=VanDeZijkant==

“een goede voorzet en jouw kans om te scoren”

Cgo Logistiek Platform

Digitale agenda Q1 2010
1) Bijeenkomst herontwerpschool DC Assen-28 januari 2009 ; De onderwijscatalogus
2) Bijeenkomst saMBO~ICT 11-2-2010 ; DC & zijn logistiek (het 4luik)
3) Cvi conferentie 14 en 15 april 2010: “De Bermudaddriehoek” sessie 125

8baan is beschikbaar ivm conferentie Veldhoven cvi2010 informatie naar hurenkamp@gmail.com (continue onder construction). Zie onderaan weblog de Bermudadriehoek

Een integrale aanpak
In het cgo lemniscaat model is geprobeerd reductie toe te passen op de benodigde systemen. Daarnaast is het mogelijk door emergentie (1+1 = 3) meerwaarde te scheppen. Het vinden van nieuwe mogelijkheden is vaak een kwestie van zoeken en vooral vinden (toeval) serenpenditeit. Een encyclopedie (TA) wordt alleen nog gebruikt om iets op te zoeken, in voorkomende gevallen.

Uiteindelijk zal er een doorlopende “spoorlijntje” ontstaan, waarin de verschillende onderdelen integraal “samenkomen” en zich als vanzelf kunnen optimaliseren. Hart van de systematiek vindt plaats bij het individuele studieplan (pap). Zie dit als het station Utrecht in het Nederlandse spoorstelsel.

In deze prezi is een voorbeeld opgenomen van een nieuw modern rooster en planningsengine. Ik weet dat er -inmiddels- meerdere sellers met deze nieuwe aanpak een concept aan het ontwikkelen zijn. Uitgangspunt zal zijn of het studieplan – als vanzelf- het centrum wordt van een onderwijsketen en …. uiteraard geintegreerd. Uiteindelijk zal de 8lus als vanzelf gaan draaien.

In de prezi is ook aangegeven dat de realisatie uit de planning en roosteringlogistiek automatisch moet kunnen laten zien (op termijn), “wat verbruikt is en hoeveel dat dan zou kosten”. Hiervoor is de link naar de nieuwe energiemanagement tool powerplayer als referentie aangegeven.

Overbodig is te zeggen dat activiteiten, denk aan cijfers, voortgang, keuze etc. , vooral worden geregistreerd door de eindgebruikers zelf (studenten en docenten) en de administratieve last en hiermee dus de bureaucratie sterk zal kunnen verminderen en ook nog veel meer real time (intime) gemonitoord kunnen worden. Het frame work moet dan wel slim ondersteund worden/ zijn met een any ict framework.

Nu nog alle gebruikers een laptop, liever een Ipad of een nexus android en alles wireless. De kosten worden inzichtelijk en let op groepen gaan vollopen.

Pas dan -is mijn overtuiging_ wordt veel meer inzichterlijk wat iets kost en of proces al dan niet “betaalbaar” is (de onderwijscalculator / artefaction ). Het logistieke proces wordt realtime “euro” inzichtelijk. Tot op dit moment zie ik 2 sellers deze aanpak benaderen. Eindhoven (filmpje) en Educator Putten.

Mijn verwachting is dat augustus 2010-2012 dit concept zal kunnen functioneren in een prototype (keten) context. De “betaalbare” cgotrein” (en elk ander onderwijsmodel trouwens) zal dan echt gaan rijden. Realtime en organiseerbaar! Laat dan “de nieuwe cgo student” maar komen, wij zijn er dan echt klaar voor! “Studenten stap maar in en kies je eigen deeltraject”, het cgo reisschema is duidelijk en wij zien wat het werkelijk kost.

Wel zal dit lemniscaat alleen kunnen draaien als het curriculum verwerkt is in de onderwijscatalogus en van hieruit gewerkt kan worden met het Persoonlijke Activiteiten Plan van de student (=studieplan). Niet de catalogus staat dus alleen centraal maar vooral ook het studieplan (of PAP) zelf. Daarnaast zal vooral het logistieke proces van Planning(onderwijs-, student-,ruimte-,personeels- en de financiele-) zich sterk moeten professionaliseren en standaardiseren en vooral top agendapunt moet zijn op de bestuursagenda. (lees in deze vooral dit onderzoek “Onderzoeksrapport Knelpunten in de plannings- en roosteringsprocessen van de hogescholen – Peter van ’t Riet – 2009”

“Overal en altijd mobiel en dus digitaal kunnen leren en werken”. (zie dus wilfredrubens)

Enne………………, wij krijgen veel meer tevreden klanten, die steeds meer zelf kunnen kiezen (eindgebruikers), 😀

Commentaar; gebruik de “klaagmuur
Achtergrond Verhaal 2008 Vierluik;

Educator presentatie herontwerpschool op DC
Weblogs

Jef
Wilfred

Presentatie Bermudadriehoek Cvi2010 Veldhoven

cvi2010 sessie 125

Advertenties

22/12/2009 Posted by | cgo, Uncategorized | 1 reactie

Agenda afspraak maken -2010-

Afspraken interactief

Ik probeer dit medium te gebruiken om te kijken of ik mijn afspraken “slimmer” kan organiserern. Kan het secretariaat eindelijk zijn “echte werk” doen.

Dus gewoon gebruiken en wil je me spreken………………….

suc6

Tungled

bron: lifehacking.nl

02/12/2009 Posted by | Uncategorized | Plaats een reactie

twitter cloud

twitter

hurenkamp

29/11/2009 Posted by | Uncategorized | Plaats een reactie

Gliffy – logistiek

Gliffy – logistiek.

Vanaf de zomer “twitter” ik alleen nog maar.
Daarnaast gebruik ik ook linkedin om je op de hoogte te houden van mijn “leermomenten” en “inzichten”.

Wil je dit volgen ,nodig me dan uit via linkedin en/of twitter.

adressen: (gewoon aanklikken)

twitter
linkedin

Af en toe zal ik een “beeld” neerzetten van mijn laatste ervaringen/ werkzaamheden.

gliffy /logistiek vergroting , klik op plaatje

Voor specs, die dienen als ondezoeksvragen voor met name de verbinding tussen het digitale leerlingvolgsysteem en de rooster engine, zie (bron xedule)

referentieonderzoek

ZIe ook mijn laatste prezi over het digitale leerlingvolgsysteem binnen het dc
Tot “twitteren”

25/11/2009 Posted by | cgo | Plaats een reactie

Onderwijscalculator en de groepsgenerator

Uit een vorig weblog;
———————
De elementen; Catalogus/logistiek – Kern Administratie en “betaalbaarheid / bekostiging” vraagt om een integratie in denken en aanpak en ik benoem deze combinatie dan ook als de “Bermudadriehoek“.

Een logistieke combinatie van vraag, aanbod en bekostiging.

“Hoe komen we nu “slim” verder?”

Per slot van rekening;
1) vragen studenten om informatie, melden zich aan en schrijven zich in op het domein van hun keuze (OWO). (Crm/Magister)
2) Student gegevens/ data wordt verwerkt in de administratietool (BRON). (Magister)
3) Studenten worden geplaatst en kiezen hun eigen opleiding traject uit de catalogus/ magazijn. (Educator)
4) Ze volgen de (geregistreerde) activiteiten, die ze didactisch het meest wenselijk vinden. (Masterplan, Untis, Magister A&A)
5) En maken gebruik van de cgo methodiek/ didactiek/catalogus /logistiek (pop, pap etc.). (Educator)
6) Schrijven zich in op hun examendossier, doen hun examen, hun summatief resultaat wordt ingeschreven in het KernRegistratieSysteem (Magister) worden gediplomeerd en schrijven zich uit (alumni Crm).

Uiteindelijk hebben al deze keuzes impact op de betaalbaarheid en wijze van organiseren en uitvoeren (Onderwijscalculator) (zie ook de weblog ABC matrix.)
———————

Inmiddels zijn we 12 workshops “onderwijscalculator” verder en hebben meer dan 40 collega’s kennisgemaakt en gewerkt met dit instrument. Inzet van de workshops was vooral kennisdeling en “ervaren” of de onderwijscalculator een instrument kan zijn om inzicht en kennis te krijgen met betrekking tot de betaalbaarheid van een onderwijsprogramma.

De eerste indrukken en reacties waren positief. Om dit echt te kunnen onderbouwen heb ik inmiddels een enquete opgesteld met behulp van de rocspiegel. Op 22 juni organiseer ik een nog “Laatste Kans” mogelijkheid voor de pilot en dan wordt de vragenlijst definitief rondgestuurd. Hieraan voorafgaand hebben wij als DC nog een gesprek met de “ontwikkelaars” van “Artefaction“.

Even terug naar de Bermuda

In de onderwijscatalogus, die wij in het Dc gebruiken, wordt de inrichting van een CGO programma ingevoerd en neergezet. Het wordt ingericht op basis van periodeplannen van 9 weken, binnen een jaarprogramma van 36 weken. Naast de inhoud van o.a. de Doe’s (Didactische Onderwijs Eenheden) wordt ook in de metadatering, groepsgrootte en andere belangrijke didactische “elementen” meegenomen. Deze basis invoer kun je volledig gebruiken bij het gebruik van de onderwijscalculator.

Bij de invoer van de activiteiten (programma) in de onderwijscalculator kan bij ons gebruikt gemaakt van basisgegevens als;
A) het TopOer,
B) Inzet gegevens planners
C) de invoergegevens in Educator en of
D) overige Programma overzichten (bv opzet contractactiviteien).

Daarna kan – uiteraard na invoer van basis parameters (uurprijs docent etc) – berekend worden hoeveel een (cgo) programma kost.
Klik op het plaatje voor de vergroting! (op backspace voor terug naar weblog)

Onderwijs calculator referentie

Onderwijs calculator referentie


Door dan te gaan “spelen” met o.a. groepsgroottes kun je de resultaten in geld direct terug zien in de bijgeleverde rapportages. De workshop deelnemers (managers, beleidsmedewerkers, planners) waren hier zeer enthousiast over. Het gaf direct inzicht en overzicht, discussie en …….verwarring!.

” Zijn die wekelijkse Slb gesprekken echt zo duur?”

Twee hoeken van de Bermuda hebben we nu dus ontmoet.Nu de derde nog. Bij het gebruik van ons Student Administratiepakket wordt daar ook een link gelegd met ons plannings- en roostersysteem (Untis en Masterplan / Magister). Hierin worden met name ook de activiteiten gekoppeld aan docenten, ruimtes, uren, tijdstippen en vooral ook aan groepen. Met name de groepsgrootte speelt een grote rol. 32 Studenten in 1 groep of toch maar splitsten!!!

Uiteraard worden er bij ons afgesproken waar groep- piket paaltjes liggen. Hoeveel studenten moeten er in 1 groep georganiseerd worden. De vraag is echter wat de gemiddelde groepsgrootte uiteindelijk is geworden. En die gegevens blijken niet duidelijk voorhanden te liggen. Doordat wij echter per dag in Magister (ons SA systeem) kunnen zien wat de uiteindelijke gerealiseerde groepsgrootte echt is, geeft dit veel stof tot discussie.

Deelnemer allocatie model

Deelnemer allocatie model

In ons Allocatiemodel (hoeveel geld krijg je per student om je onderwijs te kunnen organiseren) bepaalt de kosten van een programma (zie ook het weblog CAB model en het uiteindelijke aantal studenten wat van zo’n activiteit/les gebruikt maakt of het een of ander “geplande en uitgevoerde” wel of niet “uit kan”. Hier liggen natuurlijk de “nodige” fricties. Dat werd wel duidelijk in de workshops.

Cgo betekent niet alleen andere leerlijnen, andere content, andere didactische elementen maar vooral ook andere logistieke keuzes (ook door de student!!). Verpleegkunde kun je op vele manieren didactisch organiseren (theorie, zelfstudie, workshop, praktijk leren etc). De ene weg zal dan ook meer of minder gekozen moeten kunnen (gaan) worden. Ik weet nog uit mijn eigen ALO studietijd(’71-’75) dat ik theorielessen gewoon oversloeg, hospiteren verdubbelde en in de praktische lessen vaak ook als onderwijs assistent optrad. Uiteindelijk was ik veel meer dan 30 klokuren bezig met mijn opleiding, en ………ik koos mij eigen (didactische) weg, mijn eigen “verhaallijn“.

Terug naar de onderwijscalculator en de G-Generator. (groep)
De onderwijscalculator is vooral interessant om de didactische variatie te verwerken en om te zien wat dat dan “oplevert”. De inhoud van een activiteit zal natuurlijk kunnen variëren per domein, crebo, of leerweg. Maar vooral de didactische variëteit (met wisselende aantallen) is veelzeggend. Door Bpv en begeleidingsgesprekken structureel te “individualiseren” zul je ergens anders je “aantallen” moeten halen.
Lang werd gedacht dat door meer bpv in te roosteren in een programmalijn de extra kosten van de cgo benadering veel meer “betaalbaar worden”. Bij het inrichten van de calculator bleek echter dat “financiële” ruimte direct werd gebruikt door met name de individuele begeleidingsgesprekken. Sterker nog de “kosten” waren meer gestegen. Met name dit overzicht leidt tot inzicht.
Ik heb deze kosten meegenomen in de groepsgrootte discussie. Een gesprek van 15 minuten per student betekent een groepsgrootte van 4 studenten op 1 docentuur. De prijs van zo’n gesprek is dus vele malen hoger dan een theorieles voor die student . De basis groepsgrootte van 24 daalt dus door met name deze SLB gesprekken, tutor bijeenkomsten en BPV begeleiding.

“Waar leg je dan de grens in de onderwijscalculator bij groepsgrootte splitsing?”.

groepsgemiddelde

groepsgemiddelde


Hiervoor heb ik nu de derde driehoek gebouwd -uiteraard na analyse van de discussies in de workshops-. Deze groepsgenerator laat zien in het Dc wat een programma kost en hoeveel je “nog over hebt” als een aantal stu wel of niet gebruikt maakt van die activiteit.Door het saldo (resultaat inkomsten en uitgaven) in de groepsgrootte van een andere activiteit te “verwerken” zie je direct of het “betaalbaar” blijft. Deze groepsgenerator laat dan ook zien welke groepsgrootte je in de onderwijscalculator kunt invullen om een zelfde resultaat te halen. En uiteraard zo simpel mogelijk.

Voor de “rekenaars” onder jullie. Als je 24 als gmd zet, zal er bij 24 inschrijvingen 1 groep gemaakt worden. ” Maar wat als er zich nu 28 studenten inschrijven?”
Uiteraard stel ik dan ook voor dat er 1 groep wordt georganiseerd. Maar door te variëren in aantal en duur bij workshops, slb gesprek, hoorcollega’s, tutor begeleiding, theorie en projecten kun je bij verschillende doe’s verschillende groepsgroottes plannen en inzetten. Door de generator te gebruiken zul je zien wat uiteindelijk je totale gemiddelde groepsgrootte wordt en het verbaas je niet dat die bij ons uiteindelijk moet liggen tussen de 22 en 24 studentenom de activiteiten “betaalbaar” te houden.

Deze generator is dus een referentie voor de groepsgrootte in de onderwijscalculator.

“Wordt CGO dan echt betaalbaar?” , ik denk het wel.

En dan maar hopen dat in workshop twee deze conclusie ook echt “gehanteerd” en “gedragen” gaat worden.
Nu alleen nog de software logistieke ontwikkeling dat de student zelf zijn didactische leerweg (verhaallijn) kan kiezen en zich hierop ook echt zelf (los van een klas/groep) kan inschrijven (in de allocator?). Onderbouwing van dat vraaggestuurd kunnen kiezen is mijn verbinding tussen de Gaming benadering en de Onderwijs Logistiek Ik werd gesterkt in deze benadering door het lezen van de onderstaande weblog van Erwin.

Bron samenvatting (letterlijk overgenomen)
“Games sluiten aan bij inzichten in leren”
“Hedendaagse inzichten op het gebied van onderwijs en leren sluiten aan bij de intrinsieke kenmerken en mogelijkheden van games. Dat is een van de conclusies van een recent Europees onderzoek door European Schoolnet onder ruim 500 docenten.” Zie voor onderbouwing deze weblog van erno en mijn vorige weblog over dit onderwerp.

Door het zelf kunnen kiezen van je eigen verhalen/leerlijn kunnen de didactische activiteiten meer dan “vollopen” tot misschien wel 22-24 studenten per georganiseerde activiteiten. Iedere student koopt dan zijn eigen kaartje voor zijn groepsreis (dammodel; kostprijs 3010/850 euro). En de CGO reis wordt betaalbaar (als er genoeg studenten zich inschrijven en ook komen). De aan- en afwezigheidsregistratie en de Rooster robot zal dat hopelijk laten zien/bewijzen. De werkelijke operationele onderwijsmanagement informatie laat dat dan hopelijk ook direct zien.
Zie de template voor de generator hieronder.
Enter op plaatje

groep generator

groep generator


google generator

Nu eerst enquête en workshop Onderwijscalculator II en zijn generator organiseren!
Voor een indruk van de workshop; zie mijn prezi presentatie en of de powerpoint op google presentations

11/06/2009 Posted by | onderwijscalculator | | 3 reacties

Toekomst; het gaat echt nog sneller!

youtube rechtstreeks

bron:

10/06/2009 Posted by | Uncategorized | Plaats een reactie

De CGO Bermudadriehoek

Kern registratie, Logistiek/Catalogus en “Betaalbaarheid/geld”

In “de afgelopen vier weken heb ik me intensief ” gestort” op het gebruik en de (on)mogelijkheden van de onderwijscalculator. Daarnaast volg ik zo goed als mogelijk de ontwikkelingen bij de implementatie van onze DC onderwijscatalogus (Educator), bestudeer ik de inrichting en gebruik van onze nieuwe Student Kern Administratie Systeem- bij ons na de migratie vanuit Peoplesoft SA – Magister en ben ik zelf de “aanjager” van de Onderwijscalculator. Inmiddels hebben meer dan 40 personen uit onze Dc kennis gemaakt met deze geld/ gereedschapskist. De gesprekken, met degenen die betrokken zijn bij deze ontwikkelingen, zijn voor mij belangrijke input voor mijn kennisontwikkeling.

Daarbij gaat het mij vaak om de wisselzones en de afstemming en uitruil tussen al deze “toevallige” ontwikkelingen. Het belangrijkste is voor mij vaak , datgene te benoemen en te bespreken wat vooral -niet- verteld wordt en bij mijzelf naar boven komt ïn de vorm van “vraagtekens”, ik begrijp dit of dat niet en hoezo……………? Vaak kunnen we namelijk de processen wel onderscheiden en 1 dimensionaal uitleggen, maar niet genoeg scheiden. Ze “haken” vaak in en door elkaar. Hier begint dan de decompositie.

Vaak begint dan mijn “ïntuitieve”denken en ook mijn twijfel en scherpte. En die zet ik dan graag expliciet neer, vaak “met beroering bij de ander”, …………..doe niet zo moeilijk!

Het gaat me in deze niet om sec de oplossingen zelf ,(1 dimensionaal) maar het gaat me meer om het denken erom heen, het begrijpen, om hun kernwaarden.

-Waar zijn ze in eerste instantie voor bedoeld?
-Waar zijn ze goed in?
-Hoe kun je functionaliteit gebruiken?
-Hoe en waar laat je ze met elkaar “praten” en “uitwisselen”.
-Laat ze alleen dat doen, waar ze goed in zijn en niet wat allemaal mogelijk is of nog wel verder ontwikkeld kan worden.
– En ……………….. vooral wat is ieders toegevoegde waarde in het hele CGO proces!

De elementen; Catalogus/logistiek – Student Administratie en “betaalbaarheid / bekostiging vraagt -denk ik- om een integratie in denken en benadering en ik zie deze dan ook combinatie als de “Bermudadriehoek“. Hoe komen we hier “slim” verder?

Per slot van rekening,schrijven studenten zich in op het domein van hun keuze (OWO), student gegevens/ data wordt verwerkt in de administratietool (BRON), ze kiezen hun eigen opleiding(traject) uit de catalogus/ magazijn en volgen ze die activiteiten, die ze didactisch het meest wenselijk vinden, met gebruik van de cgo methodiek/ didactiek/catalogus /logistiek (pop, pap etc.). Uiteindelijk hebben al deze keuzes impact op de betaalbaarheid en wijze van organiseren, plannen en registreren (logistiek) en aanbieden (catalogus)
En inhoudelijk en didaktisch gescheiden?

Als je deze processen wilt (onder)scheiden praat je al gauw over de Onderwijscatalogus en zijn Logistiek,de Student Administratie (kernregistratie) en de Onderwijscalculator in relatie tot en met elkaar. Elke bijeenkomst, die “linkt” naar deze ïntegrale” ontwikkelingen hebben voor mij meer dan “warme” belangstelling. Mijn weblog van de afgelopen periode laat dat zien.

Afgelopen vrijdag is er een bijeenkomst geweest van Parell en op hun weblog vond ik een zeer interessante presentatie van ROC Leiden; de financiële logistiek voor flexibel onderwijs. Juist, “het gaat hier over de drie hierboven geschetste werelden”. Dus heel interessant

Een van mijn collega’s (Ellen) heeft deze bijeenkomst gevolgd en mij verder geïnformeerd. De benadering in deze presentatie spreekt mij zeer aan. In mijn volgende blog zal ik hier verder op doorgaan. Ik verwijs je eerst naar de “links” hierboven, voor achtergrond informatie en je “Mindset”.

19/05/2009 Posted by | Uncategorized | Plaats een reactie

Paradigma switch naar “Cgo en vraaggericht kunnen kiezen”

Het -voor mij- belangrijkste moment in de Simac Syllabus bijeenkomst was gisteren de zaaldiscussie in zake “wat is vraaggericht en of aanbod gestuurd”.

Hierna ontstond een gesprek met een bezoeker of adviseur (voormalig Cvb lid, ik heb dat niet echt kunnen “ontdekken?”) over wat nu echt vraaggericht kiezen is. We werden het uiteindelijk wel eens, de rest van de aanwezigen, hadden echter al afgehaakt.

Essentie was het voorbeeld dat bij gaming ontwikkeling de jeugd steeds meer hun eigen spelregels willen opstellen /maken en dit zelf zien als een noodzakelijk onderdeel van die spelontwikkeling,spelbeleving en speltevredenheid. Ze willen dat gewoon zelf kunnen doen!

De games worden zo open dat de spelers (wereldwijd) vaak met eigen leveling, “nieuwe wegen willen vinden” als noodzakelijke optie in de game. De makers hebben die opties vaak niet eens doordacht.Op de een of andere manier is er dus een “ruimte” waarin keuzes opnieuw afgesproken kunnen/moeten worden. Het is dus niet zo dat de makers / opstellers de “looping” en aanpak bepalen. De spelers kiezen vaker “anders” uit steeds meer beschikbare en verschillende korte Verhaallijnen.

Houdt dit beeld vast in relatie tot het vraaggericht kunnen werken en leren binnen een compleet OnderwijsCatalogus (inclusief examinering), Studie voortgang/begeleiding, Planning en roostering, met operationele management informatie -voor de docent en student- en…. volledig iteratief gecombineerd en afgestemd (workflow).

Terug dus naar het vraaggericht werken en leren. Ik heb al vaker aangegeven dat een aanbod waaruit een student individueel kan kiezen -zo wie zo – de logische weg wordt in kader van zijn eigen regie. Maar het blijft aanbod gestuurd.

Daarnaast is vraaggericht ook voor mij veel meer het kunnen kiezen uit -naast een onderwijs aanbod / programma(delen)- vooral ook het kunnen kiezen uit meerdere verschillende didactische leerwegen. Dezelfde onderwijs leereenheden maar met meer of minder beroepsgericht/ praktisch, meer of minder theoretisch gericht, of anders / meer zelf ontwikkelend, meer/minder praktisch , meer of minder virtueel, oftewel op veel meer verschillende manieren te kunnen volgen, in te richten en door te kunnen ontwikkelen (denk aan Colb en leerstijlen). De student wil kunnen kiezen uit steeds meer korte verschillende Leerlijnen.

Resultaat

Een optie,leerlijn die in de praktijk -al ervarend- wordt ontdekt en zeer veel vragers kent zal dan ook veel meer aangeboden moeten worden. Een optie, die daarentegen nauwelijks wordt gekozen “verdwijnt” als het ware vanzelf. Daarnaast zullen vooral ook de keuzes “overstijgend” gemaakt moeten kunnen worden (bol, bbl, deeltijd, klas overstijgend, groepoverstijgen ROC overstijgend??).

De inhoud van de leerweg wordt minder belangrijk (kristalliseert zich wel uit) maar de “optelling” van de vraag combinaties (leerlijnen) met andere didactische mogelijkheden wordt veel gedifferentieerder. De populaire didactische / leertrajecten zullen vaker gekozen worden en zijn waarschijnlijk dan ook meer succesvol, zeker als dat weinig “uitvallers” kent (belang van monitoring). Dit kun je dan weer op grond van “slim” onderzoek en analyse gebruiken en inzetten als mogelijke informatiebron voor de kiezers / studenten. “De meeste studenten van dat programma onderdeel kiezen vaak ook dat onderdeel uit dat programma, en hebben gekozen voor die aanpak ” (de Amazon) optie en hebben die Verhaal Leerlijn (% praktisch, % theoretisch,% zelfsturend) gekozen.

Zijn zij het niet eens met jouw interpretatie dan merk je dat snel genoeg. Dat merken wij nu al als studenten hun beoordelingen vragen in ons Onderwijslogistiek (volgsysteem) (Educator) aan hun docenten. De communicatie wordt steeds directer en sneller.

Dit wil ik graag ingebouwd zien in de tools met een nieuwe student vraag generator, met een veel slimmere engine en met de mogelijkheid gerealiseerde werkbelasting en inzet mogelijkheden van medewerkers te kunnen “handelen”. Dan moet het systeem ook nog slimmer kunnen kiezen(algoritme) en “automatisch” kunnen roosteren”, op grond van historische student keuzes , want ik wil gewoon meer kwaliteit ïn minder roostertijd”. En …………..het moet ook allemaal veel sneller. De tijd die we nu kwijt zijn aan plannen en roosteren wil ik graag kunnen inzetten voor dat monitoren en eventueel aanpassen van de “framing” en ontwikkeling en bijstellen van de leerlijn. Het beeld van een bijgestelde Diensten regeling (NS) komt weer naar boven.

Historie Rooster, Plan en Inzet systemen
1) Zoek je nu een systeem dat is ontstaan vanuit het individuele en meer en meer groepsgericht kan gaan clusteren en roosteren (Syllabus+).
2) Of werk je vanuit een groepsgericht systeem waarin je ook nog individueel kiezen wil toevoegen (untis).

De meeste Roc’s komen en of zitten in de tweede optie (Untis), de universiteiten beginnen aan de individuele kant (Syllabus). Dit is een fundamenteel verschil en beiden krijgen /of hebben al problemen! Volgens mij moet er een nieuwe derde optie komen met de “gaming”metafoor, met de verschillende te kiezen verhaallijnen als leidraad.

Het wordt wel duidelijk dat de keuze voor “waar doe ik wat” (functionaliteit) en waarmee (de tool/software) belangrijk is, maar vooral hoe en vanuit welk paradigma het vertrekpunt wordt gekozen is voor mij dus veel interessanter. Zou het niet zo zijn dat met name de verbinding (workflow) en simpelheid moet zitten in de combinatie OnderwijsCatalogus – Voortgang – en slim Inzetten, Plannen en roosteren en vooral iteratief moet kunnen werken (loops). Daarom oriënteer ik me nog steeds op al deze ontwikkelingen.

Leer Logistiek is voor mij dus de totale workflow Onderwijscatalogus, voortgang, Plannen en Roosteren. Ik raak er steeds meer van overtuigd dat zo’n combinatie in 1 moet zitten en het hele domein van de Onderwijslogistiek moet dekken!

Dit is als het ware een short list waarop ik de ontwikkelingen wil volgen.
A- 1 van deze opties niet als mogelijkheid in je aanbod (en niet een combinatie van meerdere leveranciers bijeengebracht in een sessie,)
B- of je hebt nog veel meer mogelijkheden (kernregistratie) dan val je bij mij al af van de lijst. (kort door de bocht he)

Neem hier ook in mee dat zo’n domein toebedeeld kan worden (eigenaar) aan het team Onderwijs zelf en zij dan ook verantwoordelijk kunnen zijn , worden voor de inrichting , implementatie, uitrol, gebruik en dus voor hun eigen succes .

Dit is dus ook de aanpak op dit moment in ons ROC!. Daarom kunnen we ook meerdere implementaties tegelijk uitvoeren (exact, magister, educator, onderwijscalculator, biztalk) Iedereen heeft zijn eigen terrein en zijn eigen belang en verantwoordelijkheid voor het succes.

Terug naar de Rooster Engine

1) Een lastige vraag; ” kun je je voorstellen dat een ontwikkeling van een gesloten systeem (van voor 2000) al rekening heeft gehouden met deze nieuwe “game benadering”. Ik geloof er niets van, sterker nog dit is gewoon onzin! Je kunt niet iets zomaar ombouwen naar een ander paradigma. Dat wordt een “Belgisch huis”. Het moet andersom, eerst een ander paradigma denken en dan gaan ontwikkelen. En we zoeken simpele slimmere en nieuwe (technisch) tools in een nieuwe combinatie (disruptive innovation innovatie).

2) Nog een uitsmijter. Kun je met “experts” (uit het oude paradigma) een functioneel ontwerp vastleggen en dit “door dwingen” naar de “bouwers”, door al je wensen “in te vriezen”. De bouwers krijgen dan een gesloten vraag en komen met een gesloten antwoord (en het mag ook niet teveel kosten?) Anders zijn ze veel teveel juridisch en financieel “aanspreekbaar”. Volgens mij moet je “de spelers / gamers / bouwers” een open opdracht geven.

Ford (auto) “Als ik gedaan had wat de klant vroeg, had ik een sneller paard gebouwd”.

Dus ontwerpers / bouwers hier een paradigma switch en wees een echte ondernemer, ontwikkel en leg je “uitvinding en concept” vast. Of moet die nog ontwikkeld worden ?
(“Ik ben inmiddels al gebeld!)

Advies aan de Bouwers

Kies het momentum-de ontwikkeling hoeft nog niet helemaal af te zijn- om vooral je klanten aan de ROC kant uit te leggen en vooral te laten zien dat een nieuwe paradigma ook om een nieuwe combinatie workflowtool vraagt, gekoppeld aan de volgende aspecten; Onderwijscatalogus , Voortgang/begeleiding, Examinering, Planning en Inzet, ieder aspect integraal verbonden met Operationele Management Informatie (OMI). Dit totaal noem ik nu de Cgo Onderwijs / Leer Logistiek Workflow.

Een prachtig artikel op dit terrein; OnderwijsvanOvermorgen En even -VandeZijkant-; “een Sharepointoplossing als mogelijkheid is echt iets anders hoor”.

24/04/2009 Posted by | cgo, educator, logistiek, planning, robotica, rooster, roosteren, roostering, roosterrobot, roostersoftware, vraaggericht | | 1 reactie

“Wat gaat scoren en mijn “ToR” instinct?”

Educator & (Student) Allocator & de (Onderwijs) calculator

Drie interessante tools op drie interessante dagen!

Afgelopen maandag de implementatie van de OnderwijsCalculator in een workshop op het DC weer vormgegeven. Meerdere deelnemers aan die sessie zijn zeer intensief betrokken bij de implementatie van Educator – ons DC Onderwijs Magazijn/ Catalogus.

Naast de pop -pap-portfolio en voortgang- zit de ontwikkeling ook vooral op dit moment in de inrichting en invoering van de Cgo catalogus (delen) door de docent/ontwikkelaar zelf en in het gebruik van de logistieke workflow door de studenten.

Een aantal opleidingen zijn al volledig ingevoerd in Educator. Naast programma inhoud worden er ook gegevens opgeslagen op metadatering niveau; denk aan groepsgrootte, aantal uren, soort medewerkers, ruimtewensen etc.

Dit overzicht is bijna 100% te gebruiken bij de invoer van de primaire activiteiten in de Onderwijscalculator. Als je daarnaast ook nog de parameters – denk aan- uurprijs docent, ruimte etc invult in de calculator kun je een kostprijs per student en per opleiding genereren en deze vergelijken met eventueel budgetinkomsten. Daarnaast weet je ook of datgene wat je aanbiedt de onderwijstijd “dekt”.

Door met groepsgroottes en soorten onderwijs (theorieles, workshop, project bpv) te variëren, zie je ook wat dat kostentechnisch kan betekenen. Als je dan de uitvoering/participatie/ afwezigeheid slim kunt registreren (Presto Magister Eduarte) en ook nog de planning “interactief” ingevuld kan worden (naast registreren dat studenten en docenten echt participeren), wordt de Onderwijs-Leer-Cirkel (OLC) gesloten.
Uiteraard wil je dan ook nog graag de planning en roosterlogistiek veel meer vraaggestuurd kunnen managen, inrichten, bijstellen en hier komt de student Allocator van Syllabus om de hoek “kijken”. Jammer is wel dat je de hele engine moet afnemen (” ik wil alleen de Allocator, kan dat?” 🙂 ) zie (Caas) (Cgo Activiteiten Als Service).

Zo gezegd maandag en dinsdag druk met calculator en educator, woensdag bijeenkomst Onderwijscalculator (terugkomdag 1e groep) in Ede (met o.a.blogisch) en vandaag op bezoek in Zwolle bij de presentatie van Simac en Syllabus (ontbijtsessie).

De werelden komen steeds dichter bij elkaar. Jammer is wel dat ik niet meer zo “instrumenteel” wil denken. Sommige sellers (Syllabus) ontdekken dat hun”oude paradigma oplossing” iets nieuws toevoegt en staat vervolgens de tool weer teveel centraal. Dus veel klant vragen vanuit mijn kant, de ontbijtsessie werd bijna een middagbrunch (sorry collega’s).

Het gaat mij steeds meer om mensen (studenten en docenten), die eerst willen kiezen en ermee “willen” werken, hun vraag en aanbod, hun gebruikerswensen (nieuw paradigma). Ik wil vooral voorbeelden zien vanuit de praktijk die al werken. Dus bedrijven vooral en eerst usercases (en dus niet pas in de laatste 10 minuten van de bijeenkomst, de RUG) en mijn advies;

” Kiss”t (Keep it stupid simpel, voor het nieuwe cgo Team”) anders wordt het Miss”t.

De volgende keer, meer over de paradigma discussie in de zaal over “wat is vraaggericht cgo organiseren?”.

23/04/2009 Posted by | Uncategorized | 1 reactie

In mijn boekenkast

Zelden zo zitten uitkijken naar dit nieuwe boek. Het heeft bijna “alles’ wat mijn denken bezig houdt.
Het verschijnt in mei en “als je te weinig geduld hebt” lees een van de andere boeken van de schrijver.boekenkast1
bestellen -voorinschrijven- managementboek

Als “opwarming”
Managen is fundamenteel wat anders dan organiseren! Bij ‘managen’ probeer je een bedachte werkelijkheid (B) uit te rollen over de realiteit van het hier & nu (A). De realiteit die daardoor letterlijk onder de zoden wordt gestopt en waarbij een werknemer is vervangen door een handvol kengetallen en een aantal generieke voorgeprogrammeerde competenties. De klant is ondertussen alleen nog maar in termen van cash cow of dog gedefinieerd.

De uitdaging van de moderne organisatie 2.0 is de menselijke maat te koppelen aan een globaliserende wereld. Voorstel is te gaan ‘organiseren’ en daarbij niet de bedachte en geplande werkelijkheid van stafafdelingen als uitgangspunt te nemen voor het handelen, maar de realiteit van het primair maakproces in het hier & nu. Letterlijk een wereld van verschil! Managen blijkt slechts een tijdelijke afwijking die in de jaren negentig vorige eeuw snel opkwam, maar even zo snel verdween rond het jaar 2010.

12/04/2009 Posted by | Uncategorized | | Plaats een reactie