=VanDeZijkant==

“een goede voorzet en jouw kans om te scoren”

Paradigma switch naar “Cgo en vraaggericht kunnen kiezen”

Het -voor mij- belangrijkste moment in de Simac Syllabus bijeenkomst was gisteren de zaaldiscussie in zake “wat is vraaggericht en of aanbod gestuurd”.

Hierna ontstond een gesprek met een bezoeker of adviseur (voormalig Cvb lid, ik heb dat niet echt kunnen “ontdekken?”) over wat nu echt vraaggericht kiezen is. We werden het uiteindelijk wel eens, de rest van de aanwezigen, hadden echter al afgehaakt.

Essentie was het voorbeeld dat bij gaming ontwikkeling de jeugd steeds meer hun eigen spelregels willen opstellen /maken en dit zelf zien als een noodzakelijk onderdeel van die spelontwikkeling,spelbeleving en speltevredenheid. Ze willen dat gewoon zelf kunnen doen!

De games worden zo open dat de spelers (wereldwijd) vaak met eigen leveling, “nieuwe wegen willen vinden” als noodzakelijke optie in de game. De makers hebben die opties vaak niet eens doordacht.Op de een of andere manier is er dus een “ruimte” waarin keuzes opnieuw afgesproken kunnen/moeten worden. Het is dus niet zo dat de makers / opstellers de “looping” en aanpak bepalen. De spelers kiezen vaker “anders” uit steeds meer beschikbare en verschillende korte Verhaallijnen.

Houdt dit beeld vast in relatie tot het vraaggericht kunnen werken en leren binnen een compleet OnderwijsCatalogus (inclusief examinering), Studie voortgang/begeleiding, Planning en roostering, met operationele management informatie -voor de docent en student- en…. volledig iteratief gecombineerd en afgestemd (workflow).

Terug dus naar het vraaggericht werken en leren. Ik heb al vaker aangegeven dat een aanbod waaruit een student individueel kan kiezen -zo wie zo – de logische weg wordt in kader van zijn eigen regie. Maar het blijft aanbod gestuurd.

Daarnaast is vraaggericht ook voor mij veel meer het kunnen kiezen uit -naast een onderwijs aanbod / programma(delen)- vooral ook het kunnen kiezen uit meerdere verschillende didactische leerwegen. Dezelfde onderwijs leereenheden maar met meer of minder beroepsgericht/ praktisch, meer of minder theoretisch gericht, of anders / meer zelf ontwikkelend, meer/minder praktisch , meer of minder virtueel, oftewel op veel meer verschillende manieren te kunnen volgen, in te richten en door te kunnen ontwikkelen (denk aan Colb en leerstijlen). De student wil kunnen kiezen uit steeds meer korte verschillende Leerlijnen.

Resultaat

Een optie,leerlijn die in de praktijk -al ervarend- wordt ontdekt en zeer veel vragers kent zal dan ook veel meer aangeboden moeten worden. Een optie, die daarentegen nauwelijks wordt gekozen “verdwijnt” als het ware vanzelf. Daarnaast zullen vooral ook de keuzes “overstijgend” gemaakt moeten kunnen worden (bol, bbl, deeltijd, klas overstijgend, groepoverstijgen ROC overstijgend??).

De inhoud van de leerweg wordt minder belangrijk (kristalliseert zich wel uit) maar de “optelling” van de vraag combinaties (leerlijnen) met andere didactische mogelijkheden wordt veel gedifferentieerder. De populaire didactische / leertrajecten zullen vaker gekozen worden en zijn waarschijnlijk dan ook meer succesvol, zeker als dat weinig “uitvallers” kent (belang van monitoring). Dit kun je dan weer op grond van “slim” onderzoek en analyse gebruiken en inzetten als mogelijke informatiebron voor de kiezers / studenten. “De meeste studenten van dat programma onderdeel kiezen vaak ook dat onderdeel uit dat programma, en hebben gekozen voor die aanpak ” (de Amazon) optie en hebben die Verhaal Leerlijn (% praktisch, % theoretisch,% zelfsturend) gekozen.

Zijn zij het niet eens met jouw interpretatie dan merk je dat snel genoeg. Dat merken wij nu al als studenten hun beoordelingen vragen in ons Onderwijslogistiek (volgsysteem) (Educator) aan hun docenten. De communicatie wordt steeds directer en sneller.

Dit wil ik graag ingebouwd zien in de tools met een nieuwe student vraag generator, met een veel slimmere engine en met de mogelijkheid gerealiseerde werkbelasting en inzet mogelijkheden van medewerkers te kunnen “handelen”. Dan moet het systeem ook nog slimmer kunnen kiezen(algoritme) en “automatisch” kunnen roosteren”, op grond van historische student keuzes , want ik wil gewoon meer kwaliteit ïn minder roostertijd”. En …………..het moet ook allemaal veel sneller. De tijd die we nu kwijt zijn aan plannen en roosteren wil ik graag kunnen inzetten voor dat monitoren en eventueel aanpassen van de “framing” en ontwikkeling en bijstellen van de leerlijn. Het beeld van een bijgestelde Diensten regeling (NS) komt weer naar boven.

Historie Rooster, Plan en Inzet systemen
1) Zoek je nu een systeem dat is ontstaan vanuit het individuele en meer en meer groepsgericht kan gaan clusteren en roosteren (Syllabus+).
2) Of werk je vanuit een groepsgericht systeem waarin je ook nog individueel kiezen wil toevoegen (untis).

De meeste Roc’s komen en of zitten in de tweede optie (Untis), de universiteiten beginnen aan de individuele kant (Syllabus). Dit is een fundamenteel verschil en beiden krijgen /of hebben al problemen! Volgens mij moet er een nieuwe derde optie komen met de “gaming”metafoor, met de verschillende te kiezen verhaallijnen als leidraad.

Het wordt wel duidelijk dat de keuze voor “waar doe ik wat” (functionaliteit) en waarmee (de tool/software) belangrijk is, maar vooral hoe en vanuit welk paradigma het vertrekpunt wordt gekozen is voor mij dus veel interessanter. Zou het niet zo zijn dat met name de verbinding (workflow) en simpelheid moet zitten in de combinatie OnderwijsCatalogus – Voortgang – en slim Inzetten, Plannen en roosteren en vooral iteratief moet kunnen werken (loops). Daarom oriënteer ik me nog steeds op al deze ontwikkelingen.

Leer Logistiek is voor mij dus de totale workflow Onderwijscatalogus, voortgang, Plannen en Roosteren. Ik raak er steeds meer van overtuigd dat zo’n combinatie in 1 moet zitten en het hele domein van de Onderwijslogistiek moet dekken!

Dit is als het ware een short list waarop ik de ontwikkelingen wil volgen.
A- 1 van deze opties niet als mogelijkheid in je aanbod (en niet een combinatie van meerdere leveranciers bijeengebracht in een sessie,)
B- of je hebt nog veel meer mogelijkheden (kernregistratie) dan val je bij mij al af van de lijst. (kort door de bocht he)

Neem hier ook in mee dat zo’n domein toebedeeld kan worden (eigenaar) aan het team Onderwijs zelf en zij dan ook verantwoordelijk kunnen zijn , worden voor de inrichting , implementatie, uitrol, gebruik en dus voor hun eigen succes .

Dit is dus ook de aanpak op dit moment in ons ROC!. Daarom kunnen we ook meerdere implementaties tegelijk uitvoeren (exact, magister, educator, onderwijscalculator, biztalk) Iedereen heeft zijn eigen terrein en zijn eigen belang en verantwoordelijkheid voor het succes.

Terug naar de Rooster Engine

1) Een lastige vraag; ” kun je je voorstellen dat een ontwikkeling van een gesloten systeem (van voor 2000) al rekening heeft gehouden met deze nieuwe “game benadering”. Ik geloof er niets van, sterker nog dit is gewoon onzin! Je kunt niet iets zomaar ombouwen naar een ander paradigma. Dat wordt een “Belgisch huis”. Het moet andersom, eerst een ander paradigma denken en dan gaan ontwikkelen. En we zoeken simpele slimmere en nieuwe (technisch) tools in een nieuwe combinatie (disruptive innovation innovatie).

2) Nog een uitsmijter. Kun je met “experts” (uit het oude paradigma) een functioneel ontwerp vastleggen en dit “door dwingen” naar de “bouwers”, door al je wensen “in te vriezen”. De bouwers krijgen dan een gesloten vraag en komen met een gesloten antwoord (en het mag ook niet teveel kosten?) Anders zijn ze veel teveel juridisch en financieel “aanspreekbaar”. Volgens mij moet je “de spelers / gamers / bouwers” een open opdracht geven.

Ford (auto) “Als ik gedaan had wat de klant vroeg, had ik een sneller paard gebouwd”.

Dus ontwerpers / bouwers hier een paradigma switch en wees een echte ondernemer, ontwikkel en leg je “uitvinding en concept” vast. Of moet die nog ontwikkeld worden ?
(“Ik ben inmiddels al gebeld!)

Advies aan de Bouwers

Kies het momentum-de ontwikkeling hoeft nog niet helemaal af te zijn- om vooral je klanten aan de ROC kant uit te leggen en vooral te laten zien dat een nieuwe paradigma ook om een nieuwe combinatie workflowtool vraagt, gekoppeld aan de volgende aspecten; Onderwijscatalogus , Voortgang/begeleiding, Examinering, Planning en Inzet, ieder aspect integraal verbonden met Operationele Management Informatie (OMI). Dit totaal noem ik nu de Cgo Onderwijs / Leer Logistiek Workflow.

Een prachtig artikel op dit terrein; OnderwijsvanOvermorgen En even -VandeZijkant-; “een Sharepointoplossing als mogelijkheid is echt iets anders hoor”.

Advertenties

24/04/2009 Posted by | cgo, educator, logistiek, planning, robotica, rooster, roosteren, roostering, roosterrobot, roostersoftware, vraaggericht | | 1 reactie

Gevraagd: Virtuele Rooster Robot

“Mag ik me even voorstellen; de gevraagde “CGO R2R”.

Bij deze de beloofde download in pdf. Het origineel zal nog worden bijgesteld; de Google Vierluik

cgo versie 0.1
cgo flowgram versie 1.0
Scribd

Vierluik_cgo_logistiek (R&R)

Publish at Scribd or explore others:

15/12/2008 Posted by | cgo, engine, robotica, roosterrobot, rr, vierluik, virtueel | 3 reacties

Vierluik IV. – Morgen- (logistiek)

In een vierluik heb ik geschetst hoe in een periode van 15 jaar de ontwikkelingen op (rooster) logistiek in het Onderwijs zich heeft ontwikkeld. In ieder geval in de buurt van Assen. Ik heb dit vierluik neergezet om je in eerste plaats mee te nemen in de rooster- en planningswereld. We praten er wel veel over maar weinig mensen hebben ervaring met het direct daadwerkelijk uitvoeren van deze werkzaamheden. Het is complex en het wordt steeds complexer.

Ik heb die ontwikkelingen vergeleken met de veranderingen in de Ict wereld.

Steeds meer van hetzelfde, steeds meer menselijke activiteiten, uitbreiden van personeel en meer hard- en duurdere (zelf te ontwikkelen) software en desondanks steeds minder tevreden klanten.

Wij hebben in 2006-2007 in Drenthe het uitgangspunt gekozen van “beter met minder”. Dit betekent wel veel slimmere technologie gebruik en een andere manier van denken. Van het instrumentele denken gewoon over gaan naar dienstverlening. Wij praten niet over computers maar over vraagstelling vanuit mensen. Hiervoor is een andere zienswijze noodzakelijk en het lef om het anders te willen/ gaan doen.

“De tijd van Napoleon” is voorbij.

Samenvattend logistiek gezien (cgo onderwijs) staan wij -naar mijn inziens- wwer op een keerpunt.

Het na veel (op papier) verzamelen van gegevens en daarna pas het inrichten van een rooster/ aanbod gaan wij over -mijn privé mening- naar een zelfstandig voorkant/ robotachtig vraagsysteem. Wij gaan onze energie anders “opwekken” en “gebruiken”.

Analogie
De kredietcrisis heeft een voordeel; de “oude” auto industrie gaat volledig plat. Olie en benzine gaan volledig “uit”.

Nieuwe vervoersmiddelen gaan echt ander middelen gebruiken. De auto industrie implodeert en let op, de software wereld maakt zijn intrede in deze auto industrie en de nieuwe wizzkids in Silicon Valley hebben het vervoersmiddel (met een stekker) al klaarstaan.

Wat betekent dit voor ons logistiek_cgo_software_industrie?

Wordt TomToM bijvoorbeeld een nieuwe referentie en associatie punt?. Wordt de rooster enigine een soort van rooster-robot, die op grond van kennis en algoritmes met selfservice in staat is – zonder menselijk ingrijpen- continue het meest optimale rooster te berekenen en klaar te zetten.

De logistiek “tomtom” (de nieuwe engine) geeft studenten hun roadmap naar hun doel en de tijdsinvestering die daar bij hoort.

De Cgo logistiek wordt een “wegenkaart” en misschien geeft een mobieltje wel die signalen waarmee we kunnen zien waar studenten zich bevinden (presentie) en welke lokalen wel of niet bezet zijn /gebruikt worden. “Niks nieuws” zul je zeggen maar…..

Zonder dit van te voren in te roosteren, “ja, dat kan” reserveert een (docent/ student) een ruimte, die vrij is. En als je activiteit is afgelopen doe je het licht uit en de ruimte komt weer beschikbaar.

De eerste ontwikkelingen van een Sd kaartje met een nfcchip is er al. Dit systeem ziet waar je bent, een mobieltje heeft iedereen en een Roc_chipkaarten zijn overbodig. Zo’n kaartje is wel veel goedkoper en “online”.

In de verlichting van de ruimtes en lokalen monteren we gewoon een aan- en uit sensor(wireless), die aangeeft of een lokaal wel of niet gebruikt wordt en dat lijkt me “technisch gezien” echt niet zo ingewikkeld.

Op je mobiel/internet zie je dan alle vrije lokalen (en gebruikte). We hebben dus geen ingebouwde kastjes meer aan de muur nodig.

Het wordt dus gewoon realtime reserveren, plannen, meten, monitoren bijstellen en alternatieven open stellen en …… gebruikte capaciteit berekenen. “Weet je hoe we weten hoeveel pc’s in onze Roc echt gebruikt worden en derhalve de discussie kunnen aangaan met diegenen, die klagen over het feit dat er veel te weinig zijn, :-)?”

De klant/student /docent / team kiest op een steeds kortere termijn en het gebruik wordt gemeten en doorberekend/ verantwoord.

Het gebruik wordt een combinatie van het bij elkaar brengen van de vraag, de capaciteit, competentie keuzes van docenten, studenten en begeleiders en het “zien” en evnetueel bijstellen van het gebruik. Een logistiek medewerker/ruimte kan hierop inzoomen en eventueel bijstellen. Heb je wel eens de tomtom werkruimte in Amsterdam werkend gezien? Hoe beter de “achtergrond” -lees basiscapaciteit- is ingeschat hoe vanzelf dat het lijkt te gaan.

De klant kan zich steeds meer zelf verantwoordelijk voelen en zijn voor zijn keuzes,activiteiten en de (work) flow loopt.

Laat de beste roosteraar en planner van het ROC land maar een wereldkampioenschap “spelen” tegen deze logistiek aanpak en robotica van denken. “Ik weet wel wie er wint”, jij ook?

Inmiddels ben ik benaderd door meerdere software bedrijven, maar ik heb nog geen keuze kunnen of mogen maken. Het gaat namelijk ook om hun denken, aanpak en openheid.

Komt die overeen, zijn ze al verder, willen ze een klant volgen.

Daarnaast heb ik je geschetst dat uiteindelijk het doel is om een (financieel) samenhangend (regionaal) logistiek cgo aanbod en vraag methodiek creëren .

Mensen, die mij echt goed kennen weten dat ik in de afgelopen tien jaar ook regelmatig bezig ben (geweest) met de “betaalbaarheid” van het onderwijs.

Hiervoor heb ik 2003-2005 een ROC allocatie budgetmodel “gebouwd”.

Je zult begrijpen dat het verbinden van de logistiek van het leren (vraagkant) met de betaalbaarheid en het organiseren van het Onderwijs (cgo)(aanbodkant) wel eens een zeer mooie combinatie kan zijn. Geld is dus zo’n verbinder.

Het is gewoon het combineren (bedrijf) van nulletjes en eentjes (binair)(Ict) met 1111 en 000000 (getallen/ geld).

Maar daarover in de (nabije) toekomst meer.

Ik zal in de loop van de komende week de stukken nogmaals bijstellen en corrigeren, zo werk ik nu eenmaal. Daarna zal ik het geheel in een pdf beschikbaar stellen met nog een kleine bijstelling.

Google download versie 1.0

30/11/2008 Posted by | bve, cgo, engine, logistiek, morgen, plannen, roosteren, roostering, roosterrobot, rr, vierluik | Plaats een reactie