een nieuwe student vraag generator, met een veel slimmere engine en met de mogelijkheid gerealiseerde werkbelasting en inzet mogelijkheden van medewerkers te kunnen “handelen”. Dan moet het systeem ook nog slimmer kunnen kiezen(algoritme) en “automatisch” kunnen roosteren”, op grond van historische student keuzes , want ik wil gewoon meer kwaliteit ïn minder roostertijd”. En …………..het moet ook allemaal veel sneller. De tijd die we nu kwijt zijn aan plannen en roosteren wil ik graag kunnen inzetten voor dat monitoren en eventueel aanpassen van de “framing” en ontwikkeling en bijstellen van de leerlijn. Het beeld van een bijgestelde Diensten regeling (NS) komt weer naar boven.

Historie Rooster, Plan en Inzet systemen
1) Zoek je nu een systeem dat is ontstaan vanuit het individuele en meer en meer groepsgericht kan gaan clusteren en roosteren (Syllabus+).
2) Of werk je vanuit een groepsgericht systeem waarin je ook nog individueel kiezen wil toevoegen (untis).

De meeste Roc’s komen en of zitten in de tweede optie (Untis), de universiteiten beginnen aan de individuele kant (Syllabus). Dit is een fundamenteel verschil en beiden krijgen /of hebben al problemen! Volgens mij moet er een nieuwe derde optie komen met de “gaming”metafoor, met de verschillende te kiezen verhaallijnen als leidraad.

Het wordt wel duidelijk dat de keuze voor “waar doe ik wat” (functionaliteit) en waarmee (de tool/software) belangrijk is, maar vooral hoe en vanuit welk paradigma het vertrekpunt wordt gekozen is voor mij dus veel interessanter. Zou het niet zo zijn dat met name de verbinding (workflow) en simpelheid moet zitten in de combinatie OnderwijsCatalogus – Voortgang – en slim Inzetten, Plannen en roosteren en vooral iteratief moet kunnen werken (loops). Daarom oriënteer ik me nog steeds op al deze ontwikkelingen.

Leer Logistiek is voor mij dus de totale workflow Onderwijscatalogus, voortgang, Plannen en Roosteren. Ik raak er steeds meer van overtuigd dat zo’n combinatie in 1 moet zitten en het hele domein van de Onderwijslogistiek moet dekken!

Dit is als het ware een short list waarop ik de ontwikkelingen wil volgen.
A- 1 van deze opties niet als mogelijkheid in je aanbod (en niet een combinatie van meerdere leveranciers bijeengebracht in een sessie,)
B- of je hebt nog veel meer mogelijkheden (kernregistratie) dan val je bij mij al af van de lijst. (kort door de bocht he)

Neem hier ook in mee dat zo’n domein toebedeeld kan worden (eigenaar) aan het team Onderwijs zelf en zij dan ook verantwoordelijk kunnen zijn , worden voor de inrichting , implementatie, uitrol, gebruik en dus voor hun eigen succes .

Dit is dus ook de aanpak op dit moment in ons ROC!. Daarom kunnen we ook meerdere implementaties tegelijk uitvoeren (exact, magister, educator, onderwijscalculator, biztalk) Iedereen heeft zijn eigen terrein en zijn eigen belang en verantwoordelijkheid voor het succes.

Terug naar de Rooster Engine

1) Een lastige vraag; ” kun je je voorstellen dat een ontwikkeling van een gesloten systeem (van voor 2000) al rekening heeft gehouden met deze nieuwe “game benadering”. Ik geloof er niets van, sterker nog dit is gewoon onzin! Je kunt niet iets zomaar ombouwen naar een ander paradigma. Dat wordt een “Belgisch huis”. Het moet andersom, eerst een ander paradigma denken en dan gaan ontwikkelen. En we zoeken simpele slimmere en nieuwe (technisch) tools in een nieuwe combinatie (disruptive innovation innovatie).

2) Nog een uitsmijter. Kun je met “experts” (uit het oude paradigma) een functioneel ontwerp vastleggen en dit “door dwingen” naar de “bouwers”, door al je wensen “in te vriezen”. De bouwers krijgen dan een gesloten vraag en komen met een gesloten antwoord (en het mag ook niet teveel kosten?) Anders zijn ze veel teveel juridisch en financieel “aanspreekbaar”. Volgens mij moet je “de spelers / gamers / bouwers” een open opdracht geven.

Ford (auto) “Als ik gedaan had wat de klant vroeg, had ik een sneller paard gebouwd”.

Dus ontwerpers / bouwers hier een paradigma switch en wees een echte ondernemer, ontwikkel en leg je “uitvinding en concept” vast. Of moet die nog ontwikkeld worden ?
(“Ik ben inmiddels al gebeld!)

Advies aan de Bouwers

Kies het momentum-de ontwikkeling hoeft nog niet helemaal af te zijn- om vooral je klanten aan de ROC kant uit te leggen en vooral te laten zien dat een nieuwe paradigma ook om een nieuwe combinatie workflowtool vraagt, gekoppeld aan de volgende aspecten; Onderwijscatalogus , Voortgang/begeleiding, Examinering, Planning en Inzet, ieder aspect integraal verbonden met Operationele Management Informatie (OMI). Dit totaal noem ik nu de Cgo Onderwijs / Leer Logistiek Workflow.

Een prachtig artikel op dit terrein; OnderwijsvanOvermorgen En even -VandeZijkant-; “een Sharepointoplossing als mogelijkheid is echt iets anders hoor”.

Advertenties

24/04/2009 Posted by | cgo, educator, logistiek, planning, robotica, rooster, roosteren, roostering, roosterrobot, roostersoftware, vraaggericht | | 1 reactie

"Vol laten lopen

Op tal van weblogs wordt gesproken over “long tail”, het wordt nu echt interessant.

Aan het eind van dit bericht geef ik je de rss feeds…………;

“en mag ik nog even je aandacht?”.

“Los van alle theorieën zal een oplossing voor “Cgo betaalbaar” komen uit innovatie op het gebied van het organiseren van een vraaggestuurd slim onderwijs/ leer aanbod.”

Hiervoor zal een vraaggestuurd onderwijsmagazijn de optie worden.

Overstijgende georganiseerde, aangeboden en “gevraagd” onderwijs/ leer eenheden zullen vol moeten gaan lopen. (zie “vierluik en cgo betaalbaar”)

-Overstijgend in de vorm van;

– teamoverstijgend
– cluster (eenheid) overstijgend
– regio overstijgend
– roc overstijgend (regionaal)
– opleidings overstijgend
– crebo overstijgend (CGO)
– beroep overstijgend
– geografisch overstijgend
– financieel overstijgend
– “ruimte” overstijgend (virtueel 🙂 en

“Wat kan nog meer overstijgend?”

Ik denk vooral het “denken”, een ander perspectief een ander paradigma, een andere manier van organiseren.

Resultaat:

– minder te organiseren /aan te bieden ondewijs leer-eenheden
– “dichtere” bezetting (verdichting)
– heterogene samenstelling van groepen bij een leer eenheid
– een continue wisselende groep-samenstelling
– dekking van alle vaste en variabele kosten
– maatwerk d.m.v. gekozen leer eenheden / trajecten door studenten
– veel meer samenhang en “clustering” van je aanbod en vooral “samenstel/ arrangement” van de (studenten) vraag.

Nu nog slim de metadatering in het onderwijsmagazijn inrichten en aanzetten, de exploitatiebegroting en verdeling (cluster/onderwijs en diensten) beter verdelen, de bezettingsgraad van je georganiseerde leer activiteiten monitoren en een robotica op je vraag aanbod ontwikkelen.

Ik las domotica ipv robotica.

Ja, dat is het woord!

ROC_Rooster_Domotica

Even de ROC rekentafel
Business case

Als je nu weet dat in een voorbeeld ROC (bv. 7100 tijd studenten x 850 klokuren onderwijstijd) = 6.000.000 activiteiten (uitgaande van 1 student en 1 activiteit, de kleinste eenheid is) georganiseerd wordt, die ongeveer 6 euro per activiteit per student kost (artefaction), laat ik graag aan je over uit te rekenen waar de kostprijs grens ligt voor een te organiseren leer activiteit.(break even point) (DC, 24-25 studenten op een georganiseerde leer activiteit)

Onderwijsvraag
850 (x6 euro) aan te bieden en te volgen leer eenheden (onderwijstijd) maakt een loopbaan van +- 5000 euro op jaar basis.

Heeft het cgo onderwijs 36 miljoen nodig (6.000.000 activiteiten x 6 euro) om het een en ander “slim” te kunnen organiseren maakt de verhouding (60%-40%)(primair – diensten) het rekenkundig duidelijk dat een exploitatie omzet van 60. miljoen euro (36/60%x 100%) dan noodzakelijk is.

Verhouding onderwijs/leren t.o.v. ondersteuning (diensten) (60% – 40%) = (36 – 24 miljn. euro)is een benchmarkgegeven uit de jaren 2003 -2007.

We komen steeds dichter bij een te berekenen “betaalbare” CGO logistiek theorie oplossing.

“Nu de praktijk nog,…….of niet?” of “Is het onderwijs systeem (en zijn “oude logistiek benadering)van nu (gisteren)-broken-?”

zie Paulo Moekotte

Nu begrijp je hopelijk, waarom ik vooral het ontwikkelen van een onderwijs leer magazijn -met zijn workflow logistiek- (zie filmpje) zo fundamenteel vind.

Dit zal een andere logistieke denktrant neerzetten. Een Poc (proof of concept) neemt mensen mee in de ontwikkeling van hun redenering. Een “demo” car zal gaan visualiseren wat het een en ander betekent (educator).
Simulatie maakt aantoonbaar waar we het hier over hebben. Ik vind het prachtig dat “anderen” (zie links) in staat zijn de theorieën neer te zetten. Ik ben meer een “doener” en een “(be)denker” en blijf door zoeken naar onderbouwing en toepassingen.

Meld je aan voor deze dag en laat je verder inspireren? (ga vooral naar Jef)

Links

blogisch
wikipedia
edugram
trendmatcher
onderwijsvanovermorgen

19/01/2009 Posted by | bekostiging, betaalbaar, cgo, domotica, logistiek, longtail, rooster | Plaats een reactie

Robot Receptioniste

Microsoft hoopt volgend jaar robot receptionistes in dienst te nemen in het hoofdkantoor in Redmond.
In een vorig blog heb ik de vraag gesteld naar de ontwikkeling van een robot planner. Bij onderzoek naar de laatste microsoft innovatie projecten kwam ik deze site tegen; de robot receptioniste komt eraan!

bron microsoft robot

25/12/2008 Posted by | engine, robotica, rooster | Plaats een reactie