=VanDeZijkant==

“een goede voorzet en jouw kans om te scoren”

Het "Huishoudboekje" en "Elephant en de Blind men story""

Bij de verdeling van de inkomsten en uitgaven binnen een ROC spelen vele factoren een rol. Meestal start je met aan de ene kant de (verwachte)inkomsten / omzet en aan de andere kant breng je in kaart wat nodig is om een goede kwaliteit, rendement en tevredenheid te kunnen genereren.

Vanuit een begroting (exploitatie) in combinatie met een beleidsplan (meerjarig) worden de gelden verdeeld.

Het DC werkt hiervoor met het D(deelnemer) A (allocatie) M(model). Dit wordt in oktober van enig jaar gevuld met basis getallen als aantal studenten, behaald resultaat (diploma waarden) en doelgroep bijdragen (voa). Daarnaast worden de te verwachten derde geldstroom ingeschat. Uiteraard liggen hier onderbouwde en wettelijke brieven onder.

In overleg ontstaat dan een begroting en een exploitatie – verdeling (per cluster en per dienst).

De volgende opgave is deze exploitatie te verdelen binnen teams. Je zet het bijvoorbeeld om in Fte en materiƫle uitgaven.

De “werkelijke” vraag is eigenlijk “wat heb ik echt nodig om “goed” CGO onderwijs te kunnen organiseren?”.

Hiervoor is nu het “huishoudboekje” opgesteld.

Hoe kom ik vanuit een Oer naar een opzet voor een Onderwijs Aanbod en “wat kost dat dan?”.

“Kan het uit of niet?” en dit op een Madurodam formaat. Dit model geef je inzicht in de verbinding van Onderwijs Aanbod / dienst en de factor geld.

Dit is wat ik noem echter 1 dimensionaal. Het gaat niet verder dan het “kleine” huisje van je team en voor een paar (les) groepen. In eerdere berichten heb ik al weergegeven dat “overstijgend organiseren” het toverwoord wordt voor innovatie.

Aanbod overstijgend aanbieden, overstijgend organiseren, groepen, reizen “vol” laten lopen, uitwisselen wat het ene cluster heeft ontwikkeld en ter beschikking stellen voor andere studenten (uit andere) richtingen, etc.

Nu wil je echter dit “overstijgende” ook financieel kunnen visualiseren en “doorrekenen”. Deze tool is er nu ook. “De Onderwijs calculator- (Artefaction)” De komende weken zullen wij hier ons -in Drenthe- vol op richten. Daarover later meer. Inmiddels zijn er al mooie berichten van collega’s. Hier de links.
Jef & Blogisch

De “Elephant en de blind men” story wordt ingevuld. In een eerder bericht heb ik dit beeld al uitgewerkt.

Nieuwe ontwikkelingen binnen bedrijven gaan veel te weinig uit van te delen kennis (is mijn opvatting). De organisaties worden groter, ingewikkelder en functies, taken en personen wisselen meer dan regelmatig. Basiskennis wordt dan vaak te weinig gedeeld en besproken, laat staan “vernieuwd”. Zo ontstaat het beeld van de “Elephant en de blind men”.

Advertenties

11/02/2009 Posted by | artefaction, bekostiging, cgo, huishoudboekje, onderwijscalculator, sprookje | Plaats een reactie

Gullivers reizen & en het Cgo

De laatste weken word ik “getrikkerd” door dit sprookje. Bij “de wereld draait door” zag ik een prachtige vertelling met een associatie naar de ict ontwikkelingen van dit moment.

Elk touwtje waarmee Gulliver wordt vastgezet, wordt vergeleken met een database gegeven. Elk “touwtje is een informatielijntje in een of ander bestand. Als je steeds meer lijntjes – touwtjes- vastlegt, dan ontstaat er a.h.w. een net van gegevens. De “losse” touwtjes worden een netwerk. Letterlijk en figuurlijk. Er ontstaat een “scherm van gegevens. Uitwisseling van gegevens met een centraal “Postkantoor” bv. bizztalk (microsoft, esb) zorgt voor de uitwisseling en het overzicht.

Negatief; gegevens kunnen steeds mens – onafhankelijker uitgewisseld en vergeleken (privancy) worden en positief; ” we knopen de benodigde en gevraagde gegevens meer aan elkaar vast en “gebruiken het als 1 databron voor informatie en kennis. Ik ben van het positieve, zeker binnen een organisatie.

Wat gaan we binnenkort koppelen in Drenthe (DC)

1. CGO frontoffice (crm).(prospects en allumni)
2. CGO midoffice (educator) (onderwijs magazijn,pop, pap, portfolio en workflow)
3. CGO backoffice (magister)(bron, dossier, aan+afwezigheid)
4. CGO bekostiging (allocatiemodel & onderwijscalculator)(Artefaction)

De vier werelden komen bij elkaar.

Voor de associatie hier het filmpje op youtube(niet zoveel geduld, zet de balk op 7 minuten!). De website met alle afleveringen zie gulliver

10/02/2009 Posted by | biztalk, cgo, gulliver, integratie, sprookje | Plaats een reactie