=VanDeZijkant==

“een goede voorzet en jouw kans om te scoren”

Paradigma switch naar “Cgo en vraaggericht kunnen kiezen”

Het -voor mij- belangrijkste moment in de Simac Syllabus bijeenkomst was gisteren de zaaldiscussie in zake “wat is vraaggericht en of aanbod gestuurd”.

Hierna ontstond een gesprek met een bezoeker of adviseur (voormalig Cvb lid, ik heb dat niet echt kunnen “ontdekken?”) over wat nu echt vraaggericht kiezen is. We werden het uiteindelijk wel eens, de rest van de aanwezigen, hadden echter al afgehaakt.

Essentie was het voorbeeld dat bij gaming ontwikkeling de jeugd steeds meer hun eigen spelregels willen opstellen /maken en dit zelf zien als een noodzakelijk onderdeel van die spelontwikkeling,spelbeleving en speltevredenheid. Ze willen dat gewoon zelf kunnen doen!

De games worden zo open dat de spelers (wereldwijd) vaak met eigen leveling, “nieuwe wegen willen vinden” als noodzakelijke optie in de game. De makers hebben die opties vaak niet eens doordacht.Op de een of andere manier is er dus een “ruimte” waarin keuzes opnieuw afgesproken kunnen/moeten worden. Het is dus niet zo dat de makers / opstellers de “looping” en aanpak bepalen. De spelers kiezen vaker “anders” uit steeds meer beschikbare en verschillende korte Verhaallijnen.

Houdt dit beeld vast in relatie tot het vraaggericht kunnen werken en leren binnen een compleet OnderwijsCatalogus (inclusief examinering), Studie voortgang/begeleiding, Planning en roostering, met operationele management informatie -voor de docent en student- en…. volledig iteratief gecombineerd en afgestemd (workflow).

Terug dus naar het vraaggericht werken en leren. Ik heb al vaker aangegeven dat een aanbod waaruit een student individueel kan kiezen -zo wie zo – de logische weg wordt in kader van zijn eigen regie. Maar het blijft aanbod gestuurd.

Daarnaast is vraaggericht ook voor mij veel meer het kunnen kiezen uit -naast een onderwijs aanbod / programma(delen)- vooral ook het kunnen kiezen uit meerdere verschillende didactische leerwegen. Dezelfde onderwijs leereenheden maar met meer of minder beroepsgericht/ praktisch, meer of minder theoretisch gericht, of anders / meer zelf ontwikkelend, meer/minder praktisch , meer of minder virtueel, oftewel op veel meer verschillende manieren te kunnen volgen, in te richten en door te kunnen ontwikkelen (denk aan Colb en leerstijlen). De student wil kunnen kiezen uit steeds meer korte verschillende Leerlijnen.

Resultaat

Een optie,leerlijn die in de praktijk -al ervarend- wordt ontdekt en zeer veel vragers kent zal dan ook veel meer aangeboden moeten worden. Een optie, die daarentegen nauwelijks wordt gekozen “verdwijnt” als het ware vanzelf. Daarnaast zullen vooral ook de keuzes “overstijgend” gemaakt moeten kunnen worden (bol, bbl, deeltijd, klas overstijgend, groepoverstijgen ROC overstijgend??).

De inhoud van de leerweg wordt minder belangrijk (kristalliseert zich wel uit) maar de “optelling” van de vraag combinaties (leerlijnen) met andere didactische mogelijkheden wordt veel gedifferentieerder. De populaire didactische / leertrajecten zullen vaker gekozen worden en zijn waarschijnlijk dan ook meer succesvol, zeker als dat weinig “uitvallers” kent (belang van monitoring). Dit kun je dan weer op grond van “slim” onderzoek en analyse gebruiken en inzetten als mogelijke informatiebron voor de kiezers / studenten. “De meeste studenten van dat programma onderdeel kiezen vaak ook dat onderdeel uit dat programma, en hebben gekozen voor die aanpak ” (de Amazon) optie en hebben die Verhaal Leerlijn (% praktisch, % theoretisch,% zelfsturend) gekozen.

Zijn zij het niet eens met jouw interpretatie dan merk je dat snel genoeg. Dat merken wij nu al als studenten hun beoordelingen vragen in ons Onderwijslogistiek (volgsysteem) (Educator) aan hun docenten. De communicatie wordt steeds directer en sneller.

Dit wil ik graag ingebouwd zien in de tools met een nieuwe student vraag generator, met een veel slimmere engine en met de mogelijkheid gerealiseerde werkbelasting en inzet mogelijkheden van medewerkers te kunnen “handelen”. Dan moet het systeem ook nog slimmer kunnen kiezen(algoritme) en “automatisch” kunnen roosteren”, op grond van historische student keuzes , want ik wil gewoon meer kwaliteit ïn minder roostertijd”. En …………..het moet ook allemaal veel sneller. De tijd die we nu kwijt zijn aan plannen en roosteren wil ik graag kunnen inzetten voor dat monitoren en eventueel aanpassen van de “framing” en ontwikkeling en bijstellen van de leerlijn. Het beeld van een bijgestelde Diensten regeling (NS) komt weer naar boven.

Historie Rooster, Plan en Inzet systemen
1) Zoek je nu een systeem dat is ontstaan vanuit het individuele en meer en meer groepsgericht kan gaan clusteren en roosteren (Syllabus+).
2) Of werk je vanuit een groepsgericht systeem waarin je ook nog individueel kiezen wil toevoegen (untis).

De meeste Roc’s komen en of zitten in de tweede optie (Untis), de universiteiten beginnen aan de individuele kant (Syllabus). Dit is een fundamenteel verschil en beiden krijgen /of hebben al problemen! Volgens mij moet er een nieuwe derde optie komen met de “gaming”metafoor, met de verschillende te kiezen verhaallijnen als leidraad.

Het wordt wel duidelijk dat de keuze voor “waar doe ik wat” (functionaliteit) en waarmee (de tool/software) belangrijk is, maar vooral hoe en vanuit welk paradigma het vertrekpunt wordt gekozen is voor mij dus veel interessanter. Zou het niet zo zijn dat met name de verbinding (workflow) en simpelheid moet zitten in de combinatie OnderwijsCatalogus – Voortgang – en slim Inzetten, Plannen en roosteren en vooral iteratief moet kunnen werken (loops). Daarom oriënteer ik me nog steeds op al deze ontwikkelingen.

Leer Logistiek is voor mij dus de totale workflow Onderwijscatalogus, voortgang, Plannen en Roosteren. Ik raak er steeds meer van overtuigd dat zo’n combinatie in 1 moet zitten en het hele domein van de Onderwijslogistiek moet dekken!

Dit is als het ware een short list waarop ik de ontwikkelingen wil volgen.
A- 1 van deze opties niet als mogelijkheid in je aanbod (en niet een combinatie van meerdere leveranciers bijeengebracht in een sessie,)
B- of je hebt nog veel meer mogelijkheden (kernregistratie) dan val je bij mij al af van de lijst. (kort door de bocht he)

Neem hier ook in mee dat zo’n domein toebedeeld kan worden (eigenaar) aan het team Onderwijs zelf en zij dan ook verantwoordelijk kunnen zijn , worden voor de inrichting , implementatie, uitrol, gebruik en dus voor hun eigen succes .

Dit is dus ook de aanpak op dit moment in ons ROC!. Daarom kunnen we ook meerdere implementaties tegelijk uitvoeren (exact, magister, educator, onderwijscalculator, biztalk) Iedereen heeft zijn eigen terrein en zijn eigen belang en verantwoordelijkheid voor het succes.

Terug naar de Rooster Engine

1) Een lastige vraag; ” kun je je voorstellen dat een ontwikkeling van een gesloten systeem (van voor 2000) al rekening heeft gehouden met deze nieuwe “game benadering”. Ik geloof er niets van, sterker nog dit is gewoon onzin! Je kunt niet iets zomaar ombouwen naar een ander paradigma. Dat wordt een “Belgisch huis”. Het moet andersom, eerst een ander paradigma denken en dan gaan ontwikkelen. En we zoeken simpele slimmere en nieuwe (technisch) tools in een nieuwe combinatie (disruptive innovation innovatie).

2) Nog een uitsmijter. Kun je met “experts” (uit het oude paradigma) een functioneel ontwerp vastleggen en dit “door dwingen” naar de “bouwers”, door al je wensen “in te vriezen”. De bouwers krijgen dan een gesloten vraag en komen met een gesloten antwoord (en het mag ook niet teveel kosten?) Anders zijn ze veel teveel juridisch en financieel “aanspreekbaar”. Volgens mij moet je “de spelers / gamers / bouwers” een open opdracht geven.

Ford (auto) “Als ik gedaan had wat de klant vroeg, had ik een sneller paard gebouwd”.

Dus ontwerpers / bouwers hier een paradigma switch en wees een echte ondernemer, ontwikkel en leg je “uitvinding en concept” vast. Of moet die nog ontwikkeld worden ?
(“Ik ben inmiddels al gebeld!)

Advies aan de Bouwers

Kies het momentum-de ontwikkeling hoeft nog niet helemaal af te zijn- om vooral je klanten aan de ROC kant uit te leggen en vooral te laten zien dat een nieuwe paradigma ook om een nieuwe combinatie workflowtool vraagt, gekoppeld aan de volgende aspecten; Onderwijscatalogus , Voortgang/begeleiding, Examinering, Planning en Inzet, ieder aspect integraal verbonden met Operationele Management Informatie (OMI). Dit totaal noem ik nu de Cgo Onderwijs / Leer Logistiek Workflow.

Een prachtig artikel op dit terrein; OnderwijsvanOvermorgen En even -VandeZijkant-; “een Sharepointoplossing als mogelijkheid is echt iets anders hoor”.

Advertenties

24/04/2009 Posted by | cgo, educator, logistiek, planning, robotica, rooster, roosteren, roostering, roosterrobot, roostersoftware, vraaggericht | | 1 reactie

“Wat gaat scoren en mijn “ToR” instinct?”

Educator & (Student) Allocator & de (Onderwijs) calculator

Drie interessante tools op drie interessante dagen!

Afgelopen maandag de implementatie van de OnderwijsCalculator in een workshop op het DC weer vormgegeven. Meerdere deelnemers aan die sessie zijn zeer intensief betrokken bij de implementatie van Educator – ons DC Onderwijs Magazijn/ Catalogus.

Naast de pop -pap-portfolio en voortgang- zit de ontwikkeling ook vooral op dit moment in de inrichting en invoering van de Cgo catalogus (delen) door de docent/ontwikkelaar zelf en in het gebruik van de logistieke workflow door de studenten.

Een aantal opleidingen zijn al volledig ingevoerd in Educator. Naast programma inhoud worden er ook gegevens opgeslagen op metadatering niveau; denk aan groepsgrootte, aantal uren, soort medewerkers, ruimtewensen etc.

Dit overzicht is bijna 100% te gebruiken bij de invoer van de primaire activiteiten in de Onderwijscalculator. Als je daarnaast ook nog de parameters – denk aan- uurprijs docent, ruimte etc invult in de calculator kun je een kostprijs per student en per opleiding genereren en deze vergelijken met eventueel budgetinkomsten. Daarnaast weet je ook of datgene wat je aanbiedt de onderwijstijd “dekt”.

Door met groepsgroottes en soorten onderwijs (theorieles, workshop, project bpv) te variëren, zie je ook wat dat kostentechnisch kan betekenen. Als je dan de uitvoering/participatie/ afwezigeheid slim kunt registreren (Presto Magister Eduarte) en ook nog de planning “interactief” ingevuld kan worden (naast registreren dat studenten en docenten echt participeren), wordt de Onderwijs-Leer-Cirkel (OLC) gesloten.
Uiteraard wil je dan ook nog graag de planning en roosterlogistiek veel meer vraaggestuurd kunnen managen, inrichten, bijstellen en hier komt de student Allocator van Syllabus om de hoek “kijken”. Jammer is wel dat je de hele engine moet afnemen (” ik wil alleen de Allocator, kan dat?” 🙂 ) zie (Caas) (Cgo Activiteiten Als Service).

Zo gezegd maandag en dinsdag druk met calculator en educator, woensdag bijeenkomst Onderwijscalculator (terugkomdag 1e groep) in Ede (met o.a.blogisch) en vandaag op bezoek in Zwolle bij de presentatie van Simac en Syllabus (ontbijtsessie).

De werelden komen steeds dichter bij elkaar. Jammer is wel dat ik niet meer zo “instrumenteel” wil denken. Sommige sellers (Syllabus) ontdekken dat hun”oude paradigma oplossing” iets nieuws toevoegt en staat vervolgens de tool weer teveel centraal. Dus veel klant vragen vanuit mijn kant, de ontbijtsessie werd bijna een middagbrunch (sorry collega’s).

Het gaat mij steeds meer om mensen (studenten en docenten), die eerst willen kiezen en ermee “willen” werken, hun vraag en aanbod, hun gebruikerswensen (nieuw paradigma). Ik wil vooral voorbeelden zien vanuit de praktijk die al werken. Dus bedrijven vooral en eerst usercases (en dus niet pas in de laatste 10 minuten van de bijeenkomst, de RUG) en mijn advies;

” Kiss”t (Keep it stupid simpel, voor het nieuwe cgo Team”) anders wordt het Miss”t.

De volgende keer, meer over de paradigma discussie in de zaal over “wat is vraaggericht cgo organiseren?”.

23/04/2009 Posted by | Uncategorized | 1 reactie

In mijn boekenkast

Zelden zo zitten uitkijken naar dit nieuwe boek. Het heeft bijna “alles’ wat mijn denken bezig houdt.
Het verschijnt in mei en “als je te weinig geduld hebt” lees een van de andere boeken van de schrijver.boekenkast1
bestellen -voorinschrijven- managementboek

Als “opwarming”
Managen is fundamenteel wat anders dan organiseren! Bij ‘managen’ probeer je een bedachte werkelijkheid (B) uit te rollen over de realiteit van het hier & nu (A). De realiteit die daardoor letterlijk onder de zoden wordt gestopt en waarbij een werknemer is vervangen door een handvol kengetallen en een aantal generieke voorgeprogrammeerde competenties. De klant is ondertussen alleen nog maar in termen van cash cow of dog gedefinieerd.

De uitdaging van de moderne organisatie 2.0 is de menselijke maat te koppelen aan een globaliserende wereld. Voorstel is te gaan ‘organiseren’ en daarbij niet de bedachte en geplande werkelijkheid van stafafdelingen als uitgangspunt te nemen voor het handelen, maar de realiteit van het primair maakproces in het hier & nu. Letterlijk een wereld van verschil! Managen blijkt slechts een tijdelijke afwijking die in de jaren negentig vorige eeuw snel opkwam, maar even zo snel verdween rond het jaar 2010.

12/04/2009 Posted by | Uncategorized | | Plaats een reactie

Aan- en afwezigheid 1.0 naar Participatie 2.0

Vandaag in Wageningen bij Stoas samen met Joel de Participatie module “echt” ervaren. Wij waren docent, student, mentor. Zittend achter mijn Noorderpoort collega’s heb ik me weer gerealiseerd dat ontwikkelingen erg snel gaan. Niet zo zeer is de “losse” aan- en afwezigheid functionaliteit innoverend – per slot van rekening weten we al jaren wat we willen in Roc land, het gaat nu om de volgende fase, integratie dus participatie 2.0. En zo overstijgen we deze functionele vraag vandaag met een nieuw level.
In Joel zijn weblog staat uitgebreid het verslag van deze dag. Hij kan dat als geen ander. Luisteren, samenvatten, bloggen -vaak ook nog twitteren- en dan ook nog met je buurman praten is echt wel “multitasken”.

Vaak zijn op deze bijeenkomsten de gesprekken “erom heen” voor mij meer dan interessant, daarom ben ik er al vaak vrij vroeg. In een van die gesprekken kwamen de ontwikkelingen over integratie aan de orde. Ook ik heb twijfels over weer alles met alles willen en kunnen “verbinden”. Moet je niet gewoon “domein -silo” achtige oplossingen gebruiken die in hun “eigen” wereld -in samenspel- dat doen wat je echt nodig hebt.
Gebruik bijvoorbeeld alleen de kernregistratie (bij ons Magister) met zijn omliggende kavels alleen voor het administratieve proces. Dit kan dan ook de afhandeling van de aan- en afwezigheid betreffen. Dit vind ik dus ook een onderwijs administratief proces.

De logistiek van het leren en onderwijs volgen is echter weer een totaal andere kavel /domein. Hier ga je vooral uit van het proces (workflow) van de student zelf. Hij kan -vanuit zijn onderwijscatalogus (bij ons Educator)- zijn pop opstellen, zijn pap maken, zijn reserveringen voor zijn didactische activiteiten plaatsen, zijn rooster zien / bijstellen, zijn leerdossier bijhouden en zijn onderwijs (digitaal) kunnen volgen (Willem houdt zich bij Deltion hier mee bezig) . Het is dan de omgeving van de student /deelnemer zelf. Dit is dus ook weer een eigen domein. Dit gebied noem ik nu de logistiek van het leren en dus van de student . De administratie gaat veel meer over de student. Uitwisseling van gegevens breng je dan zo terug tot simpele events, met een haal en breng functie. Laat de applicatie- kavel maar verder zijn eigen proces regelen (zie ook mijn cvi beschouwing).

Logistiek van het Cgo leerproces is voor mij dus veel meer dan alleen het plannen en roosteren. Het geeft weer hoe ik – als student in mijn eigen studieproces- de regie hebt over mijn eigen activiteiten en keuzes en vooral over mijn eigen informatie en dat in een onderwijskundige organisatorische “slimme” workflow afgestemd (3.0). En dit wil ik vooral zelf kunnen gebruiken. Of ik dat ook altijd zelf zal doen is nog de vraag, maar ik wil het wel kunnen (postmodern perspectief) En ja daar werd ik op “getrikkerd”. door de oplossing van Eduarte. >Het gaat als het ware vanzelf. Een chipkaart – Nedap ik heb liever een rfid; “ik wil niet in de rij staan” maar gewoon binnen kunnen lopen-, snel inloggen, registreren en monitoren, kijken of er bijzonderheden zijn en starten met het leerproces; een Experience dat klopt en het werkt ook nog zonder haperingen.

Het kunnen registreren, monitoren, brieven doen uitgaan, aanwezigheid valideren en me inschrijven vind ik inmiddels gewoon. En dat uiteraard niet meer op de “Chinese manier” – met de hand dus en op papier. Nee gewoon inschrijven op een didactische onderwijs activiteit en het liefst ook nog – als dat kan EduArte– met mijn mobiele telefoon. Dan hoef ik niet te wachten bij een laptop, nee gewoon online en direct.

Informatie terug wil ik dan ook via smsjes en of een of andere chatbot, die ik open heb staan in mijn msn/ twitter?. Daarnaast wil ik me bij een virtuele docent kunnen melden voor een afspraak voor zelfstudie in een open leercentrum, waar een “slimme” agent /bot de meeste vragen die ik heb kan beantwoorden uit een grote database. Vaak zijn vragen van studenten -vooral in de begin jaren – vaak hetzelfde of lijken op elkaar. Dan heb ik ook geregeld dat er onderwijstijd gerekend kan worden, er is immers een docent (virtueel) aanwezig, die vragen kan beantwoorden.

Weer even terug in de werkelijkheid van vandaag. Al hoewel er dus nog wensen zijn heeft Eduarte wel een zeer vriendelijke en functionele participatie module in de lucht gezet. Ik ben vooral onder de indruk van de operationele docent/ management Informatie. Direct overzicht, zien waar de student gisteren en alle andere momenten aanwezig was, snel kunnen zoeken, snel informatie krijgen, overzicht over dagen uren en uiteraard “verbonden” met een zorgkwadrant (andere module DBS). Dit is wat ik wil zien. Dit is toegevoegde waarde. Daarom nogmaals 2.0, de basis werkt en de docent begeleider krijgt veel voor hem toegevoegde “informatieve” waarde.

Ik denk dat mijn collega’s van Noorderpoort hun mening wel gevormd hebben en heeft hun bijeenkomst bij Parell over hun ervaringen weer een volgende stap bereikt.

En dan nog iets, ik ben een voorstander van een topsport – benadering. Dat betekent op hoog niveau strijden en concurrentie. Winst of verlies zit dan in een heel klein hoekje. Er zijn dus gelukkig meer topploegen op onderwijs software gebied, dat heb ik vandaag weer gezien. Dit houdt iedereen scherp en de klant is en blijft koning.

Henk, bedankt voor je uitnodiging ik kijk uit naar de volgende en eindig gerust met een “muziekje” want volgens mij kun je dat ook (hobby). Nu snel naar mijn echte topsport-omgeving. Nederland – Macedonie begint zo en mijn oude voetbalmaatje Bert zorgt weer voor een overwinning. Topicus wist je dat ook Bert , net als jullie- uit Deventer komt (van de Worp!), :-), nuchter, to the point en heel heel heel slim. En hij houdt ook van Bier / Gifkikker.

01/04/2009 Posted by | aanwezigheid, domeinen, eduarte, educus | 2 reacties